Projektinė veikla 2019

Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas

Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio studentų patirtimi

Automatizuota CV kūrimo platforma paremta dirbtinio intelekto moduliu

„2SPYWARE“ Automatizuoto kibernetinio saugumo infrastruktūros prototipo vystymas

Gyvūninės kilmės produktų kokybės aspektai

Mokytojų kompetencijos migrantų ir pabėgėlių socialiniai įtraukčiai ankstyvajame vaikų ugdyme

Aukštojo mokymo institucijų programų tobulinimas įtraukiant inovatyvų mokymąsi darbo aplinkoje ir verslo partnerystes

Tvarumo ekonomika

Personalo kompetencijų tyrimų ir inovacijų tobulinimas profesinio aukštojo mokslo srityje

Žinių aljansas verslo plano įvertinimui: skaitmeninis sprendimas

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2019 m.

Pasidalinimas geraisiais socialinio verslumo pavyzdžiais

Akademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis

Kūrybiškumas nemiega: Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas sprendžiant realias verslo problemas

Socialinės antreprenerystės iššūkiai: jaunimo perspektyva

Teacher Education Network


Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas

Projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-11-0001

Fondas: Europos regioninės plėtros fondas

Vykdytojas: Vilniaus kolegija

Priemonė: Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra
Vilniaus kolegija pradeda įgyvendinti projektą „Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas“, projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-11-0001. Projekto tikslas yra reikšmingai pagerinti sveikatos, veterinarijos, verslo ir viešosios vadybos mokslų studijų kokybę, modernizuojant Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūrą. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės studijų aplinka, bus įsigyta arba atnaujinta laboratorinė įranga. Projekto rezultatas – sukurta moderni, studentams patraukli mokymosi aplinka, kuri leis nuolatos gerinti studijų kokybę, tobulinti studijų programų turinį, padės efektyviai perduoti žinias ir ugdyti studentų praktinius įgūdžius. Projektui skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 4 199 947,94 Eur.

Trukmė: 2019 09 02 – 2021 10 31


Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio studentų patirtimi

Projekto Nr. S-521

Fondas: Švietimo,mokslo ir sporto ministerija

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

Šiaulių valstybinė kolegija;

Klaipėdos valstybinė kolegija.

Projekto tikslas: ugdyti Vilniaus kolegijos, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentų gebėjimus atlikti mokslo tiriamąją veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant bandomąjį (pilotinį) tyrimą studentų pasitenkinimo studijomis tema.

Trukmė: 2019 05 02 – 2019 12 15


Automatizuota CV kūrimo platforma paremta dirbtinio intelekto moduliu

Projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0056

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: „Žmogiškųjų išteklių platformos“ UAB

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Projektu siekiama sukurti CV site platformą, padedančią dirbtinio intelekto dėka tinkamai įvertinti kiekvieno kandidato tinkamumą darbo pozicijai bei padeda darbo ieškantiems asmenims išsirinkti tinkamiausią specialybę ir darbo vietą. Naujas CV standartas, išspręstų ne tik darbdavių neefektyvius atrankos procesus, bet ir pats CV standartas taptų prieinamas potencialiems darbuotojams, per automatizuotą CV pildymo platformą, kuri dirbtinio intelekto pagalba padėtų atskleisti ir pateikti ieškančioms darbuotojų įmonėms stipriausias kandidatų savybes.

Trukmė: 2019 – 2021


„2SPYWARE“ Automatizuoto kibernetinio saugumo infrastruktūros prototipo vystymas

Projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0057

Fondas: Lietuvos verslo paramos agentūra

Koordinatorius: „Kibernetinio saugumo sistemos“ UAB

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: Projektas siekia revoliucionuoti kenkėjiškų programų aptikimo industriją – iš pagrindų pakeičiant antivirusinę  infrastruktūrą automatizuojant virusų aptikimo mechanizmą aptinkant anomalijas nestandartinėje sistemos veikloje.

