Aktyvus naujų projektų inicijavimas ir rengimas Vilniaus kolegijoje

2024-03-25

Šį pavasarį Vilniaus kolegijos bendruomenė labai aktyviai įsijungė į naujų projektų inicijavimo ir rengimo veiklas. Europos Komisijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas programos „Erasmus+“ veikloms 2024 metams, o  Šiaurės ministrų tarybai – programos „Nordplus“ veikloms, VIKO parengė ir pateikė 18 paraiškų:

🟢 15 partnerysčių bendradarbiavimui (KA2) projektų paraiškų. Keturių paraiškų rengimo veiklas koordinavo VIKO, prie kitų prisijungė projekto partnerio teisėmis;

🟢 2 mobilumo (KA1) paraiškas mainams su ES valstybėmis narėmis ir Programos asocijuotosiomis trečiosiomis valstybėmis bei mainams su trečiosiomis valstybėmis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (VIKO projekto koordinatorius);

🟢 1 „Nordplus“  veiklų paraiška (VIKO projekto koordinatorius).

Po vieną Erasmus+ strateginių partnerysčių paraišką pateikta suaugusiųjų, jaunimo, profesinio mokymo srityse, 2 paraiškos – bendrojo ugdymo srityje, 9 „Erasmus+“ paraiškos inicijuotos aukštojo mokslo srityje.

Projektų tematika – labai įvairi ir aktuali Kolegijai: biodujų technologijos tvariame žemės ūkyje, verslo valdymas ir karjera, Z ir Alfa kartų mokymas ir mokymasis, virtuali realybė, minkštieji įgūdžiai, savarankiškumas ir finansinis stabilumas, dirbtinis intelektas, socialinės inovacijos ir verslumas, psichikos sveikata, trumpojo ciklo programos, kibernetinis saugumas, žaliųjų finansų kompetencijos.

Rengiamų projektų tematika siejama su Kolegijos strateginiu tikslu – stiprinti poveikio šaliai ir regionui veiksmingumą.

Nuotr. VIKO EIF studentai