2018 metų gruodžio 20 d. Vilniaus kolegijos Darbo tarybos posėdyje buvo patvirtintas naujas Darbo tarybos veiklos reglamentas, kuriame įtvirtintos platesnės galimybės Vilniaus kolegijos darbuotojams kreiptis į Vilniaus kolegijos Darbo tarybą dėl darbo teisių interesų gynimo ir atstovavimo.

Vilniaus kolegijos Darbo taryba – nepriklausoma kolegiali Vilniaus kolegijos darbuotojų atstovaujamoji institucija, ginanti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei interesus. Vilniaus kolegijos Darbo taryba įsteigta 2017 metų gruodžio 13 d. Per savo trumpos veiklos laikotarpį buvo organizuojamas darnus Vilniaus kolegijos Darbo tarybos narių darbas, gilinamasi į darbo teisių gynimo subtilybes, siekiant kaip įmanoma efektyviau atstovauti Vilniaus kolegijos darbuotojų teisėtus interesus.

2018 metų gruodžio 20 d. Vilniaus kolegijos Darbo tarybos posėdyje buvo patvirtintas naujas Darbo tarybos veiklos reglamentas, kuriame įtvirtintos platesnės galimybės Vilniaus kolegijos darbuotojams kreiptis į Vilniaus kolegijos Darbo tarybą dėl darbo teisių interesų gynimo ir atstovavimo:

  1. Įtvirtinta galimybė Vilniaus kolegijos darbuotojams kreiptis į Vilniaus kolegijos Darbo tarybą anonimiškai;
  2. Vilniaus kolegijos Darbo tarybos narys gali tiesiogiai atstovauti Vilniaus kolegijos darbuotojo konkrečius darbinius interesus ir pateikti Vilniaus kolegijos Darbo tarybai prašymą savo vardu.

Vilniaus kolegijos Darbo tarybos nariai yra renkami 3 metų kadencijai Vilniaus kolegijos darbuotojų, todėl kiekvienas iš jų gali kreiptis į bet kurį Vilniaus kolegijos Darbo tarybos narį, siekiant spręsti su darbo santykiais susijusias problemas ir klausimus. Taip pat prašymai svarstymui Vilniaus kolegijos Darbo tarybai gali būti teikiami elektronine forma elektroninio pašto adresu darbotaryba@viko.lt  arba raštu.

Darbo tarybos el. puslapis https://www.viko.lt/kolegija/valdymas/darbo-taryba/
Darbo tarybos el. paštas darbotaryba@viko.lt