Trukmė: 2019 – 2021


Gyvūninės kilmės produktų kokybės aspektai

Projekto Nr. NPHE-2019/10298

Fondas: Nordplus Horizontal programa

Koordinatorius: Seinajoki taikomųjų mokslų universitetas (Suomija)

Partneriai: 

Latvijos žemės ūkio universitetas (Latvija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: sukurti nuolatinį bendradarbiavimo su aukštojo mokslo institucijomis tinklą, kurio tikslas keistis žiniomis apie gyvūnų gerovę ir produktų kokybę bei šių dalykų sąsajas.

Trukmė: 2019 06 01 – 2020 06 01


Mokytojų kompetencijos migrantų ir pabėgėlių socialiniai įtraukčiai ankstyvajame vaikų ugdyme

Projekto Nr. 2019-1-PT01-KA203-060683

Fondas: Erasmus+ programa (Portugalija)

Koordinatorius: Koimbros politechninis institutas (Portugalija)

Partneriai:

Balikesir universitetas (Turkija);

Gironos universitetas (Ispanija);

Hanzos taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai);

Nortumbrijos universitetas (Jungtinė Karalystė);

VIVES taikomųjų mokslų universitetas (Belgija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: sukurti mišraus mokymosi kursą, skirtą ikimokyklinių ir pradinių klasių mokytojams, siekiant lavinti jų gebėjimus dirbti su migrantų ir pabėgėlių vaikais ir tokiu būdu sumažinti šių vaikų socialinės atskirties riziką.

Trukmė: 2019 09 01 – 2022 08 31


Aukštojo mokymo institucijų programų tobulinimas įtraukiant inovatyvų mokymąsi darbo aplinkoje ir verslo partnerystes

Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA203-060514

Fondas: Švietimo mainų paramos fondas (Erasmus+ programa)

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: 

EUROPEN-PEN International EV (Vokietija);

Graco universitetas (Austrija);

Klaipėdos valstybinė kolegija;

Nacionalinio ir pasaulio ekonomikos universitetas (Bulgarija);

Pavijos universitetas (Italija).

Projekto tikslas: ugdyti studentų kompetencijas ir įsidarbinimo įgūdžius pritaikant imitacinių įmonių mokymosi darbo aplinkoje metodiką prie aukštųjų mokyklų studijų programų bei stiprinant ryšius su verslo įmonėmis.

Trukmė: 2019 11 01 – 2021 12 31


Tvarumo ekonomika

Projekto Nr. 2019-1-PL01-KA203-065050

Fondas: Erasmus+ programa (Lenkija)

Koordinatorius: Katovicų ekonomikos universitetas (Lenkija)

Partneriai: 

Florencijos universitetas (Italija);

Integrated Business Faculty PU (Šiaurės Makedonija);

Mariboro universitetas (Slovėnija);

RRiF visoka škola (Kroatija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: gilinti studentų žinias apie tvarumą, įtraukiant naują studijų dalyką į partnerių institucijų programas.

Trukmė: 2019 12 01 – 2022 08 31


Personalo kompetencijų tyrimų ir inovacijų tobulinimas profesinio aukštojo mokslo srityje
(Pristatymas )

Projekto Nr. 2019-1-PL01-KA203-065823

Fondas: Erasmus+ programa (Lenkija)

Koordinatorius: Jogailos universitetas (Lenkija)

Partneriai: 

Badeno-Viurtembergo aukštoji dualinė mokykla (Vokietija);

Eurokreator T&C sp. z o.o., (Lenkija);

Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija – EURASHE (Belgija);

Setubalo politechnikos institutas (Portugalija);

Slaigo technologijos institutas (Airija);

Žinių inovacijų centras LTD (Malta);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: stiprinti taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų svarbą Europos profesiniame aukštajame moksle – tiek institucijose, tiek regionuose, kuriuose jos veikia.

