Darbuotojų mobilumas

PERSONALO MOBILUMAS DĖSTYMUI

Kviečiame Vilniaus kolegijos dėstytojus dalyvauti 2017-2018 mokslo metų ERASMUS+ programos personalo mobilumo dėstymui atrankos konkurse, kurio nugalėtojai galės išvykti dėstyti į užsienio šalių aukštąsias mokyklas.
2017/2018 m. m. Vilniaus kolegijos dėstytojai turi galimybę išvykti dėstyti Programos ir Partnerių šalyse*

SVARBI INFORMACIJA: 

 1. Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti užpildytą paraiškąword
 • Paraiškos priimamos priimamos 2017 m. rugsėjo 1 – 29 dienomis (imtinai).
 • Atrankos fakultetuose vyks 2017 m. spalio 2 – 6 dienomis.
 • Minimali paskaitų skaitymo trukmė – 8 akademinės valandos.
 • Galima mobilumo dėstymui trukmė – nuo 2 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės dienų.
 • 2016-2017 m. m. sutarčių sąrašą personalo mobilumui dėstymui rasite čiapdf
 1. Pagrindiniai personalo mobilumo dėstymui atrankos kriterijai:
 • Dalykinė dėstytojo kompetencija;
 • Užsienio kalbos mokėjimas;
 • Ar konkretūs dėstytojai einamaisiais mokslo metais dalyvauja pirmą kartą;
 • Mobilumas, kurio metu parengiama nauja mokomoji medžiaga;
 • Mobilumas, kurio metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.
 • Dalyvavimas Kolegijai strategiškai svarbiuose projektuose.
 1. Individualus dotacijos dydis apskaičiuojamas taip:
 • Kelionės išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (1 lentelėword);
 • Pragyvenimo išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (2 lentelėword).

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ personalo mobilumą dėstymui kreipkitės į Tarptautinių ryšių skyrių.

Dėstytojus konsultuoja Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8-5-2191601, trumpasis tel. Nr. 320.
Išsamiau apie Erasmus+ programą galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje http://www.smpf.lt/lt/programos/erasmus.
Nepraleiskite puikios galimybės!

Dokumentai dėstymo vizitams

Paraiška dalyvauti konkurse dėstymuiword
Dėstymo mobilumo sutartisword (Teaching Mobility Agreement)
Dotacijos sutartis dėstymo mobilumuiword
STA pažymėjimasword

PERSONALO MOBILUMAS MOKYMAMS

Kviečiame Vilniaus kolegijos darbuotojus dalyvauti 2017-2018 mokslo metų ERASMUS+ programos personalo mobilumo mokymams atrankos konkurse, kurio nugalėtojai galės išvykti stažuotis į Europos šalių aukštąsias mokyklas ir įmones bei organizacijas.
2017/2018 m. m. Vilniaus kolegijos dėstytojai turi galimybę išvykti stažuotis Programos šalyse*

SVARBI INFORMACIJA: 

1.Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti užpildytą paraiškąword

 • Paraiškos priimamos nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. (imtinai).
 • Paraišką būtina pateikti prieš 2 mėn. iki numatomos stažuotės pradžios.
 • Atrankas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Vilniaus kolegijos Erasmus personalo mobilumo mokymams atrankos komisija. Atranka vyksta ne vėliau, kaip 2 savaitės nuo paraiškos įregistravimo datos.
 • Mokymai gali trukti nuo 2 d. iki 2 mėnesių, neįskaitant kelionės dienų.
 1. Pagrindiniai personalo mobilumo mokymams atrankos kriterijai:
 • Mokymų turinys, atsispindintis mokymų programoje: tikslų, uždavinių ir planuojamų veiklos rezultatų aktualumas konkrečiam fakultetui ar padaliniui ir visai Kolegijai;
 • Užsienio (darbinės) kalbos mokėjimas;
 • Ar konkretūs dėstytojai ar neakademinio personalo atstovai einamaisiais mokslo metais mobilume dalyvauja pirmą kartą;
 • Mobilumas, kurio metu sustiprinami ir išplečiami katedrų, padalinių bei fakultetų ryšiai;.
 • Dalyvavimas Kolegijai strategiškai svarbiuose projektuose.
 1. Individualus dotacijos dydis apskaičiuojamas taip:
 • Kelionės išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (1 lentelėword);
 • Pragyvenimo išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (2 lentelėword).

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ personalo mobilumo programą mokymams prašome kreiptis į Tarptautinių ryšių skyrių.

Darbuotojus konsultuoja Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8-5-2191601, trumpasis tel. Nr. 320.
Išsamiau apie Erasmus+ programą rasite Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje http://www.smpf.lt/lt/programos/erasmus.
Nepraleiskite puikios galimybės!

Dokumentai stažuotėms

Paraiška dalyvauti stažuočių konkurseword
Mokymosi mobilumo sutartisword
 (Staff Training Mobility Agrreement)
Dotacijos sutartis mokymosi mobilumuiword
STT pažymėjimasword