Nuotolinių studijų programos

Kas tai yra nuotolinės studijos?

Nuotolinės studijos – šiuolaikinis studijų būdas, kai mokymas ir mokymasis vyksta skirtingu laiku skirtingose vietose, o informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas sukuria mokymosi aplinką ir užtikrina mokymo/si procesų vyksmą.

Kaip vyksta nuotolinės studijos?

Studijos vyksta pagal studijų planą ir nuolatinių sesijinių ar ištęstinių studijų tvarkaraštį. Nuotoliniu būdu studijuojantys studentai paskaitų teorinę medžiagą studijuoja jiems patogiu laiku VMA Moodle aplinkoje, pagal dalyko (modulio) dėstytojų pateikiamas rekomendacijas. Praktines užduotis studentai atlieka laikydamiesi dėstytojų nurodytų terminų. Visi tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai, praktikos gynimas vyksta studentui ir dėstytojui dalyvaujant vaizdo konferencijoje pasinaudojant MS TEAMS.

Ar reikia atvykti į Kolegiją?

Studentai turi atvykti į baigiamojo darbo gynimą.

Kokias studijų programas pasirinkus galima studijuoti nuotoliniu būdu?

Informatikos mokslai –->

Programų sistemos

Socialiniai mokslai –->

Ryšiai su visuomene
Verslo ekonomika

Verslo ir viešoji vadyba –-> 

Apskaita
Bankininkystė
Finansai
Investicijos ir draudimas
Tarptautinis verslas (anglų kalba)
Tarptautinis verslas 
Reklamos vadyba
Turizmo vadyba
Organizacijų vadyba

Žemės ūkio mokslai –>  Agroverslo technologijos

Kaip pateikti prašymą studijuoti?

Prašymai studijuoti teikiami internetu www.lamabpo.lt  tinklalapyje esančioje informacinėje sistemoje.

Įstojus į aukščiau išvardintų studijų programų nuolatines sesijines studijas Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Agrotechnologijų, Verslo vadybos fakultetuose, galima studijuoti nuotoliniu būdu.


Stojančiuosius konsultuojame nuotoliniu būdu el. paštu priemimas@viko.lt tel.+370 685 65603; +370 615 67289; +370 616 83855