Projektinė veikla 2020

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris

Technologinės naujovės socialiniame darbe ir socialinėje globoje

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2020 m.

Automatizuota dirbtinio intelekto potencialių ligų indentifikavimo platforma bei centralizuota viso pasaulio ligų simptomų duombazė

Naujų erdvių fiziniam aktyvumui Vilniaus kolegijoje sukūrimas

VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2020

Inovatyvus internetinio mokymosi metodas, skirtas tobulinti ir palaikyti besimokančiųjų profesiniame ugdyme gerovę ir psichinę sveikatą

Intensyvūs kursai „Pieno produktų sauga“

VAKEN – nauja sistema studentų „minkštųjų įgūdžių“ ugdymui

Mokymas ir mokymasis daugiakultūrėje klasėje

Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas

Jaunimo kūrybiškumo ugdymas ir socialinių problemų sprendimas

Studijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą

Kurkime drauge

Darbo ir studijų derinimas: kolegijų atvejis

Mados pramonės procesų modeliavimas, virtualizavimas ir optimizavimas FlexSim programos pagrindu

Pedagogikos, socialinio darbo ir sveikatos mokslo krypčių studentų studijų ir darbo derinimo analizė

Amžiui draugiška visuomenė – inovacijos, švietimas ir technologiniai sprendimai

Kūrybinių gebėjimų ugdymas sprendžiant realias verslo problemas

Turizmo vadybos ir svetingumo sektoriaus studentų profesinio tapatumo raiška ir sąsajos su profesiniais ateities ketinimais COVID-19 sąlygomis

Europos tyrėjų tinklas darbui su „antrinėmis“ aukomis

Erasmus+ mobilumo projektas

Erasmus+ mobilumo projektas

Erasmus+ mobilumo projektas


Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris

Fondas: Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinė kolegija

Partneriai: 

Kauno kolegija;

Panevėžio kolegija;

Šiaulių universitetas;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant studentų požiūrio į pedagogo prestižą formuojančius veiksnius analizę.

Trukmė: 2020 06 01 – 2020 12 15


Technologinės naujovės socialiniame darbe ir socialinėje globoje

Projekto Nr. NPHE-2020/10118

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: TTK Talino taikomųjų mokslų universitetas (Estija)

Partneriai: 

HAMK Häme taikomųjų mokslų universitetas (Suomija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: modernizuoti socialinio darbo mokymo programą (studijų procesą, metodus).

Trukmė: 2020 09 01 – 2022 10 31


Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2020 m.

Fondas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai:

Klaipėdos universitetas (Lietuva);

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Lietuva);

Lietuvos nacionalinis muziejus (Lietuva);

Lietuvos Respublikos ambasada Gruzijoje (Sakartvelas);

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (Lietuva);

Sakartvelo lietuvių bendrija „Rūta-Geo“ (Sakartvelas);

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras (Sakartvelas);

Šakių rajono savivaldybė (Lietuva);

Tbilisio sekmadieninė lituanistinė mokykla (Sakartvelas);

Vilniaus verslo kolegija (Lietuva);

Zanavykų muziejus (Lietuva).

Projekto tikslas:  Lituanistikos centro Sakartvele veiklos stiprinimas vykdant edukacines, mokslines ir įvairias šalityros veiklas Lietuvoje ir Sakartvele.

Trukmė: 2020


Automatizuota dirbtinio intelekto potencialių ligų indentifikavimo platforma bei centralizuota viso pasaulio ligų simptomų duombazė

Projekto Nr. 01.2.1.-LVPA-K-856-01-0022

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: UAB „Medical Score“ (Lietuva)

Partneris: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: sukurti centralizuotą susirgimų simptomų ir kitų duomenų bazę, patogią naudoti tiek sveikatos priežiūros srities praktikams, tiek kitose srityse dirbantiems asmenims dėl kompleksinių duomenų filtravimo algoritmų, kai suvedus simptomus būtų pateikiamos galimų ligų įžvalgos.

Trukmė: 2020 07 21 – 2022 07 20


Naujų erdvių fiziniam aktyvumui Vilniaus kolegijoje sukūrimas

Fondas: Sporto rėmimo fondas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: kurti naujas erdves fizinio aktyvumo skatinimui Vilniaus kolegijoje.

Trukmė: 2020


VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2020

Fondas: Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: populiarinti Mados technologijų ir verslo studijų programą.

Trukmė: 2020 11 05 – 2020 11 07


Inovatyvus internetinio mokymosi metodas, skirtas tobulinti ir palaikyti besimokančiųjų profesiniame ugdyme gerovę ir psichinę sveikatą

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA202-078016

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (Graikija);

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY ODD (Bulgarija);

Foule International Ltd. (Jungtinė Karalystė);

KUTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITESI (Turkija);

Mednarodna Zveza Za Zdravje Mladih – International Youth Health Organization (Slovėnija);

VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (Lietuva).

Projekto tikslas: sukurti novatorišką internetinio mokymosi metodą, skirtą tobulinti ir palaikyti besimokančiųjų profesiniame ugdyme gerovę ir psichinę sveikatą, suteikiant galimybę įgyti socialinius-emocinius įgūdžius, kurie padėtų jiems efektyviai mokytis, gyventi ir sėkmingai patekti į darbo rinką.

