Kokybės užtikrinimas

Vilniaus kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos aprašas

Vilniaus kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (TMTEP) ir meno veiklos GAIRĖS 2020-2022

Vilniaus kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos aprašo 2 ir 3 priedai 

Vilniaus kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos 2022–2025 metų programa

Skaitmenizavimo 2022-2025 metų programa

Skaitmenizavimo 2022-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Vilniaus kolegijos kokybės vadovas