Naujienos

Aktyvus naujų projektų inicijavimas ir rengimas Vilniaus kolegijoje

2024-03-25

Šį pavasarį Vilniaus kolegijos bendruomenė labai aktyviai įsijungė į naujų projektų inicijavimo ir rengimo veiklas. Europos Komisijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas programos „Erasmus+“ veikloms 2024 metams, o  Šiaurės ministrų tarybai – programos „Nordplus“ veikloms, VIKO parengė ir pateikė 18 paraiškų: 🟢 15 partnerysčių bendradarbiavimui (KA2) projektų paraiškų. Keturių paraiškų rengimo veiklas koordinavo VIKO, prie kitų […]

Startavo naujas projektas!

2023-10-18

2023 m. birželio 1 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kartu su 11 partnerių iš 6 šalių pradėjo įgyvendinti Partnership for Excellence – Erasmus+ Teacher Academies projektą „Socialiniai pokyčiai plėtojant darnią komunikaciją mokyklose ir visuomenėje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi“ („Social Change Through Sustainable Communication in Lifelong Learning in Schools and Society“). Projekto akronimas – TASC, […]

Vilniaus kolegijos projektui „Staywell“ aukščiausias įvertinimas

2023-02-24

Vilniaus kolegijos vykdytas Erasmus+ projektas „Staywell“ įvertintas 100 balų iš 100 galimų, įvardytos aštuonios projekto stiprybės ir neišskirta nei viena silpnybė. Pasak R. Bačiulytės (Vilniaus kolegijos SIMULITH centro vedėja), „tai svarbus įvertinimas, kuris projekto komandą nudžiugino ir norisi nuoširdžiai padėkoti projekto partneriams už darbą ir bendrystę”. Išsamiau apie projekto rezultatus galite rasti svetainėje https://staywell-project.eu/

Vilniaus kolegija įsitraukė į moterų – ateities lyderių – verslumo skatinimo projektą

2023-02-02

Europos Komisija (EK) sukūrė moterų verslumo skatinimo vadovą, kuriame pateikti penki pagrindiniai veiksmai siekiant skaitmeninės, ekologiškos ir atsparios Europos: užtikrinti verslumo mokymąsi, ypač moterims; pagerinti galimybes gauti finansavimą moterų verslui; padidinti moterų verslumo skatinimo pripažinimą ir informuotumą apie tai; sukurti ir išvystyti visoje Europoje moteris – verslininkes vienijančių organizacijų tinklą; remti duomenų apie moterų verslumą […]