2014 metų spalio 16-17 dienomis Studijų tarnybos vadovė Rita Liepuonienė dalyvavo Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos (EURASHE) organizuotame seminare, kuris vyko Otočec mieste, Slovėnijoje. Seminare buvo pristatyta „Aukštojo profesinio mokslo Europoje apžvalga“, parengta vykdant HAPHE (Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe) projektą, taip pat diskutuota apie aukštojo profesinio mokslo misiją, bendradarbiavimo su profesiniu pasauliu formas, profesinio aukštojo mokslo bruožus tokiose srityse kaip politika ir strategija, mokymas ir mokymasis bei tyrimai, inovacijos ir plėtra.

Glaudaus aukštųjų mokyklų ir verslo bendradarbiavimo pavyzdžius pristatė lektoriai iš Vokietijos – Marcus Lecke (Deutsche Telekom AG) ir profesorius Ulf-Daniel Ehlers (Duale Hochschule Baden-Württemberg). Europos aukštojo profesinio mokslo raidos tendencijas apžvelgė EURASHE viceprezidentas Michal Karpišek. Aukštojo profesinio mokslo vaidmenį Europos švietimo reformų kontekste pateikė Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato atstovas Antonio Silva Mendes.

Aukštojo profesinio mokslo Europoje apžvalgą galima rasti: (http://www.eurashe.eu/library/missionphe/Profile_of_Professional_Higher_Education_in_Europe(2).pdf?197db2)

Studijų tarnybos vadovė Rita Liepuonienė