Projektinė veikla 2022

Mokyklų ir įmonių bendradarbiavimo platforma

Vaizdo apdorojimo ir dirbtinio intelekto metodų taikymas mokomiesiems fizikos eksperimentams

Tvarus kokybės valdymas, siekiant ugdyti aukštojo mokslo įstaigų besimokančiųjų ateities darbo įgūdžius

25-oji tarptautinė imitacinių bendrovių mugė

Sportuok ir tobulėk virtualioje realybėje

Nestandartinių sprendimų paieška tobulinant užsienio studentams palankią aplinką

„JOKIŲ LIEKANŲ“ Šiaurės/Baltijos šalių kulinarijos menai: skaitmeninis kursas su mokymo medžiaga ir įrankiais suaugusiems švietėjams

Esu pilietiškas: atsakingas turinio vartojimas internete

Studentai kuria socialines inovacijas: kūrybinių gebėjimų ugdymas taikant „Creative Platform“ metodiką

Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje

Neįgaliųjų studentų ugdymo įgalinimas ir socialinė įtrauktis pasitelkiant skaitmeninius sprendimus ir pagalbines technologijas


Pavadinimas: Mokyklų ir įmonių bendradarbiavimo platforma

Projekto Nr. NPHZ-2022/10041

Fondas/Programa: NORDPLUS Horizontal

Koordinatorius: Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences.

Partneriai: Vilniaus kolegija, RISEBA University of Applied Sciences, Estonian University of Life Sciences, Tallinn University, Tallinn School of Economics, South-Eastern Finland University of Applied Sciences, University of Tartu, Mainor AS.

Projekto tikslas: Užtikrinti efektyvesnį įmonių bendradarbiavimą ir profesinį/aukštąjį išsilavinimą

Trukmė: 2022-08-01 – 2024-08-01


Pavadinimas: Vaizdo apdorojimo ir dirbtinio intelekto metodų taikymas mokomiesiems fizikos eksperimentams

Projekto Nr. P-SV-22-100

Fondas/Programa Lietuvos mokslo taryba

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Atlikti teorinius vaizdų apdorojimo programinėmis priemonėmis taikant dirbtinį intelektą tyrimus. Tyrimo metu gauti rezultatai bus pritaikyti modernizuojant mokomuosius fizikos laboratorinius eksperimentus, tuo pačiu pritaikant jiems Python programavimo kalba sukurtą programinę įrangą su OpenCV ir TensorFlow programiniais elementais.

Trukmė: 2022-07-01         2022-08-30


Pavadinimas: Tvarus kokybės valdymas, siekiant ugdyti aukštojo mokslo įstaigų besimokančiųjų ateities darbo įgūdžius

Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA220-HED-000087134

Fondas/Programa: ŠMPF/ Erasmus+

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: PEN Worldwide e.V. Germany,  UNIVERSITAET GRAZ Austria, REEP France, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Italy, Tetra Solutions Ltd. Bulgaria

Projekto tikslas: Sukurti tvarius kokybės valdymo mechanizmus imitacinėje bendrovėje ir skatinti aukštųjų mokyklų studentų ateities darbo įgūdžių integraciją.

Trukmė: 2022-12-01- 2024-11-30


Pavadinimas: 25-oji tarptautinė imitacinių bendrovių mugė

Fondas/Programa Valstybinis studijų fondas/ Studentų pilietinio, mokslinių, verslumo, kūrybinių, sportinių projektų konkursas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija „LIBA“

Projekto tikslas: Suteikti galimybę studentams – būsimiesiems verslininkams pajusti rinkos privalumus ir trūkumus, sudarant sąlygas renginyje pademonstruoti inovatyvias ateities verslo idėjas ir skatinant IB ir verslo įmonių bendradarbiavimą

Trukmė: 2022-04-01 – 2022-12-01


Pavadinimas: Sportuok ir tobulėk virtualioje realybėje

Fondas/Programa Valstybinis studijų fondas/ Studentų pilietinio, mokslinių, verslumo, kūrybinių, sportinių projektų konkursas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Šiaulių valstybinė kolegija

Projekto tikslas: didinti studentų fizinį aktyvumą organizuojant virtualios realybės edukacines fizinio aktyvumo pratybas ir sportinius turnyrus.

