Pranešimas apie parengtas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus kolegijos būdu sąlygas ir būsimą reorganizavimą

2024-03-29

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 884, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 ir 9 dalimis, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsniu, pranešame, kad yra parengtos VšĮ „Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija“ reorganizavimo jungimo būdu prijungiant viešąją įstaigą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją prie viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos sąlygos ir numatomas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimas prijungimo prie Vilniaus kolegijos būdu.