Kaip ir kasmet, spalio pradžioje Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedra organizavo konferenciją, skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti. Į 2014 m. spalio 7 d. įvykusią konferenciją „Ūkinių gyvūnų gerovės aktualijos“ susirinko rekordinis skaičius dalyvių – net 161. Įžanginį žodį tarė Agrotechnologijų fakulteto dekanė Nijolė Liepienė. Vėliau kalbėjo Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos regioninės atstovybės Europai vadovas prof. Kazimieras Lukauskas. Jis supažindino su Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) veikla, pagrindine jos dokumentacija, valstybėmis narėmis, o taip pat Lietuvos narystės svarba šioje organizacijoje. Informatyvūs buvo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo – valstybinio veterinarijos inspektoriaus Giedriaus Blekaičio, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Mėginių informacijos valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojo Vaidoto Kiudulo, KG Group Veislinių paukščių cecho veterinarijos gydytojo Tomo Miškinio pranešimai. Klausytojus sudomino UAB „Alltech technologijos“  direktoriaus Tomo Karaliaus pranešimas apie pieninių galvijų gerovę. Labai sujaudino Žirgų globos asociacijos Nepriežiūros atvejų koordinatorės Dovilės Tamošaitytės pranešimas apie kenčiančius ir jau išgelbėtus žirgus. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės katedros docentė Aldona Šimkienė supažindino klausytojus su dažniausiai pasitaikančiais avių gerovės pažeidimais, papasakojo apie įstatymais draudžiamas operacijas, kurių vis dar pasitaiko mūsų šalyje. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto lektorius Kęstutis Jazukevičius pasakojo apie bičių gerovę ir dalinosi įspūdžiais iš praeitais metais Kijeve  vykusio Apimondijos kongreso. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto lektorius Kęstutis Radziulis išraiškingai pasakojo apie kiaulininkystės sektoriuje pasitaikančias problemas.

Gyvūnų gerovė yra viena iš prioritetinių sričių Europos Sąjungoje, tai – humaniško gyvūnų naudojimo koncepcija, siekianti sumažinti bet kokį gyvūnų skausmą, stresą, kančias ir pagerinti gerovę visais jų gyvenimo etapais, tai – neatsiejama modernaus ūkininkavimo dalis. Konferencijos metu ypač daug kalbėta apie ūkinių gyvūnų gerovę jų laikymo vietose, gyvūnų apsaugos priemonių užtikrinimą vežimo metu, skerdžiamų gyvūnų apsaugą bei prevencijos priemones, siekiant išsaugoti gyvūnų prigimtines savybes. Visi konferencijoje skaityti pranešimai buvo įdomūs, aktualūs ir naudingi, verčiantys susimąstyti, todėl šios konferencijos tikslas – propaguoti gyvūnų gerovę, supažindinti klausytojus su ūkinių gyvūnų gerovės užtikrinimo problemomis ir aktualijomis – buvo pasiektas su kaupu.

Veterinarinės medicinos katedros vedėja
doc. dr. Virginija Jarulė