Darbuotojų mobilumas

PERSONALO MOBILUMAS DĖSTYMUI

Kviečiame Vilniaus kolegijos dėstytojus dalyvauti 2016-2017 mokslo metų ERASMUS+ programos personalo mobilumo dėstymui atrankos konkurse, kurio nugalėtojai galės išvykti dėstyti į užsienio šalių aukštąsias mokyklas.
2016/2017 m. m. Vilniaus kolegijos dėstytojai turi galimybę išvykti dėstyti Programos ir Partnerių šalyse*

SVARBI INFORMACIJA: 

 1. Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti užpildytą paraiškąword
 • Paraiškos priimamos 2016 m. rugsėjo 1 – 30 dienomis (imtinai).
 • Atrankos fakultetuose vyks 2016 m. spalio 3 – 7 dienomis.
 • Minimali paskaitų skaitymo trukmė – 8 akademinės valandos.
 • Galima mobilumo dėstymui trukmė – nuo 2 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės dienų.
 • 2016-2017 m. m. sutarčių sąrašą personalo mobilumui dėstymui rasite čiapdf
 1. Pagrindiniai personalo mobilumo dėstymui atrankos kriterijai:
 • Dalykinė dėstytojo kompetencija;
 • Užsienio kalbos mokėjimas;
 • Ar konkretūs dėstytojai einamaisiais mokslo metais dalyvauja pirmą kartą;
 • Mobilumas, kurio metu parengiama nauja mokomoji medžiaga;
 • Mobilumas, kurio metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.
 • Dalyvavimas Kolegijai strategiškai svarbiuose projektuose.
 1. Individualus dotacijos dydis apskaičiuojamas taip:
 • Kelionės išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (1 lentelėword);
 • Pragyvenimo išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (2 lentelėword).

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ personalo mobilumą dėstymui kreipkitės į Tarptautinių ryšių skyrių.

Dėstytojus konsultuoja Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8-5-2191601, trumpasis tel. Nr. 320.
Išsamiau apie Erasmus+ programą galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje http://www.smpf.lt/lt/programos/erasmus.
Nepraleiskite puikios galimybės!

Dokumentai dėstymo vizitams

Paraiška dalyvauti konkurse dėstymuiword
Dėstymo mobilumo sutartisword (Teaching Mobility Agreement)
Dotacijos sutartis dėstymo mobilumuiword
STA pažymėjimasword

ERASMUS+ Dėstytojų konkurso dėstymui 2016-2017 m.m. konkurso rezultataiexl

PERSONALO MOBILUMAS MOKYMAMS

Kviečiame Vilniaus kolegijos darbuotojus dalyvauti 2016-2017 mokslo metų ERASMUS+ programos personalo mobilumo mokymams atrankos konkurse, kurio nugalėtojai galės išvykti stažuotis į Europos šalių aukštąsias mokyklas ir įmones bei organizacijas.
2016/2017 m. m. Vilniaus kolegijos dėstytojai turi galimybę išvykti stažuotis Programos šalyse*

SVARBI INFORMACIJA: 

1.Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti užpildytą paraiškąword

 • Paraiškos priimamos nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. (imtinai).
 • Paraišką būtina pateikti prieš 2 mėn. iki numatomos stažuotės pradžios.
 • Atrankas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Vilniaus kolegijos Erasmus personalo mobilumo mokymams atrankos komisija. Atranka vyksta ne vėliau, kaip 2 savaitės nuo paraiškos įregistravimo datos.
 • Mokymai gali trukti nuo 2 d. iki 2 mėnesių, neįskaitant kelionės dienų.
 1. Pagrindiniai personalo mobilumo mokymams atrankos kriterijai:
 • Mokymų turinys, atsispindintis mokymų programoje: tikslų, uždavinių ir planuojamų veiklos rezultatų aktualumas konkrečiam fakultetui ar padaliniui ir visai Kolegijai;
 • Užsienio (darbinės) kalbos mokėjimas;
 • Ar konkretūs dėstytojai ar neakademinio personalo atstovai einamaisiais mokslo metais mobilume dalyvauja pirmą kartą;
 • Mobilumas, kurio metu sustiprinami ir išplečiami katedrų, padalinių bei fakultetų ryšiai;.
 • Dalyvavimas Kolegijai strategiškai svarbiuose projektuose.
 1. Individualus dotacijos dydis apskaičiuojamas taip:
 • Kelionės išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (1 lentelėword);
 • Pragyvenimo išlaidoms skiriama fiksuota suma, kuri apskaičiuojama pagal Europos Komisijos nustatytas fiksuotas normas (2 lentelėword).

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ personalo mobilumo programą mokymams prašome kreiptis į Tarptautinių ryšių skyrių.

Darbuotojus konsultuoja Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel. 8-5-2191601, trumpasis tel. Nr. 320.
Išsamiau apie Erasmus+ programą rasite Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje http://www.smpf.lt/lt/programos/erasmus.
Nepraleiskite puikios galimybės!

Dokumentai stažuotėms

Paraiška dalyvauti konkurse dėstymuiword
Mokymosi mobilumo sutartisword
 (Staff Training Mobility Agrreement)
Dotacijos sutartis mokymosi mobilumuiword