Naujienos

Praūžė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija MADOS IDENTITETAS IR INOVACIJOS FIAI2024!

2024-05-29

Gegužės 21 dieną Menų ir kūrybinių technologijų fakultete vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija MADOS IDENTITETAS IR INOVACIJOS FIAI2024, sukvietusi gausų būrį Lietuvos mados industrijų atstovų. Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė. Konferencijos pirmos dalies pranešėjai apžvelgė Europos Sąjungos ir Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės situaciją bei tolimesnes vystymosi tendencijas, ypatingą dėmesį […]

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos dėstytojai dalinosi patirtimis tarptautinėje konferencijoje

2024-04-30

2024 m. balandžio 19-21 d. Graikijoje, Atėnuose vykusioje 7-oje tarptautinėje konferencijoje „Mokymas, mokymasis ir švietimas“ (TLECONF) Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros dėstytojai: profesorė dr. Birutė Žygaitienė, lektorius Andrius Guoba, docentė dr. Regina Venckienė ir docentė dr. Inga Kepalienė pristatė mokslinius pranešimus. Tarptautinėje švietimo konferencijoje dalyvavo mokslininkai, universitetų dėstytojai, švietimo […]

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados dizaino katedros atstovų pranešimai tarptautinėje konferencijoje  „Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika”

2024-04-25

Balandžio 18 d. Utenos kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika”, apėmusi platų tematikos lauką: technologijos šiuolaikinės visuomenės darnai, aplinkos tvarumas, žmogaus gerovė ir socialinė atsakomybė bei švietimo, mokslo ir verslo regioninė ir tarptautinė partnerystė. Studentų tyrimų sekcijoje savo įžvalgomis pranešime „Antropometrijos įtaka mados pramonės tvarumui“ pasidalino  MI21 gr. studentės Margarita Knystautaitė, Fausta […]

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Ritminės muzikos katedros dėstytojai – AEC konferencijos dalyviai

2024-02-15

Vasario 8-11 dienomis Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Ritminės muzikos katedros vedėjas Pranas Kentra kartu su lektoriais Augustu Baronu ir Daiva Starinskaite dalyvavo Europos konservatorijų asociacijos (AEC – Europian Association of Conservatoiries) organizuojamoje kasmetinėje konferencijoje „Pop & Jazz Platform 2024“, kuri šiais metais vyko Odensėje (Danija), Danijos nacionalinėje muzikos akademijoje (Syddansk Musikkonservatorium). Renginyje […]

Studentų mokslinė-praktinė konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“

2023-12-13

Gruodžio 7d. vyko 12-oji tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“.  Šios konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės veiklos iniciatyvas, sietinas su verslumu, kūrybiškumu, pilietiškumu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra. Konferencijos sekcijose buvo gilinamasi į šiuos probleminius aspektus: Studijų, darbo ir laisvalaikio aktualijos šiuolaikinėje visuomenėje. Asmeninių ir dalykinių kompetencijų ugdymas(is) ir motyvacija. Sveikos gyvensenos skatinimas […]

Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Kultūros ir švietimo iššūkiai XXI amžiuje“ įvyko! 

2023-12-05

Gruodžio 1 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakultete vyko respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Kultūros ir švietimo iššūkiai XXI amžiuje“, kurią organizavo Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedra. Konferenciją plenariniame posėdyje atidarė prodekanas Andrius Guoba, skambiais muzikos kūriniais visus susirinkusiuosius pasveikino Ritminės muzikos ir Scenos meno katedrų studentai. Taip pat šiltus sveikinimo žodžius tarė ir […]

Įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinis darbas su pažeidžiamų grupių asmenimis“

2023-10-30

Spalio 19-20 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kartu su Maltos universitetu (UM), Rėzeknės technologijų akademija (RTA) ir Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija (LSDMA) organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Socialinis darbas su pažeidžiamų grupių asmenimis“. Konferencijos tikslas – aptarti aktualias socialinio darbo su pažeidžiamų grupių asmenimis problemas, jų įveikos būdus, pristatant naujausių mokslinių tyrimų rezultatus. Konferencijos pranešėjai […]

Mokslinė konferencija „Tėvystė stresinėse situacijose“

2023-05-04

2023 m. balandžio 26 d. LR Seime vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tėvystė stresinėse situacijose“. Konferenciją organizavo LR Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Vilniaus kolegija su partneriais iš Tarptautinio į tėvus orientuotų studijų ir tyrimų tinklo (toliau – TTOT, angl. IPCN – International Parent Centered Network). Šio tinklo pagrindinis siekis – įgalinti tėvus visavertiškai ir visateisiškai dalyvauti visų […]

Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2023“

2023-04-28

Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2023“ kasmet sulaukia aktyvaus susidomėjimo tarp Vilniaus kolegijos dėstytojų ir studentų bei svečių iš kitų kolegijų ir universitetų. Konferencijos metu siekiama pasidalinti naujausiomis įžvalgomis, pastebėjimais ir diskusijomis aktualiomis ekonomikos, verslo ir vadybos temomis. Kiekvienas pateiktas straipsnis, skaitytas pranešimas savo kuriamąja ir išliekamąja verte prisideda prie studentų, būsimų […]

MTF Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros dėstytojai dalinosi patirtimi tarptautinėje konferencijoje

2022-11-16

2022 m. lapkričio 7-9  d. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros dėstytojai: prof. dr. Birutė Žygaitienė, lekt. Andrius Guoba, doc. dr. Inga Kepalienė dalyvavo ir pristatė mokslinius pranešimus 15-oje tarptautinėje konferencijoje „Švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos“ (ICERI 2022), kuri vyko Sevilijoje (Ispanija). Renginyje dalyvavo net 640 dalyvių iš 80 šalių. […]

Sveikatos priežiūros fakultete įvyko tarptautinė konferencija „Senėjimui draugiška visuomenė“

2022-11-14

2022 m. lapkričio 11 d. Sveikatos priežiūros fakultete įvyko tarptautinė konferencija „Senėjimui draugiška visuomenė“. Renginio pradžioje vedėjos atkreipė dalyvių dėmesį į esminį konferencijos žodį – draugiška – ir pakvietė padiskutuoti, ar žodžiai senėjimas, senas yra įžeidžiantys, nepagarbūs? Jei žodis senas yra įžeidžiantis, vadinasi, ir senatvė tokioje visuomenėje laikoma gėdingu, žeidžiančiu dalyku. O turėtų būti atvirkščiai, […]

Konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ įvyko!

2022-11-14

Lapkričio 11d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija ir Mokslo dirbtuvės sukvietė Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentus ir jų mokslinius vadovus dalyvauti tarptautinėje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“. Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės veiklos iniciatyvas, sietinas su verslumu, kūrybiškumu, pilietiškumu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra. Konferenciją finansavo Valstybinis studijų fondas.  […]