Š. m. spalio 24 d. Verslo vadybos fakultete vyko Turizmo katedros organizuotas mokomosios svetainės atidarymas.
Mokomosios svetainės atidarymo šventėje dalyvavo Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas, direktoriaus pavaduotojai – akademinei veiklai dr. Žymantė Jankauskienė ir infrastruktūrai Vytautas Lauciūnas, viešbučio Radisson Blu Hotel Lietuva departamento direktorius Mindaugas Šiaulys, viešbučio Holiday Inn personalo vadovė Zita Krūkonytė, Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė, prodekanė Danguolė Oželienė, Turizmo katedros vedėja Alina Katunian bei lektorės Danguolė Baltrūnaitė ir Jadvyga Voišnis.

Svečiai buvo sutikti viešbučių ir restoranų vadybos studijų programos studentų, kurie turėjo galimybę pritaikyti per restoranų ir barų darbo organizavimo paskaitas ir seminarus įgytas svečių aptarnavimo žinias. Turizmo katedros vedėja Alina Katunian džiaugėsi svetaine, kuri padės tobulinti studentų praktinius įgūdžius ir užtikrins, kad darbo rinka gaus aukštos kvalifikacijos specialistus.

VVF dekanatas

Nuo spalio 28 dienos skelbiamas papildomas paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimas. Nespėję užpildyti prašymo ar neatitikę kriterijų pagrindinio priėmimo metu studentai elektroninius prašymus Valstybinio studijų fondo tinklalapyje pateikti galės iki lapkričio 11 dienos.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Viktorija Vigėlienė
vyriausioji specialistė
(8 5) 264 7153

Studijų tarnybos vyresnioji specialistė Anželika Slimanavičienė

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko „Karjeros diena-mugė 2014“. Šių metų renginys sulaukė išskirtinio dėmesio – tradicinėje karjeros šventėje aktyviai dalyvavo fakulteto studentai, dėstytojai ir net 22 įmonių atstovai. Džiaugiamės, kad į fakultetą atvyko IT ir finansų įmonių holdingo „63 Group“, Arnoldo Ramanausko konsultacinės firmos, UAB „Sėkmės sprendimai“, AB SEB banko, UAB „IMG Numeri”, UAB „Vilsentras”, UAB DK „PZU Lietuva“, AB DNB banko, Seesam Insurance AS Lietuvos filialo, UAB „Jungtinė auditorių kontora“, UAB „Western Union Processing Lithuania“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB „Small Planet Airines“, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro, UAB „MP Pension Funds Baltic“, AB Swedbank, UAB „Transcom Worldwide Vilnius“, UAB „Compensa Services Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ Lietuvos filialo, „BTA Insurance Company” SE filialo Lietuvoje, AB Citadele banko, UAB „Senukų prekybos centras“ atstovai.
Renginys prasidėjo IT ir finansų įmonių holdingo „63 Group“ vadovo Romualdo Mačiulio pranešimu „Septyni mitai apie sėkmingą karjerą“. Žinomas Lietuvos verslininkas ir investuotojas R. Mačiulis pateikė realų aktyvių veiksmų planą, kuris padeda jauniems specialistams išsiskirti darbo rinkoje, turėti pranašumą versle bei pasiekti geresnių rezultatų greičiau už kitus. Pranešimo metu išsklaidyti 7 sėkmingos karjeros mitai:
Po blogo įvertinimo ieškoti kito darbo. Netiesa. Kritika padeda tobulėti.
Ateiti į darbą ankščiau už vadovą ir išeiti iš darbo po to, kai vadovas išėjo. Netiesa, nes tai gali būti įrodymas, kad darbuotojas nesusitvarko su savo pareigomis.
Neišnaudoti visas atostogų dienas. Netiesa. Darbuotojas privalo pailsėti, kad su naujomis jėgomis galėtų kibti įdarbus.
Per susirinkimus visada pasisakyti. Netiesa. Pasisakyti reikia tada, kai iš tiesų turite, ką pasakyti.
5Visus pinigus išleisti aprangai pokalbiui su darbdaviu. Netiesa. Einat į pokalbį dėl darbo, patartina atrodyti šiek tiek geriau, nei šiam darbui reikia.
Imtis visų darbų. Netiesa. Reikia dirbti pagal savo galimybes ir nebijoti pasakyti vadovui „ne, šio darbo jau negalėsiu padaryti, nes atlieku kitus“.
Jei per metus nepakilote pareigose, ieškoti kito darbo. Jeigu jau nusprendėte pakeisti darbą, tai neužtrenkite durų: dažna situacija, kad darbuotojas sugrįžta ir priimamas į aukštesnę poziciją negu buvo prieš tai.
Po pagrindinio pranešimo darbdaviai pristatė savo įmonių teikiamas paslaugas ir praktikos bei karjeros perspektyvas studentams. Norint, kad darbo paieškose lydėtų sėkmė, studentai turi būti aktyvūs bei lankstūs, nebijantys keistis, svarbūs ir iniciatyvumas bei noras tobulėti. Studentai ne tik klausė pranešėjų, bet ir atliko užduotis, pvz., testo pagalba nustatė, kokio tipo darbas jiems tinka, dalyvavo dalykiniame žaidime: inscenizavo pokalbį su klientu lietuvių, anglų, rusų kalbomis.
Po pranešimų sesijos vyko karjeros mugė, kurios metu studentai pasinaudojo puikia galimybe prie įmonių stendų tiesiogiai bendrauti su potencialiais darbdaviais, tartis dėl galimybių atlikti praktiką arba įsidarbinti. Džiugu matyti tarp įmonių atstovų fakulteto absolventus, kurie patys pernai dalyvavo Karjeros dienoje-mugėje, o dabar dalijo patarimus karjeros, darbo bei praktikų klausimais.
Dėkojame visiems dalyvavusiems Karjeros dienoje-mugėje ir tikimės tolesnio bendravimo ir bendradarbiavimo.

Ekonomikos fakulteto administracija
Ekonomikos fakulteto Studentų atstovybė

2014 metų spalio 16-17 dienomis Studijų tarnybos vadovė Rita Liepuonienė dalyvavo Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos (EURASHE) organizuotame seminare, kuris vyko Otočec mieste, Slovėnijoje. Seminare buvo pristatyta „Aukštojo profesinio mokslo Europoje apžvalga“, parengta vykdant HAPHE (Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe) projektą, taip pat diskutuota apie aukštojo profesinio mokslo misiją, bendradarbiavimo su profesiniu pasauliu formas, profesinio aukštojo mokslo bruožus tokiose srityse kaip politika ir strategija, mokymas ir mokymasis bei tyrimai, inovacijos ir plėtra.

Glaudaus aukštųjų mokyklų ir verslo bendradarbiavimo pavyzdžius pristatė lektoriai iš Vokietijos – Marcus Lecke (Deutsche Telekom AG) ir profesorius Ulf-Daniel Ehlers (Duale Hochschule Baden-Württemberg). Europos aukštojo profesinio mokslo raidos tendencijas apžvelgė EURASHE viceprezidentas Michal Karpišek. Aukštojo profesinio mokslo vaidmenį Europos švietimo reformų kontekste pateikė Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato atstovas Antonio Silva Mendes.

Aukštojo profesinio mokslo Europoje apžvalgą galima rasti: (http://www.eurashe.eu/library/missionphe/Profile_of_Professional_Higher_Education_in_Europe(2).pdf?197db2)

Studijų tarnybos vadovė Rita Liepuonienė

Įgyvendindamos studijų tarptautiškumo siekį š. m. spalio 15 – 17 d. Verslo vadybos fakulteto dekanė D. Rasimavičienė ir Verslo inovacijų katedros vedėja N. Mačerauskienė ICEF Pekino (Kinija) kontaktų mugėje pristatė kūrybiškumo ir verslo inovacijų, tarptautinio verslo, turizmo vadybos ir programų sistemų studijas, teikiamas anglų kalba.
Pakistano, Honkongo, Indijos, Bangladešo, Kinijos, Tailando, Nepalo, Jungtinės Karalystės agentai ir šių šalių aukštųjų mokyklų atstovai nuoširdžiai domėjosi galimybėmis, kurias Vilniaus kolegija galėtų suteikti studentams iš Azijos. Susitikimų metu aptarti praktiniai galimų mainų ar studijų klausimai: kaina, gyvenimo sąlygos, vizų reikalavimai. Sutarta dėl tolesnių ryšių ir bendradarbiavimo įforminimo.
ICEF Beijing – didžiausia agentų ir švietimo įstaigų mugė Azijoje – 13 seminarų, 121 aukštojo mokslo institucija, beveik 200 agentų ir daugiau nei 3500 susitikimų. Puikios galimybės plėtoti institucinius mainus, užmegzti ryšius, dalytis idėjomis su bendraminčiais.

VVF dekanatas

Spalio 13-15 d. Vilniaus kolegijos direktorius G. Bražiūnas bei Elektronikos ir informatikos fakulteto lektorius E. Garla dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinės ryšio priemonės“ Minske (Baltarusija). Konferencijoje pranešimą skaitė lektorius E. Garla. Vizito metu kolegijos direktorius G. Bražiūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybiniu ryšių koledžu bei susipažino su šios aukštosios mokyklos materialine baze.

20141014_171108

Direktoriaus padėjėja
Kristina Borisevičienė