Naujas leidinys – Studentų balsas : pedagoginiai projektai [Elektroninis išteklius] / parengė Vitalija Gražienė, Lina Pečiulienė, Ingrida Stankevičienė. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2021. 83 p. ISBN: 9786094360596, internetinė prieiga.

Projektų metodas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete kaip mokymo(-si), studijų metodas taikomas jau dvidešimtmetį. Projektinis mokymasis padeda studentams įgyti profesinių gebėjimų bei žinių vaiko pažinimo, ugdymo turinio modeliavimo, bendradarbiavimo su šeima ir kolegomis srityse bei plėtoti bendrąsias kompetencijas – kritinį mąstymą, problemų sprendimą ir kt.; suteikia studentams daug nepakartojamų bendradarbiavimo, rimto ir atsakingo darbo grupėje patirčių; suteikia galimybių išbandyti ne tik tradicinę, bet ir alternatyvią mokslinio darbo metodologiją ir metodiką; ieškant pedagoginių problemų ir jas sprendžiant veiksmo tyrimo metu projektinis mokymas(-is) padeda išmokti orientuotis edukologinių reiškinių realybėje.

Knyga grindžiama leidinio rengėjų atliktu tyrimu „Inovatyvus Vaikystės pedagogikos programos studentų profesinių kompetencijų ugdymo(-si) modelis“ (2020).

Kaip lavinti vaikų emocinį intelektą priešmokyklinėje grupėje?, Kokius metodus taikyti, ugdant vaikų ekologinį sąmoningumą 5-6 metų amžiaus grupėje?, Kaip pagerinti grupėje dirbančių ugdytojų sąveiką? – tai trys originalūs studentų grupių projektai, sukurti studijuojant dalyką Pedagoginių studijų baigiamasis darbas (PSBP).

Leidinys pirmiausia skirtas studentams, norintiems giliau susipažinti su Projektų metodu – tai jiems aktualu ir svarbu, nes jie patys kuria projektus (baigiamuosius ir ne tik juos), be to, vėliau patys darbo vietose naudoja šį metodą, ugdydami vaikus. Kiekvienas pedagoginėje realybėje vykdomas projektas yra unikalus ir nepakartojamas, todėl projektų tekstai yra empirinė medžiaga susipažinimui ir analizei, bet ne vieninteliai, tobuliausi ir kopijuotini pavyzdžiai. Projektai atspindi būtent tos studentų grupės, kuri gilinasi ir sprendžia būtent tą problemą, atradimų ir pažinimo kelią.

Leidinys turėtų būti naudingas ir dėstytojams, ieškantiems inovatyvių studentų profesinių kompetencijų ugdymo būdų, taip pat ir Baigiamųjų darbų bei PSBP vadovams.