Nuotolinių studijų organizavimas

Nuotolinių studijų organizavimas

Baigiamųjų darbų rengimas ir gynimas

Parama studentams

Nemokamos psichologo konsultacijos

Kur kreiptis?

 

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

  • Nuotolinės studijos vyksta virtualioje mokymo (-si) aplinkoje Moodle, Teams, Office365

Informacija studentams apie nuotolinių studijų vykdymą.

Informacija dėstytojams apie nuotolinių studijų vykdymą.

  • Studijų dalyko (modulio) kontaktinis darbas (paskaitos, seminarai, pratybos ir pan.) nuotoliniu būdu vykdomas studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku.
  • Studentų praktikos 2019–2020 m. m. pavasario semestre bus vykdomos tik tos, kurias galima vykdyti karantino sąlygomis ir / ar nuotoliniu būdu. Studentas, atliekantis praktiką nuotoliniu būdu, kartu su praktikos vadovu fakultete ir įmonėje turi suderinti darbo organizavimo praktikos metu principus . Kai kurios praktikos fakulteto sprendimu gali būti atidėtos.

 

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMAS IR GYNIMAS

Vilniaus kolegija laikosi pozicijos, kad karantino nulemtos papildomos išorinės aplinkybės (šalies mastu paskelbtas karantinas), sutrikdžiusios baigiamųjų darbų rengimą (pvz., empirinių duomenų rinkimą, eksperimentų atlikimą, šaltinių analizę), neturi daryti įtakos baigiamųjų darbų rengimo procesams.

Rengiant baigiamąjį darbą, kviečiama pasinaudoti elektroniniais ištekliais: Duomenų bazėmis, Elektroninėmis knygomis, Virtualia biblioteka. Išsami knygų skolinimo instrukcija kiekvienam Vilniaus kolegijos bendruomenės nariui išsiųsta kolegijos el. paštu.

Šiuo metu peržiūrima Baigiamųjų darbų rengimo tvarka ir, atsižvelgus į esamą situaciją, bus paskelbti jos pakeitimai, susiję su baigiamojo darbo rengimo procedūra. Pabrėžtina, kad į individualias studentų situacijas Kolegijoje bus reaguojama lanksčiai, leidžiant koreguoti baigiamojo darbo temą, tikslą ar tyrimo metodiką taip, kad darbą būtų galima sėkmingai parengti šiandieninėmis studijų sąlygomis.

Galutinis sprendimas dėl baigiamųjų darbų gynimo procedūrų bus priimtas, turint daugiau informacijos apie galutinę karantino pabaigą.

 

PARAMA STUDENTAMS

 

Finansinė

Karantino metu Vilniaus kolegijos studentams teikiama įprasta finansinė parama. Kilus klausimams kreipkitės į fakultetų Studijų skyrių darbuotojus.

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki balandžio 16 d. vyksta papildomų prašymų tikslinėms išmokoms balandžio mėn. gauti teikimas. Daugiau informacijos http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines

Valstybinis studijų fondas nuo 2020 m. balandžio 2 d. iki gegužės 11 d. (imtinai) kviečia studentus teikti papildomus prašymus socialinėms stipendijoms gauti. Daugiau informacijos http://www.vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos

Valstybinis studijų fondas informuoja dėl valstybės remiamų paskolų sutarčių sudarymo 2020 m. pavasario semestrą. Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją šalyje ir pritarus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, planuojama, kad į kredito įstaigą „Swedbank“ studentai galės kreiptis ilgesnį laikotarpį, t.y. iki gegužės 31 d. (įskaitytinai). Siekiant išvengti nesklandumų valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo laikotarpiu, studentai raginami su kredito įstaiga susisiekti nuo balandžio 16 d. Daugiau informacijos http://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/del-valstybes-remiamu-paskolu-sutarciu-sudarymo-2020-m-pavasario-semestra

 

Akademinė

Karantino metu studentams yra teikiama akademinė parama. Visais su studijomis susijusiais klausimais kreipkitės į dėstytojus ar kitus fakultetų atsakingus darbuotojus.

 

Karjeros siekimo

Karjeros konsultacijas (CV, darbo, praktikos paieška ir kt.) studentams nemokamai teikia Beata Gervickaitė, Karjeros centro vedėja.
Registruotis el. paštu karjeroscentras@viko.lt.

Darbo ir praktikos skelbimai – Karjera.viko.ltFacebook.com/vk.karjera .

 

NEMOKAMOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS

Karantino metu Vilniaus kolegijos studentai ir dėstytojai bei kiti darbuotojai gali gauti nemokamą psichologinę konsultaciją. Studentus konsultuoja psichologė Nomeda Sindaravičienė.

Kviečiame kreiptis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

n.sindaraviciene@mtf.viko.lt arba  8 687 30 095.

Konsultacijos konfidencialumas garantuojamas!

Mes visada galime kartu keisti tai, ką galima  pakeisti (mintis, emociją, elgesį), ir išmokti gyventi su tuo, ko pakeisti negalima.

 

KUR KREIPTIS?

  • Dėl techninių kliūčių jungiantis prie Vilniaus kolegijos informacinių sistemų, Teams, virtualios mokymo (-si) aplinkos Moodle kreipkitės į Informacinių technologijų centrą el. paštu itpagalba@viko.lt arba į IT pagalbos centrą adresu help.viko.lt
  • Dėl nuotolinių studijų – el. paštu distance@viko.lt, studentai pirmiausiai turi kreiptis į dėstytoją
  • Dėl studijų proceso konsultuoja fakultetų atsakingi darbuotojai.
  • Dėl nuotolinių karjeros konsultacijų studentai gali kreiptis b.gervickaite@viko.lt.
  • Psichologė Nomeda Sindaravičienė konsultuoja kolegijos dėstytojus ir studentus – n.sindaraviciene@mtf.viko.lt arba 8 687 30 095.