Darbo taryba

Vilniaus kolegijos Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus Vilniaus kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas.

Darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkas(4)


Darbo tarybos sekretorius
Donatas Raščius,
el. p. d.rascius@viko.lt
Agrotechnologijų fakultetas,
Maisto technologijos katedra
Teisės dalyko lektorius

 

 

 

 

 

 


Darbo tarybos nariai:

doc. dr. Andžej Lučun,
el. p. a.lucun@eif.viko.lt
Elektronikos ir informatikos fakultetas,
Elektronikos katedra

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Blaževičienė
el. p. k.blazeviciene@viko.lt
VK Ekonomikos fakulteto bibliotekos vedėja

 

 

 

 

 

 

Paulius Šakalys
el. p. p.sakalys@eif.viko.lt
Elektronikos ir informatikos fakultetas
asistentas

 

 

 

 

 

Marius Brazdauskas, Verslo vadybos fakulteto Turizmo katedros lektorius;
dr. Mindaugas Liogys, Elektronikos ir informatikos fakulteto Programinės įrangos katedros docentas;
Kristina Žukienė, Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros lektorė;
Ingrida Galkauskienė, Ekonomikos fakulteto Užsienio kalbų centro lektorė;
Arvydas Kerbelis, Agrotechnologijų fakulteto Ūkio tarnybos vadovas;
Mantrimas Danielius, Pedagogikos fakulteto Socialinės gerovės katedros lektorius.


Kolegijos Darbo tarybos 3 m. kadencija prasidėjo 2017 m. gruodžio 13 d.

Darbo tarybos veiklos reglamentas