2023-2024 m. m. studijų tvarkaraštis

PASKELBTA
Vilniaus kolegijos direktoriaus
2023 m. gegužės 10  d. įsakymu Nr. V-119 

PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos
2023 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. ATN-5

2022-2023 M. M. STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

2023-2024 M. M. STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

EIL. NR.PROCESASPRADŽIAPABAIGA
I.RUDENS SEMESTRAS2023-09-012023-02-04
 1.Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų (studijų stabdymo) teikimas 2023-08-25
 2.Studentų prašymų dėl dalykų (modulių) įskaitymo 2023-09-15
 3.Studentų prašymų dėl studijų įmokų už rudens semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2023-09-30
 4.Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2023-09-30
 5.Priimtų, studijas atnaujinusių studentų individualių studijų planų sudarymas ir aukštesniuose kursuose studijuojančių studentų individualių studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. 2023-09-30
6.Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2023-09-15
 7.Akademinių skolų laikymas 2024-02-04*
8.I kurso studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2023-2024 m. m. pavasario semestrui2023-10-302023-11-26
 9.Žiemos egzaminų sesija2024-01-022024-01-28**
 10.Pakartotinis žiemos egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas2024-01-292024-02-04
 11.Studijų baigimas 2024-02-04
II.PAVASARIO SEMESTRAS2024-02-052024-08-31
 1.Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų (studijų stabdymo) teikimas 2024-01-29
 2.Prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo 2024-02-15
 3.Prašymų dėl studijų įmokų už pavasario semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2024-02-29
 4.Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2024-02-29
 5.Studentų individualiųjų studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. pavasario semestrui (tik dekano įsakymų pagrindu) 2024-03-31
 6.Dalykų (modulių) programų atnaujinimas ir studijų programų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2024-2025 m. m. semestrams2024-02-122024-06-30
 7.Studentų, turinčių pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (modulius) individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2024-2025 m. m. semestrams2024-02-122024-03-03
 8.Studentų individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2024-2025 m. m. semestrams2024-02-122024-06-30
 9.Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2024-02-19
 10.Akademinių skolų laikymas2024-01-292024-08-31*
 11.Laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) sąrašų sudarymas ir registravimas Akademinėje informacijos sistemoje 2024-2025 m. m. semestrams2024-02-122024-02-29
 12.Studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2024-2025 m. m.2024-03-042024-03-15
 13.Studentų prašymų teikimas (registracija) studijų programų specializacijų pasirinkimui2024-03-042024-03-15
 14.Pavasario egzaminų sesija2024-06-032024-06-23**
 15.Pakartotinis pavasario sesijos egzaminų laikymas2024-06-252024-06-30
 16.Pakartotinis pavasario semestro atsiskaitymų laikymas2024-08-262024-08-31
 17.Studijų baigimas 2024-06-30
III.STUDENTŲ ATOSTOGOS
 1.Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos***2023-12-242024-01-01
 2.Žiemos atostogos***2024-01-222024-01-28
 3.Velykų atostogos***2024-04-012024-04-07
 4.Vasaros atostogos (jei pagal studijų grafiką nenumatyta praktika)2024-07-012024-08-31

Sutartiniai žymėjimai:

* – pagal fakulteto patvirtintą akademinių skolų laikymo tvarkaraštį. Paskutiniame studijų semestre iki baigiamojo darbo (projekto) rengimo pradžios, numatytos studijų tvarkaraštyje;

** – išskyrus modulines studijų programas, nuolatines studijas, vykdomas sesijiniu būdu ir ištęstines studijas;

*** – gali būti nenumatomos.