Studentų mobilumas

Erasmus+ studijos
Erasmus+ praktika
Studentų atsiliepimai

Erasmus+ studijos

Studente! Kviečiame Tave dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo studijoms programoje!
Kviečiame Vilniaus kolegijos studentus dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų konkurse, kurio nugalėtojai turės galimybę studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Mažiau galimybių turintys studentai 
Kur galiu vykti?
Paraiška
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Stipendijų dydžiai
Dokumentai Erasmus+ studijų metu
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

Kvietimas

ERASMUS+ STUDIJŲ KONKURSAI STUDIJOMS VYKSTA:

Rudens semestro studijoms
Vasario 1 d. – vasario 28 d. visiems fakultetams

Pavasario semestro studijoms
rugsėjo 1 d. – rugsėjo 23 d. SPF
rugsėjo 1 d. – rugsėjo 30 d. EIF, EKF, VVF, ATF, PDF, MTF;

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi studentai.
Studijos užsienio institucijoje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn.

Mišrus mobilumas

Yra galimybė derinti virtualias ir fizines studijas. Minimali fizinio mobilumo trukmė studijoms turėtų būti ne trumpesnė nei 3 mėn.

Planuojant mišrų mobilumą raginama pradėti nuo virtualaus mobilumo, kuris būtų derinamas su fiziniu mobilumu užsienyje. Stipendija gali būti skiriama tik už fizinio mobilumo laikotarpį. Virtualaus mobilumo laikotarpiu stipendija neskiriama, išskyrus tuos atvejus, kai studentas išvyksta į Priimančios institucijos šalį ir dalyvauja studijų procese virtualiu būdu.

Studente, ši galimybė – Tau, jei:

Kur galiu vykti?

Sutarčių sąrašas studentų mobilumui studijoms

Paraiška

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo studijoms konkurse, prašome užpildyti Erasmus paraišką.

Atkreipiame dėmesį, jog paraiškos priimamos iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, 24 val. Paraiškas pildyti galite tik prisijungę prie VIKO el. pašto.

Konkursas

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Pagrindiniai atrankos kriterijai

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, konkursinės eilės. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Laimėjusiems konkursą

Apie visa tai atrinktus studentus detaliai informuoja Tarptautinių ryšių skyriaus Erasmus+ studentų mobilumo koordinatorė Ieva Janauskaitė, el. p. i.janauskaite@viko.lterasmus@viko.lt. Sekite informaciją!

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

Stipendijų dydžiai

 Priimančioji šalis  ES  „Erasmus+“ dotacijos suma mėnesiui, EUR
1 grupė Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausiosAirija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija   Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 14 regionas – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė600,00
2 grupė Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinėsAustrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija   Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 13 regionas – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė600,00
3 grupė Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausiosBulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija540,00

Papildoma parama:

Erasmus+ studijų stipendijos dydis apskaičiuojamas, padauginus mėnesių skaičių iš fiksuotos mėnesinės sumos, kuri priskirta atitinkamoje priimančiojoje šalyje. Kai studijų periodą sudaro nepilni mėnesiai, stipendijos dydis yra apskaičiuojamas, padauginus nepilno mėnesio dienų skaičių iš 1/30 fiksuotos sumos per mėnesį.
Erasmus+ stipendija studentui mokama 2 kartus:

Dokumentai Erasmus+ studijų metu

Jeigu Erasmus+ studijų metu tenka norite keisti studijų sutartį (t. y. suderintus dalykus), būtina apie tai informuoti Tarptautinių ryšių skyrių. Gavus leidimą keisti studijų sutartį, reikia pasiruošti

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ studijų užsienyje, Tarptautinių ryšių skyriui reikia pateikti:

O taip pat:

Papildoma informacija

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ studentų mainų programą kreipkitės į Tarptautinių ryšių skyrių.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Studentus konsultuoja Ieva Janauskaitė, el. p. i.janauskaite@viko.lt erasmus@viko.lt, tel. nr. +370 615 80632

Iki susitikimo!

Erasmus+ praktika

Studente! Kviečiame Tave dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai programoje!

Kviečiame Vilniaus kolegijos studentus dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų konkurse, kurio nugalėtojai turės galimybę atlikti praktiką užsienio aukštosiose mokyklose ir/arba įmonėse.

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?

Mažiau galimybių turintys studentai 
Paraiška
Kur galiu vykti?
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Stipendijų dydžiai
Dokumentai Erasmus+ praktikos metu
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

Kvietimas

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

RUGSĖJIS
rugsėjo 1 d. – rugsėjo 23 d. SPF
rugsėjo 1 d. – rugsėjo 30 d. EIF, EKF, VVF, ATF, PDF, MTF;

VASARIS
vasario 1 d. – vasario 28 d. visiems fakultetams.

