Vyriausybė pritarė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos prijungimui prie Vilniaus kolegijos nuo liepos 1 d. 

2024-06-06

Birželio 5 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant viešąją įstaigą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją prie viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos, Vilniaus kolegijos statuto patvirtinimo, Vilniaus kolegijos savininkės teisių ir pareigų įgyvendinimo, buveinės nustatymo ir valstybės turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį“, kuriuo įgyvendinamas valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planas.

Nuo liepos 1 d. reorganizuojamos kolegijos Vilniuje ir Kaune pagal Vyriausybės jau anksčiau patvirtintą valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija jungiasi prie Vilniaus kolegijos, o Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija bei Kauno technikos kolegija jungiasi į vieną Lietuvos inžinerijos kolegiją. Kolegijų jungimosi datas patvirtino Vyriausybė.

Vilniuje stiprinamos inžinerinės ir meno studijos

Vilniaus kolegijos studijų programų paketas pasipildys integruojamomis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos inžinerijos bei dizaino studijų krypčių programos.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai prisijungus prie Vilniaus kolegijos, aukštojoje mokykloje planuojama plėtoti mokslo centrus ir stiprinti taikomąją mokslinę veiklą inžinerijos bei meno srityse. Ir toliau bus vykdomos inžinerijos mokslų studijos: statybos, automobilių ir geležinkelio transporto, energetikos ir kt. studijos, plėtojamas technologijų mokslas.

Naujai įrengtose laboratorijose bus plėtojama mokslinių tyrimų veikla, siekiant proveržio inžinerijos mokslo, taikomojo meno kryptyse. Taip pat planuojama telkti Menų fakultetą, kurti menų akademinį miestelį kaimynystėje su Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla.

Įgyvendinamas valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planas

Siekdama gerinti koleginių studijų kokybę, Vyriausybė yra patvirtinusi 2023–2024 m. valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą, kuriame valstybinėms kolegijoms keliami veiklos tikslai.

Plane įtvirtinta, kad ne mažiau kaip pusė valstybinių kolegijų dėstytojų turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį, susijusią su dėstomuoju dalyku, o praktiniam rengimui turi būti skiriama ne mažiau kaip trečdalis studijų programos apimties. Tai reiškia, kad praktiniam rengimui bus skiriama ne mažiau kaip 1 metai.

Taip pat numatyta, kad 2029 m. bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų. Toks sutelkimas svarbus formuojant ir išlaikant stiprų dėstytojų branduolį, užtikrinant kokybiškoms studijoms būtiną infrastruktūrą.

Kauno technikos kolegijai ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai susijungus į vieną aukštąją mokyklą planuojama ne tik atnaujinti turimą studijų bazę, bet ir atnaujinti laboratorijų infrastruktūrą, kurti naują Elektronikos ir medžiagų apdirbimo inžinerijos laboratoriją.

Įgyvendinant kolegijų stiprinimo planą patvirtinta, kad Alytaus kolegija nuo liepos 1 d. jungiasi prie Kauno kolegijos, įstojusieji studijų sutartis pasirašys jau su Kauno kolegija. Nuo spalio 1 d. Marijampolės kolegija jungiasi prie Mykolo Romerio universiteto, o Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – prie VILNIUS TECH.

Informacija stojantiesiems

Reorganizavimo data neturės įtakos studentų priėmimo procesui, studentų priėmimas vyksta įprastai per bendrojo priėmimo sistemą.

Stojantiesiems į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją, Kauno technikos kolegiją bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją, kaip ir anksčiau, pildant priėmimo prašymus reikia rinktis šias aukštąsias mokyklas, priėmimas vyksta būtent į jas.

Stojantieji į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją bus informuojami, kad nuo liepos 1 d. kolegija prijungiama prie Vilniaus kolegijos ir studijų sutartys bus pasirašomos su Vilniaus kolegija. Užbaigus studijas, bus išduodamas Vilniaus kolegijos diplomas.