Darbuotojų mobilumas

Dėstytojų mobilumas
Personalo mobilumas

DĖSTYTOJŲ MOBILUMAS

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Kur galima išvykti?
Paraiška
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Dotacijų dydžiai
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

Kvietimas

Kviečiame dėstytojus teikti paraiškas išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas dėstymo vizitams:

Paraiškų teikimas – einamųjų metų rugsėjo mėn.

Paraiškas gali teikti visi dėstytojai, tiek jau dalyvavę šių mokslo metų konkurse, tiek nedalyvavę.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi Vilniaus kolegijos dėstytojai.

Kur galima išvykti?

Sutarčių sąrašas dėstytojų mobilumui Programos šalyse

Paraiška

Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti Dėstymo mobilumo konkurse Programos šalyse, pildo ŠIĄ PARAIŠKĄ.

Konkursas

Dėstytojų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos.

Pagrindiniai atrankos kriterijai

Laimėjusiems konkursą

Laimėjus Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui konkursą, reikės pasiruošti dėstymo vizitui:

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

Dotacijų dydžiai

  1. Individualus dotacijos dydis Programos šalyse.
  2. Individualūs dotacijų dydžiai šalyse Partnerėse.

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui vizito, reikia:

Kolegija iš dalyvių, neįvykdžiusių bent vieno iš aukščiau išvardintų punktų, gali reikalauti grąžinti dalį arba visą suteiktą dotaciją. Taip pat Kolegija gali reikalauti grąžinti dalį arba visą dėstytojo gautą dotaciją, jeigu šis neįgyvendina kitų mobilumo dėstymui programos ir finansinės sutarčių sąlygų.

Papildoma informacija

Dėl kitos informacijos apie ERASMUS+ dėstytojų mobilumą kreipkitės į Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybą.

Kontaktai

Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Personalo priėmimo ir konsultavimo valandos: I, III: 13.00-16.00; V: 13.00-15.00

Personalo darbuotojus konsultuoja: Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8 616 24369. Trumpassis tel. Nr. 320.
Nepraleiskite puikios galimybės!


1. Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.
3. „Mobility Tool“ – Europos Komisijos sukurta elektroninė sistema, skirta administruoti mobilumo Projektus gavus Erasmus+ programos dotaciją.


PERSONALO MOBILUMAS

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Kur galima išvykti?
Paraiška
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Dotacijų dydžiai
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

Kvietimas

Kviečiame Vilniaus kolegijos darbuotojus dalyvauti ERASMUS+ programos personalo mobilumo mokymams atrankos konkurse, kurio nugalėtojai galės išvykti stažuotis į Programos [1] šalių aukštąsias mokyklas ir įmones.

Atkreipiame dėmesį, kad konferencijos nėra finansuojamos, kaip mokymosi mobilumo vizitai.

SVARBU:

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi Vilniaus kolegijos darbuotojai: dėstytojai ir/ar neakademinio personalo darbuotojai.

Kur galima išvykti?

 

Paraiška

Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti Eramus+ personalo mobilumo mokymams konkurse, pildo  PARAIŠKĄ.

Konkursas

Darbuotojų atrankas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Vilniaus kolegijos Erasmus+ personalo mobilumo mokymams atrankos komisija.

Atranka vyksta ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos įregistravimo Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyboje datos.

Pagrindiniai atrankos kriterijai

Laimėjusiems konkursą

Laimėjus Erasmus+ personalo mobilumo mokymams konkursą, reikės pasiruošti vizitui:

PATARIMAS: Rekomenduojame kuo anksčiau susisiekti su priimančiais užsienio partneriais. Pasidomėkite, gal ši institucija organizuoja tarptautinę mokymų savaitę ar kitą renginį, skirtą atvykstantiems užsienio personalo darbuotojams.

 

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

Dotacijų dydžiai

  1. Individualus dotacijos dydis Programos šalyse;
  2. Individualūs dotacijų dydžiai šalyse Partnerėse.

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui vizito, reikia:

Kolegija iš dalyvių, neįvykdžiusių bent vieno iš aukščiau išvardintų punktų, gali reikalauti grąžinti dalį arba visą suteiktą dotaciją. Taip pat Kolegija gali reikalauti grąžinti dalį arba visą darbuotojo gautą dotaciją, jeigu šis neįgyvendina kitų mobilumo mokymams programos ir finansinės sutarčių sąlygų.

Papildoma informacija

Dėl kitos informacijos apie ERASMUS+ personalo mobilumą mokymams kreipkitės į Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybą.

Kontaktai

Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Personalo priėmimo ir konsultavimo valandos: I, III: 13.00-16.00; V: 13.00-15.00

Personalo darbuotojus konsultuoja: Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8 616 24369. Trumpassis tel. Nr. 320.
Nepraleiskite puikios galimybės!