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS absolventų praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

GRUODIS
gruodžio 1 d. – gruodžio 23 d. visiems fakultetams

GEGUŽĖ
gegužės 1 d. – gegužės 31 d. visiems fakultetams.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi studentai.
Praktika užsienio institucijoje ar įmonėje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn.

Mišrus mobilumas

Yra galimybė derinti virtualią ir fizinę praktiką. Minimali fizinio mobilumo trukmė praktikai turėtų būti ne trumpesnė nei 2 mėn.

Planuojant mišrų mobilumą raginama pradėti nuo virtualaus mobilumo, kuris būtų derinamas su fiziniu mobilumu užsienyje. Stipendija gali būti skiriama tik už fizinio mobilumo laikotarpį. Virtualaus mobilumo laikotarpiu stipendija neskiriama, išskyrus tuos atvejus, kai studentas išvyksta į Priimančios institucijos šalį ir dalyvauja praktikos procese virtualiu būdu.

Erasmus+ praktikos konkurse gali dalyvauti ir būsimi Vilniaus kolegijos absolventai. SVARBU! – jei planuoji dalyvauti Erasmus+ absolventų praktikoje, paraišką reikia pateikti iki savo studijų baigimo (žr. atitinkamas konkursų datas).

Absolventų Erasmus+ praktika turi būti atlikta per vienerius metus nuo studijų pabaigos datos. Pvz.:

Absolventų Erasmus+ praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė, negu 2 mėnesiai ir ne ilgesnė, negu 6 mėnesiai.

Studente, ši galimybė – Tau, jei:

Kur galiu vykti?

Labai rekomenduojame praktikos vietą užsienyje susirasti pačiam(-iai). Jei tai nepavyksta, kreipkis į savo katedros vedėją, praktikos vadovą, draugus ir pažįstamus, kurie jau atliko praktiką užsienyje – jie neabejotinai bent patars Tau.

Paraiška

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai konkurse, prašome užpildyti Erasmus paraišką.

Atkreipiame dėmesį, jog paraiškos priimamos iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, 24 val. Paraiškas pildyti galite tik prisijungę prie VIKO el. pašto.

Konkursas

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Pagrindiniai atrankos kriterijai

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, konkursinės eilės. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Laimėjusiems konkursą

Apie visa tai atrinktus studentus detaliai informuoja Tarptautinių ryšių skyriaus Erasmus+ studentų mobilumo koordinatorė Ieva Janauskaitė, el. p. i.janauskaite@viko.lt  erasmus@viko.lt. Sekite informaciją!

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

Stipendijų dydžiai

 Priimančioji šalis  ES  „Erasmus+“ dotacijos suma mėnesiui, EUR
1 grupė Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausiosAirija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija   Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 14 regionas – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė750,00
2 grupė Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinėsAustrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija   Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 13 regionas – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė750,00
3 grupė Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausiosBulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija690,00

Papildoma parama

Erasmus+ praktikos stipendijos dydis apskaičiuojamas, padauginus mėnesių skaičių iš fiksuotos mėnesinės sumos, kuri priskirta atitinkamoje priimančiojoje šalyje.
Kai praktikos periodą sudaro nepilni mėnesiai, stipendijos dydis yra apskaičiuojamas, padauginus nepilno mėnesio dienų skaičių iš 1/30 fiksuotos sumos per mėnesį.
Erasmus+ stipendija studentui mokama 2 kartus:

Dokumentai Erasmus+ praktikos metu

Jeigu Erasmus+ praktikos metu tenka norite keisti praktikos sutartį, būtina apie tai informuoti Tarptautinių ryšių skyrių. Gavus leidimą keisti praktikos sutartį, reikia pasiruošti

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ praktikos užsienyje, Tarptautinių ryšių skyriui reikia pateikti:

O taip pat:

Papildoma informacija:

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ studentų mainų programą kreipkitės į Tarptautinių ryšių skyrių.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Studentus konsultuoja Ieva Janauskaitė, el. p. i.janauskaite@viko.lt erasmus@viko.lt, tel. nr. +370 615 80632

Studentų atsiliepimai

Barna Baires Veterinary Clinic, Spain

University of Warmia and Mazury (UWM), Poland

Adalia Holding OÜ, Estonia

Digital Uncut, UK

Silk Route Sp. Z.O.O, Poland

Oulu University of Applied Sciences, Finland

Dimitra Beach Hotel, Greece

Nexo Centros Veterinarios, Ispanija

Ospedale di Vaio, Italija

,,Le Giare“, Italy

Universidade Portucalense, Portugal

Rijekos universitetas, turizmo ir svetingumo fakultetas

Francq Colors, Belgium

Žironos universitetas

Erasmus+ praktika IFSI Dreux

Erasmus+ praktika IFSI Dreux

Ege University Hospital in Izmir, Turkey

Ege University Hospital in Izmir, Turkey

Lisabonos politechnikos institutas (Polytechnical Institute of Lisbon), Portugalija

Nexo Centros Veterinarios, Spain

Nexo Centros Veterinarios, Ispanija