Mokslinė konferencija „Tėvystė stresinėse situacijose“

2023-05-04

2023 m. balandžio 26 d. LR Seime vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tėvystė stresinėse situacijose“. Konferenciją organizavo LR Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Vilniaus kolegija su partneriais iš Tarptautinio į tėvus orientuotų studijų ir tyrimų tinklo (toliau – TTOT, angl. IPCN – International Parent Centered Network). Šio tinklo pagrindinis siekis – įgalinti tėvus visavertiškai ir visateisiškai dalyvauti visų su tėvyste / motinyste susijusių institucijų ir organizacijų veikloje. To siekiama tiriant tėvystei skirtus socialinius bei politinius diskursus ir praktikas, į būsimų profesionalų studijų programas integruojant įtraukios tėvystės dalykus bei temas. TTOT tinklą sudaro aukštosios mokyklos, rengiančios socialinius darbuotojus, pedagogus, sveikatos priežiūros specialistus iš Belgijos, Maltos, Nyderlandų, Suomijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.

Konferencijoje „Tėvystė stresinėse situacijose“ buvo skaitomi pranešimai, atliepiantys pagrindinę TTOT misiją – suteikti galimybę tėvams, ypač iš atskirties grupių, būti matomiems ir girdimiems visuomenėje, taip prisidedant prie jų problemų sprendimo ir didesnės socialinės sanglaudos bei lygybės. Konferencijoje buvo apžvelgiama tėvystės kalėjime situacija, pristatomos LGBT+ tėvų teisės, aptariami socialinės pagalbos romų, pabėgėlių ir migrantų tėvams iššūkiai, problemos, kylančios dėl specialistų pasirengimo dirbti daugiakultūrėje aplinkoje su skirtingos socialinės ar etninės kilmės tėvais ir kt.

Po konferencijos „Tėvystė stresinėse situacijose“ Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo pristatytas TTOT parengtas ir išleistas straipsnių rinkinys Reimagining Parenthood in Diverse Contexts: A handbook of parent-centred approaches bei tinklo internetinė svetainė.