2021-2022 m. Studijų tvarkaraštis

2020-2021 m. studijų tvarkaraštis
PASKELBTA
Vilniaus kolegijos direktoriaus
2021 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-196
PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos
2021 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. AT N-5

 

2021-2022 M. M. STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

EIL. NR. PROCESAS

 

DATA
PRADŽIA PABAIGA
I. RUDENS SEMESTRAS 2021-09-01 2022-01-30
1. Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų (studijų stabdymo) teikimas 2021-08-25
2. Studentų prašymų dėl dalykų (modulių) įskaitymo 2021-09-15
3. Studentų prašymų dėl studijų įmokų už rudens semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2021-09-30
4. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2021-09-30
5. Priimtų, studijas atnaujinusių studentų individualių studijų planų sudarymas ir aukštesniuose kursuose studijuojančių studentų individualių studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2021-2022 m. m. 2021-09-30
6. Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2021-09-15
7. Akademinių skolų laikymas 2022-01-30*
8. I kurso studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2021-2022 m. m. pavasario semestrui 2021-10-15 2021-11-15
9. Žiemos egzaminų sesija 2022-01-03 2022-01-23**
10. Pakartotinis žiemos egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2022-01-24 2022-01-30
11. Studijų baigimas 2022-01-30
II. PAVASARIO SEMESTRAS 2022-01-31 2022-08-31
1. Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų (studijų stabdymo) teikimas 2022-01-23
2. Prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo 2022-02-15
3. Prašymų dėl studijų įmokų už pavasario semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2022-02-28
4. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2022-02-28
5. Studentų individualiųjų studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2021-2022 m. m. pavasario semestrui (tik dekano įsakymų pagrindu)   2022-02-28
6. Dalykų (modulių) programų atnaujinimas ir studijų programų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2022-2023 m. m. semestrams 2022-02-01 2022-06-30
7. Studentų, turinčių pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (modulius) individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2022-2023 m. m. semestrams 2022-02-01 2022-02-28
8. Studentų individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2022-2023 m. m. semestrams 2022-02-01 2022-06-30
9. Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2022-02-13
10. Akademinių skolų laikymas 2022-01-31 2022-08-31*
11. Studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2022-2023 m. m. 2022-03-01 2022-03-15
12. Pavasario egzaminų sesija 2022-05-30 2022-06-23**
13. Pakartotinis pavasario sesijos egzaminų laikymas 2022-06-25 2022-06-30
14. Pakartotinis pavasario semestro atsiskaitymų laikymas 2022-08-25 2022-08-31
15. Studijų baigimas 2022-06-30
III. STUDENTŲ ATOSTOGOS    
1. Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos*** 2021-12-24 2022-01-01
2. Žiemos atostogos*** 2022-01-24 2022-01-30
3. Velykų atostogos*** 2022-04-11 2022-04-17
4. Vasaros atostogos (jei pagal studijų grafiką nenumatyta praktika) 2022-07-01 2022-08-31

 

Sutartiniai žymėjimai:

* – pagal fakulteto patvirtintą akademinių skolų laikymo tvarkaraštį. Paskutiniame studijų semestre ne vėliau kaip likus 2 sav. iki baigiamojo darbo (projekto) rengimo pradžios;

** – išskyrus modulines studijų programas, nuolatines studijas, vykdomas sesijiniu būdu, ir ištęstines studijas;

*** – gali būti nenumatomos.