Darbo taryba

Vilniaus kolegijos Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus Vilniaus kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas.

Darbo tarybos sudėtis:

Pirmininkė: Nida Mačerauskienė, Verslo vadybos fakulteto Verslo inovacijų katedros vedėja.
Sekretorius: Donatas Raščius, Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros lektorius.
Nariai: dr. Mindaugas Liogys, Elektronikos ir informatikos fakulteto Programinės įrangos katedros docentas;
dr. Andžej Lučun, Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos katedros docentas;
Kristina Žukienė, Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros lektorė;
Kristina Blaževičienė, Ekonomikos fakulteto bibliotekos vedėja;
Ingrida Galkauskienė, Ekonomikos fakulteto Užsienio kalbų centro lektorė;
Arvydas Kerbelis, Agrotechnologijų fakulteto Ūkio tarnybos vadovas;
Mantrimas Danielius, Pedagogikos fakulteto Socialinės gerovės katedros lektorius;
Paulius Šakalys, Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos katedros asistentas;
Marius Brazdauskas, Verslo vadybos fakulteto Turizmo katedros lektorius.

Kolegijos Darbo tarybos 3 m. kadencija prasidėjo 2017 m. gruodžio 13 d.

Darbo tarybos veiklos reglamentas