Darbuotojų mobilumas

Dėstytojų mobilumas
Personalo mobilumas

DĖSTYTOJŲ MOBILUMAS

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Kur galima išvykti?
Paraiška
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Dotacijų dydžiai
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

 

Kvietimas

Kviečiame Vilniaus kolegijos dėstytojus dalyvauti 2017-2018 mokslo metų ERASMUS+ programos personalo mobilumo dėstymui atrankos konkurse, kurio nugalėtojai galės išvykti dėstyti į Programos[1] šalių ir šalių Partnerių[2] aukštąsias mokyklas.

SVARBU:

 • Dėstytojų mobilumo konkursas Programos šalyse vyksta 2017 m. rugsėjo mėn.
 • Dėstytojų mobilumo konkursas Partnerių šalyse vyksta iki 2017 m. spalio 13 d.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi Vilniaus kolegijos dėstytojai.

 

Kur galima išvykti?

 

Paraiška

Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti

 

Konkursas

Dėstytojų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos.

 

Pagrindiniai atrankos kriterijai

 • Dalykinė dėstytojo kompetencija;
 • Užsienio kalbos mokėjimas;
 • Ar konkretūs dėstytojai einamaisiais mokslo metais dalyvauja pirmą kartą;
 • Mobilumas, kurio metu parengiama nauja mokomoji medžiaga;
 • Mobilumas, kurio metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.
 • Dalyvavimas Kolegijai strategiškai svarbiuose projektuose.

 

Laimėjusiems konkursą

Laimėjus Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui konkursą, reikės pasiruošti dėstymo vizitui:

 • susisiekti su užsienio aukštąją mokykla, į kurią esate atrinkti ir susiderinti vizito datas, trukmę, ir programą. Minimali dėstymo vizito trukmė yra 2 darbo dienos ir 8 dėstymo val., rekomenduojama vizito trukmė – 5 dienos, įskaitant ir kelionės dienas;
 • susitvarkyti reikalingus dokumentus (žr. tolesnį skyrių);
 • pasirašyti finansavimo sutartį.

PATARIMAS: Rekomenduojame kuo anksčiau susisiekti su užsienio aukštąją mokykla. Pasidomėkite, gal ši aukštoji mokykla organizuoja tarptautinę dėstymo savaitę ar kitą renginį, skirtą atvykstantiems užsienio dėstytojams.

 

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

 • Kontaktai su užsienio aukštąja mokykla, į kurią dėstytojas yra atrinktas dėstymo mobilumo vizitui, dėstymo datos ir turinio suderinimas.
 • Dėstymo mobilumo sutartis (Teaching Mobility Agreement) – ją pasirašo dėstytojas, fakulteto, kuriame dirba dėstytojas, vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir užsienio aukštosios mokyklos įgaliotas asmuo.
 • Dotacijos sutartis dėstymo mobilumui – ją ruošia Tarptautinių ryšių skyrius ir pakvies pasirašyti, kuomet bus atlikti kiti pasirengimo darbai.

 

Dotacijų dydžiai

 1. Individualus dotacijos dydis Programos šalyse apskaičiuojamas taip:
 • Kelionės išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (1 lentelė);
 • Pragyvenimo išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (2 lentelė).
 1. Individualūs dotacijų dydžiai šalyse Partnerėse (3 lentelė).

 

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui vizito, reikia:

 • Per 3 darbo dienas po vizito atsiskaityti buhalterijoje;
 • Tarptautinių ryšių skyriui pateikti STA pažymėjimą arba jo kopiją;
 • Užpildyti anketą internetu (naudojant „Mobility Tools“[3]). Anketą reikia užpildyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai el. paštu gausite kvietimą ir nuorodą.
 • Atsiųsti trumpą pranešimą spaudai el. pavidalu Tarptautinių ryšių skyriui (el. paštu international@viko.lt) lietuvių ir anglų kalbomis apie įvykusį mobilumą.

Kolegija iš dalyvių, neįvykdžiusių bent vieno iš aukščiau išvardintų punktų, gali reikalauti grąžinti dalį arba visą suteiktą dotaciją. Taip pat Kolegija gali reikalauti grąžinti dalį arba visą dėstytojo gautą dotaciją, jeigu šis neįgyvendina kitų mobilumo dėstymui programos ir finansinės sutarčių sąlygų.

 

Papildoma informacija

Dėl kitos informacijos apie ERASMUS+ dėstytojų mobilumą kreipkitės į Tarptautinių ryšių skyrių.

 

Kontaktai

Tarptautinių ryšių skyrius, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Tel. 8 5 219 1601

Personalo priėmimo ir konsultavimo valandos: I, III: 13.00-16.00; V: 13.00-15.00

Personalo darbuotojus konsultuoja: Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8-5-2191601, trumpasis tel. Nr. 320.

 


1. Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.
2. Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.
3. „Mobility Tool“ – Europos Komisijos sukurta elektroninė sistema, skirta administruoti mobilumo Projektus gavus Erasmus+ programos dotaciją.


