Europos aukštojo mokslo asociacijos (EURASHE) konferencijoje – Vilniaus kolegijos atstovai

2022-05-31

2022 m. gegužės 23–24 dienomis Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. N. Zinkevičienė bei direktoriaus pavaduotoja studijoms Rita Liepuonienė dalyvavo Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos (angl. EURASHE, European Association of Institutions in Higher Education) 31-ojoje metinėje konferencijoje Next generation PHE: Skills relevance, Inclusion, Digitalisation, Innovation, kuri vyko Briuselyje (Belgija). Konferencijos tematika – įgūdžių tinkamumo, įtraukties, skaitmenizavimo, inovacijų klausimai, kuriuos aptarė politikai, aukštojo mokslo institucijų, studentų, socialiniai  partnerių atstovai. Dr. Nijolė Zinkevičienė, būdama šios asociacijos tarybos nare, moderavo apskritojo stalo diskusiją Place based research &innovation, kurioje dalyvavo ir į klausimus atsakė Europos komisijos atstovai.

Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija (EURASHE) vienija ir atstovauja Europos taikomųjų mokslų universitetams, nacionalinėms ir sektorinėms aukštojo mokslo institucijų asociacijoms ir kt. organizacijoms. Daugiau informacijos: www.eurashe.eu