Užsakomieji tyrimai

Kolegijos fakultetuose vykdomos ne tik studijos, bet ir taikomieji užsakomieji moksliniai tyrimai gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų srityse bei  muzikos, teatro ir kino, dizaino menų kryptyse.

Agrotechnologijų fakultetas siūlo užsakomuosius tyrimus ir paslaugas chemijos, agronomijos ir veterinarijos mokslų kryptyse: 

Ekonomikos fakultetas siūlo užsakomuosius tyrimus ir paslaugas ekonomikos, vadybos ir sociologijos mokslų kryptyse:

Elektronikos ir informatikos fakultetas siūlo užsakomuosius tyrimus ir paslaugas fizikos, informatikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, informatikos inžinerijos, mechanikos ir matavimų inžinerijos mokslų kryptyse:

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas siūlo užsakomuosius tyrimus ir profesionaliojo meno paslaugas chemijos inžinerijos, medžiagų inžinerijos mokslų kryptyse, muzikos, teatro ir kino bei dizaino menų kryptyse:

Pedagogikos fakultetas siūlo užsakomuosius tyrimus ir paslaugas edukologijos, sociologijos ir psichologijos mokslų kryptyse:

Sveikatos priežiūros fakultetas siūlo užsakomuosius tyrimus ir paslaugas visuomenės sveikatos ir slaugos mokslų kryptyse:

Verslo vadybos fakultetas siūlo užsakomuosius tyrimus ir paslaugas vadybos, sociologijos, komunikacijos ir informacijos mokslų kryptyse: