MTF Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros dėstytojai dalinosi patirtimi tarptautinėje konferencijoje

2022-11-16

2022 m. lapkričio 7-9  d. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros dėstytojai: prof. dr. Birutė Žygaitienė, lekt. Andrius Guoba, doc. dr. Inga Kepalienė dalyvavo ir pristatė mokslinius pranešimus 15-oje tarptautinėje konferencijoje „Švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos“ (ICERI 2022), kuri vyko Sevilijoje (Ispanija). Renginyje dalyvavo net 640 dalyvių iš 80 šalių. Konferencijoje buvo nagrinėjamos įvairios temos: nuotolinis mokymasis krizės laikotarpiu, pedagoginiai metodai ir inovacijos, įtraukusis ugdymas, kultūrinė įvairovė ir specialusis ugdymas, nauji iššūkiai švietime ir tarptautinis bendradarbiavimas, mokytojų rengimas, mokymo programų rengimas, akreditavimas ir švietimo kokybė, universitetų ir pramonės bendradarbiavimas, technologijos mokymo(si) procese ir kt. Konferencijos programoje buvo organizuojamos įvairios plenarinės ir paralelinės sesijos, seminarai, kūrybinės dirbtuvės, kuriuos vedė švietimo ekspertai iš įvairių pasaulio šalių, tai sudarė puikias sąlygas mokslinėms diskusijoms, naujų profesinių ryšių užmezgimui. Konferencijoje su Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto strateginiais partneriais, Latvijos Rezeknės aukštosios mokyklos mokslininkais, taip pat pristatyti bendro mokslinio tyrimo apie Lietuvos ir Latvijos bendrųjų programų panašumus ir skirtumus rezultatai bei aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.