Trukmė: 2020


Intensyvūs kursai „Pieno produktų sauga“

Projekto Nr. NPHE-2020/10366

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Seinajoki taikomųjų mokslų universitetas (Suomija)

Partneriai: 

Latvijos žemės ūkio universitetas (Latvija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: patobulinti žinias apie pieno kokybei įtaką darančius veiksnius ir kokybės veiksnių svarbą tolesnei perdirbimo pramonei ar vartotojui.

Trukmė: 2020


VAKEN – nauja sistema studentų „minkštųjų įgūdžių“ ugdymui

Projekto Nr. NPHE-2020/10040

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius:

Partneriai: 

Projekto tikslas: Projekto metu bus įkurta ne pelno organizacija. „Vaken“ centre bus smulkaus ir besikuriančio verslo pasaulis, kuriame bus atliekamos Nobanet (Nordic-Baltic Network for Internationalization of SMEs) tarptautinės užduotys.

Trukmė: 2020 09 01 – 2023 06 30


Mokymas ir mokymasis daugiakultūrėje klasėje

Projekto Nr. NPHZ-2020/10036

Fondas: Nordplus Horizontal programa

Koordinatorius: Estijos taikomųjų mokslų kolegija (Estija)

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: kelti tarptautinių studijų kokybę ir remti dėstytojus mokymosi procese.

Trukmė: 2020 09 01 – 2022 12 31


Pavadinimas: Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03

Fondas/Programa: Lietuvos verslo paramos agentūra/2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1-o prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

Koordinatorius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija drauge su Mykolo Romerio universitetu

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Apsaugoti mūsų šalies valstybingumą, užtikrinti demokratinių procesų stabilumą bei užkardyti kelią priešiškoms valstybėms (ar nevalstybiniams veikėjams, tokiems kaip įvairios teroristinės organizacijos ar antivalstybiniai asmenys), nepastebėtiems daryti kibernetinius nusikaltimus bei poveikį visuomenės nuomonės formavimui ir politiniams procesams. Gretutinis projekto tikslas – sukurti efektyvią ir šiuolaikišką mokslo ir studijų ekosistemą, įgalinančią aukštąsias mokyklas rengti nacionalinio, visuomenės ir viešojo saugumo specialistus ir vykdyti mokslinę veiklą, apimančią informacinį saugumą, informacinių ir hibridinių grėsmių analizę, integruotą (interneto ir kinetinės) informacinės erdvės stebėjimą ir galimai nusikalstamo turinio analizę.

Trukmė: 2020-02-03 – 2022-02-28


Pavadinimas: Jaunimo kūrybiškumo ugdymas ir socialinių problemų sprendimas

Fondas/Programa: Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų Taryba/Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto Nr. UMF00484

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Charkovo valstybinio radioelektronikos universitetas (Uraina)

Projekto tikslas: Ugdyti jaunimo kūrybiškumą ir socialines kompetencijas, organizuojant nuotoliniu būdu savaitės trukmės mokymus socialinio verslumo tema 10 – čiai Vilniaus kolegijos ir 10-čiai Charkovo valstybinio radioelektronikos universiteto studentų

Trukmė: 2020-01-10 – 2020-12-31


Pavadinimas: Studijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą

Projekto Nr. S-962

Fondas/Programa: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija/ Studentų pilietiniai, moksliniai, kūrybiniai ir sportiniai projektai

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinė kolegija

Partneriai: Vilniaus kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, Panevėžio kolegija, Kauno kolegija.

Projekto tikslas: Ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant kokybinį tyrimą „Studijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“.

Trukmė: 2020-01-06 – 2020-12-15


Pavadinimas: Kurkime drauge

Fondas/Programa: Kultūros rėmimo fondas/ Ugdymas, kultūra: Vaikų ir jaunimo kultūra

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Pasitelkiant kūrybines dirbtuves ir edukacines veiklas, bus pasiektas projekto

tikslas – kūrybiškas ir motyvuotas veikti kultūros srityje jaunimas.

Trukmė: 2020-01-04 – 2020-07-31

Pavadinimas: 9-oji tarptautinė studentų konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“

Projekto Nr. S-1191/FL-21

Fondas/Programa: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija/ Studentų pilietiniai, moksliniai, kūrybiniai ir sportiniai projektai

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Skatinti studentų mokslines kompetencijas ir sudominti juos taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimo galimybėmis bei teikiamomis naudomis visuomenei.

Trukmė: 2020-08-20 – 2020-12-15


Pavadinimas: Darbo ir studijų derinimas: kolegijų atvejis

Projekto Nr. S-960/FL-11

Fondas/Programa: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija/ Studentų pilietiniai, moksliniai, kūrybiniai ir sportiniai projektai

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Ugdyti Lietuvos kolegijų studentus mokslinės ir tiriamosios veiklos gebėjimus bei bendradarbiauti šalies mastu atliekant tyrimą darbo ir studijų derinimo tema.

