Naujienos

Pranešimas apie parengtas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus kolegijos būdu sąlygas ir būsimą reorganizavimą

2024-03-29

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 884, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 ir 9 dalimis, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsniu, pranešame, kad yra parengtos VšĮ […]

LR Vyriausybė pritarė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos jungimuisi prie Vilniaus kolegijos

2023-11-15

Pranešimas spaudai2023 11 15 Stiprinant kolegines studijas Vilniaus regione, į vieną aukštąją mokyklą jungiasi Vilniaus kolegija ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Kolegijos ruošiasi telkti infrastruktūrą, stiprinti inžinerijos ir meno kryptis regione. Šiandien kolegijų jungimuisi pritarė Vyriausybė. „Džiugu, kad po ilgo diskusijų laikotarpio kolegijoms pavyko pasiekti susitarimą ir pradėti reorganizacijos procesą – tai pirmas toks […]