Erasmus+ praktika

Studente! Kviečiame Tave dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai programoje!

Kviečiame Vilniaus kolegijos studentus dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų konkurse, kurio nugalėtojai turės galimybę atlikti praktiką užsienio aukštosiose mokyklose ir/arba įmonėse.

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Paraiška
Kur galiu vykti?
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Stipendijų dydžiai
Dokumentai Erasmus+ praktikos metu
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

 

Kvietimas

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

RUGSĖJIS
rugsėjo 1 d. – rugsėjo 23 d. SPF
rugsėjo 1 d. – rugsėjo 30 d. EIF, EKF, VVF, ATF, PDF, MTF;

VASARIS
vasario 1 d. – vasario 28 d. visiems fakultetams.

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS absolventų praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

GRUODIS
gruodžio 1 d. – gruodžio 23 d. visiems fakultetams

GEGUŽĖ
gegužės 1 d. – gegužės 31 d. visiems fakultetams.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi 1-4 kursų studentai.
Praktika užsienio institucijoje ar įmonėje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn.

Erasmus+ praktikos konkurse gali dalyvauti ir būsimi Vilniaus kolegijos absolventai. SVARBU! – jei planuoji dalyvauti Erasmus+ absolventų praktikoje, paraišką reikia pateikti iki savo studijų baigimo (žr. atitinkamas konkursų datas).

Absolventų Erasmus+ praktika turi būti atlikta per vienerius metus nuo studijų pabaigos datos. Pvz.:

Absolventų Erasmus+ praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė, negu 2 mėnesiai ir ne ilgesnė, negu 6 mėnesiai.

Studente, ši galimybė – Tau, jei:

Kur galiu vykti?

Labai rekomenduojame praktikos vietą užsienyje susirasti pačiam(-iai). Jei tai nepavyksta, kreipkis į savo katedros vedėją, praktikos vadovą, draugus ir pažįstamus, kurie jau atliko praktiką užsienyje – jie neabejotinai bent patars Tau.

Mišrus mobilumas

Yra galimybė derinti virtualią ir fizinę praktiką. Minimali fizinio mobilumo trukmė praktikai turėtų būti ne trumpesnė nei 2 mėn.

Planuojant mišrų mobilumą raginama pradėti nuo virtualaus mobilumo, kuris būtų derinamas su fiziniu mobilumu užsienyje. Stipendija gali būti skiriama tik už fizinio mobilumo laikotarpį. Virtualaus mobilumo laikotarpiu stipendija neskiriama, išskyrus tuos atvejus, kai studentas išvyksta į Priimančios institucijos šalį ir dalyvauja studijų procese virtualiu būdu.

Paraiška

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai konkurse, prašome užpildyti Erasmus paraišką.

Atkreipiame dėmesį, jog paraiškos priimamos iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, 24 val. Paraiškas pildyti galite tik prisijungę prie VIKO el. pašto.

Konkursas

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Pagrindiniai atrankos kriterijai

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, konkursinės eilės. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Laimėjusiems konkursą

Laimėjus Erasmus+ mobilumo studijoms konkursą, Tau reikės pasiruošti praktikai – susitvarkyti reikalingus dokumentus bei pasirašyti finansavimo sutartį. Apie visa tai atrinktus studentus detaliai informuoja Erasmus+ studentų mobilumo koordinatorė – Vilma Kardauskė, el. p. v.kardauske@viko.lt ar erasmus@viko.lt  ir sek informaciją!

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

 

Stipendijų dydžiai

Priimančioji šalis PRAKTIKŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR
1 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos didžiausios

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 700
2 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 650
3 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Serbija, Turkija, Vengrija 600

Papildoma parama

Erasmus+ praktikos stipendijos dydis apskaičiuojamas, padauginus mėnesių skaičių iš fiksuotos mėnesinės sumos, kuri priskirta atitinkamoje priimančiojoje šalyje.
Kai praktikos periodą sudaro nepilni mėnesiai, stipendijos dydis yra apskaičiuojamas, padauginus nepilno mėnesio dienų skaičių iš 1/30 fiksuotos sumos per mėnesį.
Erasmus+ stipendija studentui mokama 2 kartus:

Dokumentai Erasmus+ praktikos metu

Jeigu Erasmus+ praktikos metu tenka norite keisti praktikos sutartį, būtina apie tai informuoti Tarptautinių ryšių skyrių. Gavus leidimą keisti praktikos sutartį, reikia pasiruošti

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ praktikos užsienyje, Tarptautinių ryšių skyriui reikia pateikti:

O taip pat:

Papildoma informacija:

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ studentų mainų programą kreipkitės į Tarptautinių ryšių skyrių.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Mob. tel. +370 615 80632

Studentus konsultuoja: Vilma Kardauskė, el. p. v.kardauske@viko.lt  ar erasmus@viko.lt