Studentų mokslinė-praktinė konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“

2023-12-13

Gruodžio 7d. vyko 12-oji tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“. 

Šios konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės veiklos iniciatyvas, sietinas su verslumu, kūrybiškumu, pilietiškumu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra.

Konferencijos sekcijose buvo gilinamasi į šiuos probleminius aspektus: