Konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ įvyko!

2022-11-14

Lapkričio 11d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija ir Mokslo dirbtuvės sukvietė Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentus ir jų mokslinius vadovus dalyvauti tarptautinėje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“. Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės veiklos iniciatyvas, sietinas su verslumu, kūrybiškumu, pilietiškumu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra. Konferenciją finansavo Valstybinis studijų fondas. 

Renginio metu susirinkusios studentus ir moksleivius pasveikino Verslo vadybos fakulteto dekanė Nida Mačerauskienė, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega bei Studentų mokslinės draugijos pirmininkė Kamilė Kažytė. Plenarinėje sesijoje „Retorikos akademijos“ įkūrėjas Donaldas Duškinas pasakojo apie retoriką ir jos vaidmenį šių dienų pasaulyje (Retorika – svarbiausias ateities lyderio įgūdis). Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos narė dr. Teresė Ringailienė dalijosi patarimais apie tai, kokius pranašumus gali įgyti žmogus, mokantis ne vieną užsienio kalbą (Multilingualism: a Challenge or a Possibility?).

125 jaunieji tyrėjai, siekdami pristatyti pasirinktų temų rezultatus, išsiskirstė į 9 posėdžių sekcijas, kuriose darbas vyko įvairiai: 6 lietuvių kalba, 3 anglų kalba, iš jų 6 vyko auditorijose, 1 nuotolinė ir net 2 hibridinės. Išoriniai komunikacijos vertinimai, socialinių tinkų analizės, darbo ir laisvalaikio suderinamumas, nuomonės formuotojų įtaka, tarpkultūriniai skirtumai, politinės ir ekonominės problemos – tik maža dalis temų – jaunieji tyrėjai nevengė aptarti jaunimui ir visuomenei svarbias temas.  

Konferencijoje dalyvavo studentai ne tik iš Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto, bet ir iš kitų – Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetų, taip pat aktyviai prisijungė iš Šiaulių valstybinės kolegijos, Utenos kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Portugalijos Porto politechnikos instituto. Gražia tradicija tampa moksleivių dalyvavimas – kaip ir kasmet, taip ir šiemet konferencijoje dalyvavo moksleiviai iš „VIMS – Vilnius International Meridian School“ mokyklos bei Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos. Darbą sekcijose apibendrino šaunioji moderatorių komanda, o Mokslinio komiteto pirmininkas dr. Viktor Kozlovskij pripažino, kad kasmet pastebi studentų ir moksleivių, kaip jaunųjų tyrėjų, sparčiai augančius tobulėjimo rezultatus. Konferencijos organizacinio komiteto vadovė lekt. Vilma Gegužienė visiems dalyviams, jų dėstytojams bei mokytojams linkėjo augti, gebėti priimti gyvenimo iššūkius ir dar kartą padėkojo už tai, ką pavyko sukurti kartu!