Trukmė: 2020-09-01 – 2020-12-31


Pavadinimas: Mados pramonės procesų modeliavimas, virtualizavimas ir optimizavimas FlexSim programos pagrindu

Projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0100

Fondas/Programa: Lietuvos mokslo taryba/ Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: ugdyti studento gebėjimus kurti aprangos gamybos procesų imitacinius modelius ir juos vizualizuoti bei suformuoti praktinius įgūdžius analizuoti ir tirti problemines gamybos vystymo situacijas pateikiant subalansuotus sprendimus. Studento mokslinę praktiką sudarys trys etapai: pirmojo etapo metu bus atliekama literatūros analizė ir kaupiama imitaciniam modeliavimui reikalinga gamybos parametrų bei verslo rodiklių duomenų bazė, antrame etape bus įsisavinta FlexSim programa (diskretinių įvykių imitavimo platforma su integruota 3D grafika bei išsamiomis veiklos ataskaitomis), bus sudaryti gamybos srauto skaičiuotinis ir imitacinis modeliai, o trečiame etape imitacinio modelio pagrindu bus virtualizuojamos, tiriamos ir palyginamos tokios mados pramonės plėtros situacijos kaip, naujos įrangos įvedimas į gamybos srautą ir jo išplėtimas personalizuotų bei zero-waste gaminių projektavimu ir gamyba.

Trukmė: 2020-09-01 – 2020-12-31


Pavadinimas: Pedagogikos, socialinio darbo ir sveikatos mokslo krypčių studentų studijų ir darbo derinimo analizė

Projekto Nr. F-26/2020-03-16

Fondas/Programa: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija / Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu

Koordinatorius: Kauno kolegija

Partneriai: Vilniaus kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija

Projekto tikslas: Projekto tikslas yra dvejopas: 1) atlikus tyrimą, pateikti rekomendacijas aukštosioms mokykloms dėl studijų ir darbo derinimo aukštosiose mokyklose, siekiant gerinti studentų studijų ir darbo dermės kokybę; 2) ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą.

Trukmė: 2020-02-25 – 2020-12-31


Pavadinimas: Amžiui draugiška visuomenė – inovacijos, švietimas ir technologiniai sprendimai

Projekto Nr. 2020-1-EE01-KA203-077953

Fondas/Programa: ŠMPF/Erasmus+

Koordinatorius: Talinn university Hapsaalu college (Estija)

Partneriai: Vilniaus kolegija, More Og Romsdal Fylkeskommune (Norvegija)

Projekto tikslas: Sukurti programą, įtraukti inovatyvius sprendimus ir/ arba prototipus aktyvaus senėjimo ir sveikatos srityje.

Trukmė: 2020-12-01 – 2022-11-30


Pavadinimas: Kūrybinių gebėjimų ugdymas sprendžiant realias verslo problemas

Projekto Nr. S-1240/FL-25

Fondas/Programa: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija / Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Skatinti jaunų žmonių kūrybiškumo, bendravimo bei bendradarbiavimo gebėjimus sprendžiant realias verslo bei organizacijų problemas bei iššūkius.

Trukmė: 2020-09-03 – 2020-12-15


Pavadinimas: Turizmo vadybos ir svetingumo sektoriaus studentų profesinio tapatumo raiška ir sąsajos su profesiniais ateities ketinimais COVID-19 sąlygomis

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0319

Fondas/Programa: Lietuvos mokslo taryba / Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės  kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Ištirti turizmo vadybos ir svetingumo sektoriaus studijas pasirinkusių skirtingų studijų pakopų studentų profesinio tapatumo raišką  ir sąsajas su profesiniais ateities ketinimais COVID-19 sąlygomis

Trukmė: 2020-11-03 – 2021-04-30


Pavadinimas: Europos tyrėjų tinklas darbui su „antrinėmis“ aukomis

Projekto Nr. CA19113

Fondas/Programa: Lietuvos mokslo taryba/ Europos tyrėjų tinklas darbui su „antrinėmis“ aukomis

Koordinatorius: Fundacion para el Fomento de la Investigacion Sanitaria y Biomedica de la Comunitat Valenciana (Ispanija)

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: palengvinti diskusijas ir dalytis mokslinėmis žiniomis, perspektyvomis ir gerąja patirtimi, susijusia su nepageidaujamais reiškiniais sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant bendrai stengtis remti antrines aukas ir pradėti atvirą dialogą tarp suinteresuotųjų šalių apie šio reiškinio pasekmes.

Trukmė: 2020-09-15 – 2024-09-14


Pavadinimas: Erasmus+ mobilumo projektas

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA103-077718

Fondas/Programa: ŠMPF/Erasmus+

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse

Trukmė: 2020-06-01 – 2023-05-31


Pavadinimas: Erasmus+ mobilumo projektas

Projekto Nr. 2020-LT-NAC-206

Fondas/Programa: ŠMPF/Erasmus+

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir šalių Partnerių

Trukmė: 2020-08-01 – 2022-07-31


Pavadinimas:   Erasmus+ mobilumo projektas

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA107-077786

Fondas/Programa: ŠMPF/Erasmus+

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir šalių Partnerių

Trukmė: 2020-08-01 – 2022-07-31