Projektinė veikla 2018

Inovatyvus verslumo ugdymo metodas paaugliams

Antreprenerystė + (ENT+)

3D skenavimo ir individualizuotos aprangos erdvinio projektavimo integracijos tyrimas

Islandų kalba: etninis procesas IcLEP

ACTINART Šiaurės/Baltijos šalių tinklas antreprenerystės gebėjimams ugdyti mene

NordPULS džiazo, populiariosios ir roko muzikos tinklas

Studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studijas akademinio gyvenimo veiklos tyrimas

Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas

Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencijos galimybės

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone)

Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas“ (Septynių jūrų kapitonai – 7JK)

TĘSK

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)

Suaugusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje

Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“

Švietimo ugdymas bendradarbiaujant išmaniame mieste

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai jubiliejiniais (Lietuvos ir Gruzijos šimtmečio metai) 2018 m.


Inovatyvus verslumo ugdymo metodas paaugliams

Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA201-046977

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

Europen -Pen International EV (Vokietija);

Friedrich Fröbel Schule (Vokietija);

Istituto Comprensivo Panfili Swerafini-Lola Di Stefano Sulmona AQ (Italija);

Istituto Don Calabria (Italija);

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija (Lietuva).

Projekto tikslas: sukurti imitacinės bendrovės modelį 12-15 metų mokiniams, prisidedant prie vaikų verslumo įgūdžių ugdymo ir pritaikant septynias INSPIRE prevencines smurto prieš vaikus strategijas.

Trukmė: 2018 10 01 – 2020 09 30


Antreprenerystė + (ENT+)

Projekto Nr. NPHZ-2018/10079

Fondas: Nordplus Horizontal

Koordinatorius: Høgskulen på Vestlandet (Norvegija)

Partneriai: 

Haugaland Vekst IKS (Norvegija);

Headay Oy (Suomija);

Pori City Municipality (Suomija);

Enterprises in Pori City Association (Suomija);

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK (Suomija);

Ungt Entrepenorskap (Norvegija);

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (Lietuva);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: didinti projekte dalyvaujančių partnerių žinias ir supratimą apie verslumo ugdymą, švietimą ir praktinę veiklą. Susiedami partnerius horizontaliai iš skirtingų sektorių yra skatinamas ypač glaudus jų bendradarbiavimas mokantis.

Trukmė: 2018 09 01 – 2021 08 31


3D skenavimo ir individualizuotos aprangos erdvinio projektavimo integracijos tyrimas

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0097

Fondas: LR Mokslo taryba

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Mokslinės vasaros praktikos metu įgyjami žmogaus figūros 3D skenavimo įgūdžiai, išmokstama apdoroti skenuotą informaciją ir analizuoti skenuotų figūrų antropometrinius duomenis, virtualioje aplinkoje kurti ir primatuoti aprangos kolekcijas.

Trukmė: 2018 07 02  – 2018 08 31


Islandų kalba: etninis procesas IcLEP

Projekto Nr. NPLA-2018/10075

Fondas: Nordplus Nordic Languages 2018

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

IS- Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies (Islandija);

IS-Folk Music Festival in Siglufjord (Islandija);

IS-Tónlistarskólinn á Tröllaskaga (Islandija);

Vilniaus universitetas (Kauno fakultetas).

Projekto tikslas: skatinti Lietuvos visuomenės domėjimąsi šiaurės Europos šalių kalbomis. Meninių metodų pagalba, ypač dainavimu, didinti islandų kalbos supratimą, tobulinti edukacinius ir didaktinius islandų kalbos mokymosi metodus bei parengti unikalią islandų kalbos mokymosi medžiagą.

Trukmė: 2018 05 01 – 2020 04 30


ACTINART Šiaurės/Baltijos šalių tinklas antreprenerystės gebėjimams ugdyti mene

Projekto Nr. NPHE-2018/10206

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  Estija)

Partneriai: 

Háskólann á Bifröst (islandija);

Syddansk Musikkonservatorium SDMK (Danija);

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (Latvija);

Den Danske Scenekunstskole Arts (Danija);

The Royal Academy of Music (Jungtinė karalystė);

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (Švedija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: Ugdyti meno srities studentų antreprenerystės gebėjimus.

Trukmė: 2018 05 01  – 2019 09 01


NordPULS džiazo, populiariosios ir roko muzikos tinklas

Projekto Nr. NPHE-2018/10120S

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (Danija)

Partneriai: 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Estija);

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (Latvija);

Karelia-ammattikorkeakoulu (Suomija);

Metropolia ammattikorkeakoulu (Suomija);

Örebro universitet (Švedija);

Savonia ammattikorkeakoulu (Suomija);

Syddansk Musikkonservatorium (Danija);

Göteborgs universitet (Švedija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: skatinti bendradarbiavimą tarp Šiaurės/Baltijos šalių aukštųjų mokyklų, rengiančių džiazo, populiariosios ir roko muzikos atlikėjus bei vykdyti patirties mainus.

