2020-2021 m. Studijų tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos

2020 m. birželio 16 d. nutarimu AT N – 5

2020-2021 M. M. STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

EIL. NR. PROCESAS

 

DATA
PRADŽIA PABAIGA
I. RUDENS SEMESTRAS II-IV KURSAI 2020-09-01 2021-01-31
RUDENS SEMESTRAS I KURSAS 2020-09-14 2021-01-31
1. Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų teikimas. 2020-08-25
2. II-IV kursų studentų prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo, studijų įmokų už rudens semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2020-09-15
3. I kurso studentų prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo, studijų įmokų už rudens semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2020-10-30
4. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2020-09-30
5. I kurso studentų individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2020-2021 m. m. 2020-09-14 2020-09-30
6. II-IV kursų studentų individualių studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2020-2021 m. m. 2020-09-01 2020-09-30
7. Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2020-09-15
8. Akademinių skolų laikymas 2021-01-31*
9. I kurso studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2020-2021 m. m. pavasario semestrui. 2020-10-12 2020-10-30
10. Žiemos egzaminų sesija 2021-01-04 2021-01-22**
11. Pakartotinis žiemos egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2021-01-25 2021-01-31
12. Studijų baigimas 2021-01-31
13. Diplomų įteikimas 2021-02-19
II. PAVASARIO SEMESTRAS 2021-02-012021-08-31
1. Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų teikimas. 2021-01-25
2. Prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo, studijų įmokų už pavasario semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2021-02-15
3. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2021-02-28
4. Studentų individualiųjų studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2020-2021 m. m. pavasario semestrui (tik dekano įsakymų pagrindu). 2021-02-28
5. Dalykų (modulių) programų atnaujinimas ir studijų programų tinkliukų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2021-2022 m. m. semestrams. 2021-01-11 2021-02-14
6. Studentų individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2021-2022 m. m. 2021-01-11 2021-02-14
7. Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2021-02-12
8. Akademinių skolų laikymas 2021-02-01 2021-08-31*
9. Studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2021-2022 m. m. 2021-02-15 2021-03-15
10. Pavasario egzaminų sesija 2021-05-31 2021-06-23**
11. Pakartotinis pavasario egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2021-06-25 2021-06-30
12. Studijų baigimas 2021-06-30
13. Diplomų įteikimas 2021-06-30
III. STUDENTŲ ATOSTOGOS
1. Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos*** 2020-12-24 2021-01-01
2. Žiemos atostogos*** 2021-01-25 2021-01-31
3. Velykų atostogos**** 2021-04-06 2021-04-11
4. Vasaros atostogos (jei pagal studijų grafiką nenumatyta praktika) 2021-07-01 2021-08-31

 

Sutartiniai žymėjimai:

* – paskutiniame studijų semestre ne vėliau kaip likus 2 sav. iki baigiamojo darbo (projekto) rengimo pradžios;

** – išskyrus modulines studijų programas, nuolatines studijas, vykdomas sesijiniu būdu, ir ištęstines studijas

*** – studentams, studijuojantiems modulinėse studijų programose, gali būti nenumatomos;

**** – gali būti nenumatomos.