Prasideda priėmimas į studijas Vilniaus kolegijoje!

2022-05-31

Birželio 1 d. prasideda Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Vilniaus kolegija kviečia rinktis iš 41 studijų programos, iš siūlomų programų 11 vyksta nuotoliniu būdu, 9 galima studijuoti ir anglų kalba.

Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms Rita Liepuonienė pristatydama šių metų prasidedantį priėmimą pažymi, kad „kolegijos 7 fakultetai siūlo platų studijų programų pasirinkimą net 27 studijų kryptyse. Net 9  studijų programos yra unikalios Lietuvoje ir vykdomos tik mūsų kolegijoje, pvz.: lietuvių gestų kalbos vertimas, kūrybiškumas ir verslo inovacijos, cheminė analizė, veterinarija, mados technologijos ir verslas, šokio pedagogika, muzikinis teatras, populiarioji muzika, investicijos ir draudimas.“

R. Liepuonienė pažymi, kad Vilniaus kolegijoje vykdomos studijų programos atliepia visuomenės ir verslo poreikius, pagrįstos naujovėmis ir atitinka Europos standartus. Studijų programose plėtojama socialinės atsakomybės tematika, siekiant formuoti įsipareigojimą visuomenei, pilietišką požiūrį ir vertybes. Labiausiai išplėtotos socialinės partnerystės ir bendradarbiavimo kryptys – studentų praktikos, vadovavimas baigiamiesiems darbams ir jų recenzavimas, dalyvavimas baigiamųjų darbų (projektų) vertinime, bendri taikomieji moksliniai tyrimai, konferencijos, viešos paskaitos, kompetencijų tobulinimo kursai, edukaciniai, kultūriniai ir meno renginiai, projektinės ir švietėjiškos veiklos, parama įvairiems kolegijos renginiams ir aktyviems studentams, bendrų socialinių problemų sprendimas.

Anželika Slimanavičienė, Vilniaus kolegijos Studentų priėmimo organizavimo vadovė, atkreipia dėmesį, kad stojantiesiems svarbu laiku pateikti prašymą studijuoti, išlaikyti stojamąjį egzaminą ar gauti motyvacijos įvertinimą (jeigu yra), gavus kvietimą studijuoti pasirašyti studijų sutartį. A. Slimanavičienė ragina stojančiuosius konsultuotis renkantis studijų programą ar pildant prašymą.

Visą aktualią informaciją apie priėmimą 2022 metais galima rasti čia: https://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/

Konsultacijos teikiamos tel. + 370 616 83 855, +370 615 67289, +370 659 05450, +370 640 85585, +370 685 65603, el.paštu priemimas@viko.lt