Darbo taryba

Vilniaus kolegijos Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus Vilniaus kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas.

Darbo tarybos el. p. darbotaryba@viko.lt

Darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkas

Marius Brazdauskas
tel. 862055338
el. p. m.brazdauskas@vvf.viko.lt
Verslo vadybos fakultetas,
lektorius

Darbo tarybos sekretorius

Ingrida Galkauskienė
el. p. i.galkauskiene@ekf.viko.lt
Ekonomikos fakultetas, lektorė

 Darbo tarybos nariai:

doc. dr. Andžej Lučun
el. p. a.lucun@eif.viko.lt
Elektronikos ir informatikos fakultetas,
docentas
Kristina Blaževičienė
el. p. k.blazeviciene@viko.lt
Vilniaus kolegijos administracija,
bibliotekos vadovė
Paulius Šakalys
el. p. p.sakalys@eif.viko.lt
Elektronikos ir informatikos fakultetas, lektorius
dr. Mindaugas Liogys
el. p. m.liogys@eif.viko.lt
Elektronikos ir informatikos fakultetas,
Programinės įrangos katedros vedėjas

Valdas Grenda
el. p. v.grenda@mtf.viko.lt
Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas,
lektorius
Arvydas Kerbelis
el. p. a.kerbelis@atf.viko.lt
Agrotechnologijų fakultetas,
Ūkio tarnybos vadovas.
Dalė Neverbickaitė
el. p. d.neverbickaite@eif.viko.lt
Elektronikos ir informatikos fakultetas, Studijų skyriaus vedėja
Donatas Raščius
el. p. d.rascius@viko.lt
Agrotechnolgijų fakultetas,
lektorius.

Kolegijos Darbo tarybos 3 m. kadencija prasidėjo 2017 m. gruodžio 13 d.

Darbo tarybos veiklos reglamentas 


Darbo taybos posėdžių protokolai:

Protokolas Nr. 2 
Protokolas Nr. 3 
Protokolas Nr. 4 
Protokolas Nr. 5 
Protokolas Nr. 6 
2019 03 28 Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 7
Protokolas Nr. 8 
2019 09 26 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.9
2020 01 23 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.10 

Veiklos ataskaitos:

Vilniaus kolegijos Darbo tarybos 2018 metų veiklos ataskaita 
Vilniaus kolegijos Darbo tarybos 2019 metų veiklos ataskaita