Darbo taryba

Vilniaus kolegijos Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus Vilniaus kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas.

Darbo tarybos el. p. darbotaryba@viko.lt

Darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkas

Marius Brazdauskas
Verslo vadybos fakultetas
Turizmo katedra
lektorius
tel. 8 699 94554
el. p. m.brazdauskas@vvf.viko.lt
Darbo tarybos sekretorius

Ingrida Galkauskienė
Ekonomikos fakultetas
Užsienio kalbų centras
mob. tel. nr. 8 612 40308

 

 Darbo tarybos nariai:

Andrius Noreika
Vilniaus kolegijos administracija
Studijų tarnybos akademinės informacijos vadybininkas
el. p. a.noreika@viko.lt
mob. tel. nr. 8 640 85585
Inga Kežutienė
Vilniaus kolegijos administracija
Finansų ir apskaitos skyriaus
Vyresnioji finansininkė
el. p. i.kezutiene@viko.lt
mob. tel. nr. 8 682 42289

Dainius Savulionis
Elektronikos ir informatikos fakultetas
Programinės įrangos katedros
lektorius
el. p. d.savulionis@eif.viko.lt


Dainora Gedvilaitė
Ekonomikos fakultetas
Finansų katedra
docentė

Paulius Šakalys
Elektronikos ir informatikos fakultetas
Kompiuterių inžinerijos katedra
vedėjas, lektorius

Rasa Burneikienė
Agrotechnologijų fakultetas
Raštinės vedėja
el. p.  r.burneikiene@atf.viko.lt
mob. tel. nr. 8 640 41782

Diana Žėkienė
Sveikatos priežiūros fakultetas
Grožio terapijos katedra
lektorė

Vaidotas Matutis
Elektronikos ir informatikos fakultetas
Kompiuterių inžinerijos katedra
lektorius

Rasa Miakinkovienė

Agrotechnologijų fakultetas
Studijų skyriaus vedėja
Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra
lektorė
el. p. r.miakinkoviene@atf.viko.lt
mob. tel. nr. 8 640 41804

Kolegijos Darbo tarybos 3 m. kadencija prasidėjo 2021 m. sausio 21 d.

Darbo tarybos veiklos reglamentas 


Darbo tarybos posėdžių protokolai:

Protokolas Nr. 2 
Protokolas Nr. 3 
Protokolas Nr. 4 
Protokolas Nr. 5 
Protokolas Nr. 6 
2019 03 28 Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 7
Protokolas Nr. 8 
2019 09 26 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.9
2020 01 23 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.10 
2020 10 30 d. Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.11 
2021 01 21 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 12
2021 03 25 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 13. 
2021 06 14 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 14
2021 10 07 VK Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr. 15

Veiklos ataskaitos:

Vilniaus kolegijos Darbo tarybos 2018 metų veiklos ataskaita 
Vilniaus kolegijos Darbo tarybos 2019 metų veiklos ataskaita