VK e-leidiniai

STUDENTŲ BALSAS: PEDAGOGINIAI PROJEKTAI

Tarptautinių konferencijų „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ studentų straipsnių rinkinys (2018-2020)

Tarptautinių konferencijų „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ studentų straipsnių rinkinys (2020, 2 tomas)

PROCEEDINGS OF The International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions

„ŠIUOLAIKINĖS TECHNOLOGIJOS DARNIAI APLINKAI“ Straipsnių rinkinys, 2016/2017 m. m.

The international research journal The Influence of Scientific Applied Research on the Quality of Modern Studies

Journal of Creativity and Business Innovation

ŠIUOLAIKINĖS TECHNOLOGIJOS DARNIAI APLINKAI 2019 

ŠIUOLAIKINĖS TECHNOLOGIJOS DARNIAI APLINKAI 2021 

Cheminės analizės kokybė 2022 

Lietuvos ir Sakartvelo kultūrinės jungtys 

Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje 2022 (straipsnių rinkinys) (santraukų rinkinys)

Tarptautinė teorinė praktinė konferencija
ĮTRAUKI VISUOMENĖ IŠŠŪKIŲ LAIKOTARPIU: VISŲ AR TIK KAI KURIŲ ĮTRAUKTIS? (2021)

Vitalija Gražienė, Sigita Leistrumienė „Įrodymais grįsta sovietmečio vaikų darželio rekonstrukcija“

Sakartvelo technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centro dešimtmetis (2022)

15th Eurasian Conference on Language and Social Sciences (Abstract Book, 2023)

Rekomendacijos savivaldybėms ir mokykloms dėl ukrainiečių vaikų integracijos į ugdymo procesą

Рекомендації для муніципалітетів та шкіл щодо інтеграції українських дітей у навчальний процес