 

PERSONALO MOBILUMAS

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Kur galima išvykti?
Paraiška
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Dotacijų dydžiai
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

 

Kvietimas

Kviečiame Vilniaus kolegijos darbuotojus dalyvauti 2017-2018 mokslo metų ERASMUS+ programos personalo mobilumo mokymams atrankos konkurse, kurio nugalėtojai galės išvykti stažuotis į Europos šalių aukštąsias mokyklas ir įmones bei organizacijas.
2017/2018 m. m. Vilniaus kolegijos dėstytojai turi galimybę išvykti stažuotis Programos ir Partnerėse šalyse.


SVARBU:

 • Personalo mobilumo konkursas vyksta nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d.

 

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi Vilniaus kolegijos darbuotojai: dėstytojai ir/ar neakademinio personalo darbuotojai.

 

Kur galima išvykti?

 

Paraiška

Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti

 

Konkursas

Darbuotojų atrankas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Vilniaus kolegijos Erasmus+ personalo mobilumo mokymams atrankos komisija.

Atranka vyksta ne vėliau, kaip 2 savaitės nuo paraiškos įregistravimo datos. Išimtis taikoma stažuotėms, vykstančioms einamųjų mokslo metų rugsėjo ir spalio mėnesiais – paraiškos šioms stažuotėms priimamos ne vėliau, kaip prieš 2 savaites iki stažuotės pradžios.

 

Pagrindiniai atrankos kriterijai

 • Mokymų turinys, atsispindintis mokymų programoje: tikslų, uždavinių ir planuojamų veiklos rezultatų aktualumas konkrečiam fakultetui ar padaliniui ir visai Kolegijai;
 • Užsienio (darbinės) kalbos mokėjimas;
 • Ar konkretūs darbuotojai einamaisiais mokslo metais mobilume dalyvauja pirmą kartą;
 • Mobilumas, kurio metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai;
 • Dalyvavimas Kolegijai strategiškai svarbiuose projektuose.

Dotacijų dydžiai

 1. Individualus dotacijos dydis Programos šalyse apskaičiuojamas taip:
 • Kelionės išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (1 lentelė);
 • Pragyvenimo išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (2 lentelė).
 1. Individualūs dotacijų dydžiai šalyse Partnerėse (3 lentelė.

Laimėjusiems konkursą

Laimėjus Erasmus+ personalo mobilumo konkursą, reikės pasiruošti vizitui:

 • susisiekti su užsienio aukštąją mokykla ar įmone, į kurią esate atrinkti ir susiderinti vizito datas, trukmę, ir programą. Minimali vizito trukmė yra 2 darbo dienos, rekomenduojama vizito trukmė – 5 dienos, įskaitant ir kelionės dienas.
 • susitvarkyti reikalingus dokumentus (žr. tolesnį skyrių);
 • pasirašyti finansavimo sutartį.

PATARIMAS: Rekomenduojame kuo anksčiau susisiekti su priimančiais užsienio partneriais. Pasidomėkite, gal ši institucija organizuoja tarptautinę mokymų savaitę ar kitą renginį, skirtą atvykstantiems užsienio personalo darbuotojams.

 

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

 • Kontaktai su užsienio aukštąja mokykla, į kurią dėstytojas yra atrinktas dėstymo mobilumo vizitui, dėstymo datos ir turinio suderinimas.
 • Mokymosi mobilumo sutartis (Staff Training Mobility Agreement) – ją pasirašo darbuotojas, padalinio, kuriame dirba darbuotojas, vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir užsienio aukštosios mokyklos įgaliotas asmnuo.
 • Dotacijos sutartis mokymosi mobilumui – ją ruošia Tarptautinių ryšių skyrius ir pakvies pasirašyti, kuomet bus atlikti kiti pasirengimo darbai.

 

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui vizito, reikia:

 • Per 3 darbo dienas po vizito atsiskaityti buhalterijoje;
 • Tarptautinių ryšių skyriui pateikti STT pažymėjimą arba jo kopiją;
 • Užpildyti anketą internetu (naudojant „Mobility Tools“). Anketą reikia užpildyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai el. paštu gausite kvietimą ir nuorodą.
 • Atsiųsti trumpą pranešimą spaudai el. pavidalu Tarptautinių ryšių skyriui (el. paštu international@viko.lt) lietuvių ir anglų kalbomis apie įvykusį mobilumą.

Kolegija iš dalyvių, neįvykdžiusių bent vieno iš aukščiau išvardintų punktų, gali reikalauti grąžinti dalį arba visą suteiktą dotaciją. Taip pat Kolegija gali reikalauti grąžinti dalį arba visą darbuotojo gautą dotaciją, jeigu šis neįgyvendina kitų mobilumo mokymams programos ir finansinės sutarčių sąlygų.

 

Papildoma informacija

Dėl kitos informacijos apie ERASMUS+ dėstytojų mobilumą kreipkitės į Tarptautinių ryšių skyrių.

 

Kontaktai

Tarptautinių ryšių skyrius, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Tel. 8 5 219 1601

Personalo priėmimo ir konsultavimo valandos: I, III: 13.00-16.00; V: 13.00-15.00

Personalo darbuotojus konsultuoja: Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8-5-2191601, trumpasis tel. Nr. 320.
Nepraleiskite puikios galimybės!