Trukmė: 2018 05 01  – 2019 09 01


Studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studijas akademinio gyvenimo veiklos tyrimas

Projekto Nr. S-270

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: atlikti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studentų akademinio gyvenimo veiklas tyrimą.

Trukmė: 2018 05 02  – 2019 12 15


Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas

Projekto Nr. V6 – 5a

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą, bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimą.

Trukmė: 2018 05 02  – 2018 12 15


Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencijos galimybės

Projekto Nr. V22-090

Fondas: Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinės kolegija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Trukmė: 2018 05 02 – 2018 12 15


CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone)

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos verslo konfederacija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šv. Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: padėti studentams sujungti verslo modelius ir kūrybinius atradimus į organiškus, jaunus ir perspektyvius verslus.

Trukmė: 2018 04 04 – 2019 10 04


Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas“ (Septynių jūrų kapitonai – 7JK)

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija

Partneriai: 

Alytaus kolegija;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Šv. Ignaco Lojolos kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas kompleksiškai integruojant skirtingus verslumo skatinimo metodus ir priemones: paskaitas, dirbtuves, stovyklas, konkursus, verslumo keliones, konsultacijas, bendravimą su verslininkais.

Trukmė: 2018 03 29 – 2019 09 29


TĘSK

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Ugdymo plėtotės centras

Partneriai: 

Kauno technologijos universitetas;

Klaipėdos universitetas;

Lietuvos edukologijos universitetas;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių universitetas;

Vilniaus universitetas;

Vytauto Didžiojo universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis – diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo  ir pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityse.

Trukmė: 2018 03 12 – 2022 03 12


Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021

Fondas: Europos socialinis fondas

Koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija

Partneriai: 

Aleksandro Stulginskio universitetas;

Marijampolės kolegija;

Mykolo Romerio universitetas;

Šiaulių valstybinė kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: inovatyvios studentų praktikų organizavimo sistemos gerapraktika.lt tobulinimas ir atnaujinimas įdiegiant naujoves.

Trukmė: 2018 01 01 – 2019 06 01


Suaugusių kurčiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas interaktyvių ir nuotolinių mokymų srityje

Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA104-046612

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Viešoji įstaiga „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras”

Partneriai: 

“LGK Plius” UAB;

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: skatinti gestų kalbos vertimo paslaugas kurtiesiems asmenims teikiančiųjų specialistų kvalifikacijos kėlimą, užtikrinant kokybišką kurčiųjų (ir ne tik) suaugusiųjų asmenų švietimą šiuo klausimu; kurti inovatyvias mokymosi aplinkas ir programas, užtikrinant

kokybišką ir kūrybingą suaugusiųjų kurčiųjų asmenų švietimą gestų kalbos vertimo klausimais.

Trukmė: 2018 – 2020


Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“

Projekto Nr. P-LU-18-78

Fondas: Lietuvos mokslo taryba

Koordinatorius: Vilniaus kolegija ir Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universitetas (Kyiv National University of Technologies and Design) remiant Ukrainos Gynybos ministerijai.

Projekto tikslas: naudojant Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto mokslininkų teorines žinias ir praktinę patirtį bei Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (KNUTD) mokslinę bazę, įsteigti edukacinę platformą demobilizuotų Ukrainos karių verslumo mokymams.

Trukmė: 2018 01 01 – 2019 12 31


Švietimo ugdymas bendradarbiaujant išmaniame mieste

Projekto Nr. NPHE-2018/10152

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Estijos taikomųjų mokslų kolegija (Estija)

Partneriai: 

Háskólinn á Akureyri (Islandija);

Mainor AS (Estija);

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU (Norvegija);

Oulun ammattikorkeakoulu (Suomija);

International School of Tallinn (Estija);

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK (Suomija);

Vidzemes Augstskola (Latvija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: remti  švietimo naujoviškų produktų ir procesų naudą ir sistemingai keistis  gerąja patirtimi, prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemų kokybės ir inovacijų tobulinimo projekte dalyvaujančiose Nordplus programoje dalyvaujančiose šalyse.

Trukmė: 2018 01 18 – 2019 12 31


Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai jubiliejiniais (Lietuvos ir Gruzijos šimtmečio metai) 2018 m.

Fondas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas

Partneriai:

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras;

Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: plėtoti studijų tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį pripažinimą, remti lituanistikos (baltistikos) centrų veiklą.

Trukmė: 2018