Naujienos

Mados dizaino katedros pirmakursių tyrimų rezultatai pristatyti Nacionaliniame inovacijų ir verslo centre „Santaka“

2022-06-03

Šių metų gegužės 12 d. Nacionaliniame inovacijų ir verslo centre „Santaka“ vyko Kauno technologijos universiteto organizuota tarptautinė jaunųjų tyrėjų konferencija „Industrial Engineering 2022“, skirta jaunųjų mokslininkų mokslinių tyrimų kompetencijoms ugdyti atsižvelgiant į tvarią pramonės plėtrą (https://jmk.ktu.edu/). Konferencija apėmė daugybę Lietuvos pramonei aktualių temų, tarp kurių buvo ir pramoninis dizainas, ir medžiagų inžinerija. Vilniaus kolegijos Menų […]

Europos aukštojo mokslo asociacijos (EURASHE) konferencijoje – Vilniaus kolegijos atstovai

2022-05-31

2022 m. gegužės 23–24 dienomis Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. N. Zinkevičienė bei direktoriaus pavaduotoja studijoms Rita Liepuonienė dalyvavo Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos (angl. EURASHE, European Association of Institutions in Higher Education) 31-ojoje metinėje konferencijoje Next generation PHE: Skills relevance, Inclusion, Digitalisation, Innovation, kuri vyko Briuselyje (Belgija). Konferencijos tematika – įgūdžių […]

Vilniaus kolegija yra aktyviai įsitraukusi į Tėvystės konsorciumo veiklas (angl. International Parent Centered Network, IPCN)

2022-05-12

2022 m. balandžio 26-28 d. Maltos universitete vyko Tarptautinės tėvystės programos mokslinė – praktinė konferencija tema „Pirmiausia tėvai. Minint šešerius metus į tėvus orientuotas iniciatyvas aukštajame moksle“ ir Tėvystės konsorciumo susitikimas. Konsorciumo veikloje, be Vilniaus kolegijos Pedagogikos ir Sveikatos priežiūros fakultetų, dalyvauja Maltos universitetas (Malta), Notingemo Trento universitetas (Jungtinė Karalystė), Zuydo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai),  […]

MTF įvyko pirmoji Studentų mokslo ir meno draugijos konferencija

2022-05-05

2022 m. gegužės 3-4 dienomis vyko MTF Studentų mokslo ir meno draugijos (SMMD) konferencijos „Mokslo ir meno sinergija‘2022“ I dalis. Per dvi dienas mokslo tiriamuosius darbus pristatė daugiau kaip trisdešimt KV19, SM19, KV20, KVS20 grupių studentų. Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės bei meninės veiklos iniciatyvas ir sietinas su kūrybiškumu, kultūros vadyba, ugdymu, socialine atsakomybe […]

Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba–2022“

2022-04-27

Tradicija tapusi tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba–2022“ kasmet sulaukia aktyvaus susidomėjimo akademinėje bendruomenėje. Kiekvienais metais į konferenciją kviečiami studentai iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų. Konferencijos metu siekiama pasidalinti naujausiomis įžvalgomis, pastebėjimais ir diskusijomis aktualiomis ekonominėmis, verslo ir vadybos temomis. Kiekvienas pateiktas straipsnis, skaitytas pranešimas yra svarbūs savo kuriamąja ir išliekamąja […]