Apklausų rezultatai

Kolegijoje vykdomos periodinės studentų, klausytojų, dėstytojų, darbdavių apklausos.

Apibendrintos periodinio grįžtamojo ryšio ataskaitos:

Įstojusiųjų į Vilniaus kolegiją apklausa 2023 m.
Ataskaita

Pasitenkinimo studijomis Vilniaus kolegijoje apklausa 2022 m.
Ataskaita

Dėstytojų pasitenkinimo darbu Vilniaus kolegijoje apklausa 2023 m.
Ataskaita

Kolegijos fakultetų interneto svetainėse skelbiami šių apklausų rezultatai:

Dalyko (modulio) dėstymo kokybės apklausa

Praktikos, atliekamos ne fakultete, vertinimo apklausa

Studentų pasirengimo profesinei veiklai apklausa

Baigiamojo kurso studentų apklausa apie pasirinktą studijų programą

Absolventų apklausa apie studijuotą studijų programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo rinkoje

Nuorodos į apibendrintas periodinio grįžtamojo ryšio ataskaitas fakultetų interneto svetainėse:

Agrotechnologijų fakultetas

Elektronikos ir informatikos fakultetas

Ekonomikos fakultetas

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Pedagogikos fakultetas

Verslo vadybos fakultetas

Sveikatos priežiūros fakultetas