Trukmė: 2019 09 01 – 2022 08 31


Žinių aljansas verslo plano įvertinimui: skaitmeninis sprendimas

Projekto Nr. 612542-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-KA

Fondas: Erasmus+ programa (Latvija)

Koordinatorius: BA verslo ir finansų mokykla (Latvija)

Partneriai: 

ArtSmart LTD (Latvija);

Centro Studi “Cultura Sviluppo” – CSCS (Italija);

Jaunimo verslumo skaitinimo asocicacija (Lietuva);

Mendelio universitetas Brno mieste (Čekija);

Setubalo politechnikos institutas (Portugalija);

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas: sukurti dirbtinį intelektą, gebantį įvertinti jaunojo verslininko verslo planą.

Trukmė: 2019 10 01 – 2022 10 01


Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2019 m.

Fondas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai:

Lietuvos Respublikos ambasada Gruzijoje (Sakartvelas);

Sakartvelo lietuvių bendrija „Rūta-Geo“ (Sakartvelas);

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras (Sakartvelas);

Tbilisio sekmadieninė lituanistinė mokykla (Sakartvelas);

Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva);

Vilniaus verslo kolegija (Lietuva).

Projekto tikslas:  Lituanistikos centro Sakartvele veiklos stiprinimas vykdant edukacines ir įvairias šalityros veiklas Lietuvoje ir Sakartvele.

Trukmė: 2019


Pasidalinimas geraisiais socialinio verslumo pavyzdžiais

Fondas: Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneriai: Krokuvos ekonomikos universitetas (Lenkija)

Projekto tikslas:  skatinti jaunų žmonių tarpkultūrinį bendradarbiavimą per verslumo plėtojimą (antreprenerystę), įskaitant socialinį verslumą ir ugdyti jaunimo socialines kompetencijas.

Trukmė: 2019 05 09 – 2019 10 31


Akademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis

Projekto Nr. S-531

Fondas: Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Klaipėdos valstybinė kolegija

Partneriai:

Panevėžio kolegija;

Utenos kolegija;

Vilniaus kolegija.

Projekto tikslas:  ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant akademinio sąžiningumo kaip korupcijos prevencijos kolegijose priemonės tyrimą.

Trukmė: 2019 05 31 – 2019 12 15


Kūrybiškumas nemiega: Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas sprendžiant realias verslo problemas

Projekto Nr. S-569

Fondas: Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija, Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas:  verslo įmonių ir socialinių organizacijų pateiktų realių problemų bei iššūkių pagalba ugdyti studentų kūrybiškumo ir problemų sprendimo gebėjimus bei suteikti studentams reikiamų žinių ir įgūdžių tolesniam savarankiškam kūrybiškumo ugdymui.

Trukmė: 2019 07 01 – 2019 10 30


Socialinės antreprenerystės iššūkiai: jaunimo perspektyva

Projekto Nr. UMF1-22

Fondas: Jaunimo reikalų departamento prie SADM, Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų fondas

Koordinatorius: Vilniaus kolegija

Partneris: Kijevo nacionalinis technologijų ir dizaino universitetas (Ukraina)

Projekto tikslas: suteikiamų žinių, plėtojamų įgūdžių ir gebėjimų pagalba skatinti jaunus Lietuvos ir Ukrainos asmenis dalyvauti socialinės antreprenerystės veikloje.

Trukmė: 2019 05 01 – 2019 10 31


Teacher Education Network

Projekto Nr. NPHE-2019/10036

Fondas: Nordplus programa

Koordinatorius: Høgskulen på Vestlandet (Norvegija)

Partneriai: Vilniaus kolegija

Projekto tikslas: pasitelkus įvairių menų sintezę bei inovatyvius mokymosi metodus intensyvių kursų metu buvo kuriama kultūrinė programa ugdyti studentų ir dėstytojų pilietiškumą.

Trukmė: 2019