Studijų tvarkaraštis

PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos
2019 m. gegužės 8 d. nutarimu AT N – 5 

2019-2020 M. M. STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

EIL. NR. PROCESAS

 

DATA
PRADŽIA PABAIGA
  2019-2020 STUDIJŲ METAI 2019-09-01 2020-08-31
I. RUDENS SEMESTRAS 2019-09-01 2020-02-02
1. Prašymų dėl studijų programos ir / ar studijų formos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų teikimas. 2019-08-25
2. Prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo, studijų įmokų už rudens semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2019-09-15
3. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2019-09-30
4. Pirmo kurso studentų individualių studijų planų sudarymas ir aukštesnių kursų studentų individualių studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2018-2019 m. m. 2019-09-01 2019-09-30
5. Akademinių skolų laikymas (ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki kitos egzaminų sesijos pradžios) 2019-09-02 2019-12-05**
6. Pirmo kurso studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2018-2019 m. m. pavasario semestrui. 2019-10-08 2019-10-28
7. Egzaminų sesijos tvarkaraščių skelbimas (likus vienai savaitei iki egzaminų sesijos pradžios) 2019-12-17**
8. Žiemos egzaminų sesija (2-4 savaitės)* 2020-01-02** 2020-01-24**
9. Pakartotinis žiemos egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2020-01-27 2020-01-31
10. Studijų baigimas 2020-02-02
11. Diplomų įteikimas 2020-02-14
II. PAVASARIO SEMESTRAS 2020-02-03 2020-08-31
1. Prašymų dėl studijų programos ir / ar studijų formos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų teikimas. 2020-01-26
2. Prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo, studijų įmokų už pavasario semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2020-02-17
3. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2020-02-28
4. Studentų individualiųjų studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2018-2019 m. m. pavasario semestrui (tik dekano įsakymų pagrindu). 2020-01-20 2020-02-16
5. Studentų individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2019-2020 m. m. 2020-02-24 2020-03-08
6. Akademinių skolų laikymas (ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki kitos egzaminų sesijos pradžios) 2020-02-03 2020-05-17**
7. Studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2019-2020 m. m. 2020-03-09 2020-03-29
8. Egzaminų sesijos tvarkaraščių skelbimas (likus vienai savaitei iki egzaminų sesijos pradžios) 2020-05-25**
9. Pavasario egzaminų sesija (2-4 savaitės)* 2020-06-01** 2020-06-25**
10. Pakartotinis pavasario egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2020-06-26 2020-06-30
11. Studijų baigimas 2020-06-30
12. Diplomų įteikimas 2020-06-30
III. ATOSTOGOS    
1. Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos* 2019-12-24 2020-01-01
2. Žiemos atostogos* 2020-01-27 2020-02-02
3. Velykų atostogos*** 2020-04-14 2020-04-19
4. Vasaros atostogos (jei pagal studijų tvarkaraštį nenumatyta praktika) 2020-07-01 2020-08-31

Sutartiniai žymėjimai:

* – studentams, studijuojantiems modulinėse studijų programose, gali būti nenumatomos;
** – kai egzaminų sesijos trukmė 4 savaitės;
*** – gali būti nenumatomos.


Studijų tvarkaraštis 2018-2019