Trukmė: 2022-09-01 – 2022-12-01


Pavadinimas: Nestandartinių sprendimų paieška tobulinant užsienio studentams palankią aplinką

Fondas/Programa: Valstybinis studijų fondas/ Studentų pilietinio, mokslinių, verslumo, kūrybinių, sportinių projektų konkursas

Koordinatorius Vilniaus kolegija

Partneris: Šiaulių kolegija

Projekto tikslas: Atlikti užsienio studentų, atvykstančių studijuoti į Vilniaus kolegiją ir Šiaulių valstybinę kolegiją, grupines apklausas (angl. Focus group), siekiant nustatyti iššūkius, su kuriais susiduria užsienio studentai, ir jų priežastis.

Trukmė: 2022-09-01 – 2022-12-01


Pavadinimas: „JOKIŲ LIEKANŲ“ Šiaurės/Baltijos šalių kulinarijos menai: skaitmeninis kursas su mokymo medžiaga ir įrankiais suaugusiems švietėjams

Projekto Nr. NPAD-2022/10049

Fondas/Programa: Nordplus adult

Koordinatorius: HOTEL SCHOOL Hotel Management College (LV)

Partneriai: Vilniaus kolegija, STEP BY STEP COUNCULTING (IS-Sfs radgjof, (IS), Com&Train (DK), MITRA (EE)

Projekto tikslas: Tobulinti suaugusiųjų švietėjų kulinarijos meno mokymo metodus, orientuotus į Šiaurės/Baltijos šalių tradicinės ir šiuolaikinės virtuvės racionalių likučių vartojimo būdus skirtinguose etapuose: įskaitant ingredientų ir porcijų planavimą, gaminimą, patiekimą, pardavimą.

Trukmė: 2022-08-01 – 2024-07-31


Pavadinimas: Esu pilietiškas: atsakingas turinio vartojimas internete

Fondas/Programa:Valstybinis studijų fondas/ Studentų pilietinio, mokslinių, verslumo, kūrybinių, sportinių projektų konkursas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Lietuvos verslo kolegija, Panevėžio kolegija

Projekto tikslas: Ugdyti studentų pilietiškumo kompetencijas bei skatinti atsakingą turinio vartojimą internete per intelektinės nuosavybės apsaugos problematikos analizę. 

Trukmė: 2022-04-01 – 2022-12-01


Pavadinimas: Studentai kuria socialines inovacijas: kūrybinių gebėjimų ugdymas taikant „Creative Platform“ metodiką

Fondas/Programa: Valstybinis studijų fondas/ Studentų pilietinio, mokslinių, verslumo, kūrybinių, sportinių projektų konkursas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos socialinių inovacijų klasteris, Lietuvos aklųjų biblioteka

Projekto tikslas: Ugdyti praktinius studentų kūrybiškumo gebėjimus kurti socialines inovacijas naudojant „Creative Platform“ metodiką.

Trukmė: 2022-04-25 – 2022-12-01


Pavadinimas: Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje

Fondas/programa: Valstybinis studijų fondas/ Studentų pilietinio, mokslinių, verslumo, kūrybinių, sportinių projektų konkursas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, Šiaulių valstybinė kolegija, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija

Projekto tikslas: Ugdyti Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentų mokslinius gebėjimus atlikti tyrimus, rengti pranešimus ir straipsnius jaunimui aktualiomis temomis, stiprinti tarpkultūrinės komunikacijos, vadybinius gebėjimus organizuojant tarptautinę studentų konferenciją.

Trukmė: 2022-04-01 – 2022-12-01


Pavadinimas: Neįgaliųjų studentų ugdymo įgalinimas ir socialinė įtrauktis pasitelkiant skaitmeninius sprendimus ir pagalbines technologijas

Projekto Nr. 2021-1-EL01-KA220-HED-000027605

Fondas/Programa: EL01 – Greek State Scholarship’s Foundation (IKY)/Erasmus+

Koordinatorius: University of Patras (GR)

Partneriai: Vilniaus kolegija, I.E.R.F.O.P. ONLUS (IT), Eotvos Lorand Tudomanyegyet (ELTE) universitetas (HU), Confedaracion Espanola de Personas con Discapacidad Fisica y Organica (ES).

Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas neįgaliems studentams baigti studijas ir ypač įgyti skaitmeninių įgūdžių, suteikiant kvalifikaciją, padėsiančią įveikti esamas įgūdžių spragas, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos pasekmes.

Trukmė: 2022-02-01 – 2024-01-31