Erasmus+ praktika

Studente! Kviečiame Tave dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai programoje!

Kviečiame Vilniaus kolegijos studentus dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų konkurse, kurio nugalėtojai turės galimybę atlikti praktiką užsienio aukštosiose mokyklose ir/arba įmonėse.

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Paraiška
Kur galiu vykti?
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Stipendijų dydžiai
Dokumentai Erasmus+ praktikos metu
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

 

Kvietimas

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

 • Nuo  rugsėjo pirmos darbo dienos iki rugsėjo 23 d. (jei ši diena – savaitgalis, tuomet iki paskutinės darbo dienos prieš ją)  SPF ir iki rugsėjo 30 d. (jei ši diena – savaitgalis, tuomet iki paskutinės darbo dienos prieš ją) visuose kituose fakultetuose (EIF, EKF, VVF, ATF, PDF, MTF);
 • Vasario mėnesį (nuo pirmos iki paskutinės mėnesio darbo dienos).

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS absolventų praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

 • Nuo  gruodžio pirmos darbo dienos iki gruodžio 23 d. (jei ši diena – savaitgalis, tuomet iki paskutinės darbo dienos prieš ją);
 • Gegužės mėnesį (nuo pirmos iki paskutinės mėnesio darbo dienos).

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi 1-4 kursų studentai.
Praktika užsienio institucijoje ar įmonėje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn.

Erasmus+ praktikos konkurse gali dalyvauti ir būsimi Vilniaus kolegijos absolventai. SVARBU! – jei planuoji dalyvauti Erasmus+ absolventų praktikoje, paraišką reikia pateikti iki savo studijų baigimo (žr. atitinkamas konkursų datas).

Absolventų Erasmus+ praktika turi būti atlikta per vienerius metus nuo studijų pabaigos datos. Pvz.:

 • Jei baigei studijas sausio 31 d., į praktiką gali išvykti nuo tų metų vasario 1 d. Praktika negali baigtis vėliau nei kitų metų sausio 31 d.
 • Jei baigei studijas birželio 30 d., į praktiką gali išvykti nuo tų metų liepos 1 d. Praktika negali baigtis vėliau nei kitų metų birželio 30 d.

Absolventų Erasmus+ praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė, negu 2 mėnesiai ir ne ilgesnė, negu 6 mėnesiai.

Studente, ši galimybė – Tau, jei:

 • esi pažangus,
 • nori įgyti tarptautinės patirties,
 • išmokti naujų dalykų,
 • įgyti naujos ir kitokios profesinės patirties,
 • patobulinti užsienio kalbos įgūdžius,
 • pažinti naujas šalis ir kultūras,
 • susirasti draugų iš viso pasaulio!

Kur galiu vykti?

Labai rekomenduojame praktikos vietą užsienyje susirasti pačiam(-iai). Jei tai nepavyksta, kreipkis į savo katedros vedėją, praktikos vadovą, draugus ir pažįstamus, kurie jau atliko praktiką užsienyje – jie neabejotinai bent patars Tau.

Keletas praktikos pasiūlymų 

Paraiška

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai konkurse, Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Registracijos anketą
 • CV lietuvių ir užsienio kalbomis (LTEN );
 • Motyvacinį laišką (užsienio kalba);
 • Studento pažymėjimo kopiją;
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Dokumentus atsiųsti skanuotus el. paštu erasmus@viko.lt.
Atkreipiame dėmesį, jog priimamas tik pilnas reikalingų dokumentų paketas.

Konkursas

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Pagrindiniai atrankos kriterijai

 • Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
 • Užsienio kalbos žinios;
 • Priimančios institucijos pasiūlyta praktikos programa;
 • Motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • Dalyvavimas Kolegijos mentorystės veiklose;
 • Sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, konkursinės eilės. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Laimėjusiems konkursą

Laimėjus Erasmus+ mobilumo studijoms konkursą, Tau reikės pasiruošti praktikai – susitvarkyti reikalingus dokumentus bei pasirašyti finansavimo sutartį. Apie visa tai atrinktus studentus detaliai informuoja Erasmus+ studentų mobilumo koordinatorė – Kristina Plaktonytė-Gromovienė, el. p. k.plaktonyte@viko.lt ir sek informaciją!

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

 

Stipendijų dydžiai

Priimančioji šalis PRAKTIKŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR
1 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos didžiausios

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 700
2 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 650
3 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Serbija, Turkija, Vengrija 600

Papildoma parama

 • Studentai turintys specialiųjų poreikių (liga/negalia) gali kreiptis dėl papildomos paramos. Kreiptis reikia tiesiogiai į Švietimo mainų paramos fondą ir užpildyti reikalaujamus dokumentus.

Erasmus+ praktikos stipendijos dydis apskaičiuojamas, padauginus mėnesių skaičių iš fiksuotos mėnesinės sumos, kuri priskirta atitinkamoje priimančiojoje šalyje.
Kai praktikos periodą sudaro nepilni mėnesiai, stipendijos dydis yra apskaičiuojamas, padauginus nepilno mėnesio dienų skaičių iš 1/30 fiksuotos sumos per mėnesį.
Erasmus+ stipendija studentui mokama 2 kartus:

 • 80% stipendijos sumos išmokama Erasmus+ praktikos pradžioje arba likus savaitei iki Erasmus+ studijų pradžios;
 • 20% stipendijos sumos išmokama po atsiskaitymo už Erasmus+ praktiką/grįžus iš užsienio institucijos.

Dokumentai Erasmus+ praktikos metu

Jeigu Erasmus+ praktikos metu tenka norite keisti praktikos sutartį, būtina apie tai informuoti Tarptautinių ryšių skyrių. Gavus leidimą keisti praktikos sutartį, reikia pasiruošti

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ studijų užsienyje, Tarptautinių ryšių skyriui reikia pateikti:

O taip pat:

 • Užpildyti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey). Anketą reikia užpildyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai gaunate kvietimą ir nuorodą;
 • Atlikti OLS kalbos vertinimo testą internetu mobilumo laikotarpio pabaigoje;
 • Pateikti laisvos formos ataskaitą anglų kalba Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybai apie Erasmus mobilumą.

Papildoma informacija:

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ studentų mainų programą kreipkitės į Tarptautinių ryšių skyrių.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Tel. 8 5 219 1601

Studentus konsultuoja: Kristina Plaktonytė-Gromovienė, el. p. erasmus@viko.lt