2022-2023 M. M. STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

PASKELBTA
Vilniaus kolegijos direktoriaus
2022 m. gegužės 20  d. įsakymu Nr. V-131 

PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos
2022 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. ATN-8

EIL. NR.PROCESASDATA
PRADŽIAPABAIGA
I.RUDENS SEMESTRAS2022-09-012023-01-29
 Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų (studijų stabdymo) teikimas 2022-08-25
 Studentų prašymų dėl dalykų (modulių) įskaitymo 2022-09-15
 Studentų prašymų dėl studijų įmokų už rudens semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2022-09-30
 Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2022-09-30
 Priimtų, studijas atnaujinusių studentų individualių studijų planų sudarymas ir aukštesniuose kursuose studijuojančių studentų individualių studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2022-2023 m. m. 2022-09-30
 Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2022-09-15
 Akademinių skolų laikymas 2023-01-29*
 I kurso studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2022-2023 m. m. pavasario semestrui2022-10-242022-11-20
 Žiemos egzaminų sesija2023-01-022023-01-22**
 Pakartotinis žiemos egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas2023-01-232023-01-29
 Studijų baigimas 2023-01-29
II.PAVASARIO SEMESTRAS2023-01-302023-08-31
 Prašymų dėl studijų programos keitimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų (studijų stabdymo) teikimas 2023-01-22
 Prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo 2023-02-15
 Prašymų dėl studijų įmokų už pavasario semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2023-02-28
 Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2023-02-28
 Studentų individualiųjų studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2022-2023 m. m. pavasario semestrui (tik dekano įsakymų pagrindu) 2023-03-31
 Dalykų (modulių) programų atnaujinimas ir studijų programų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. semestrams2023-02-062023-06-30
 Studentų, turinčių pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (modulius) individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. semestrams2023-02-062023-02-28
 Studentų individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. semestrams2023-02-062023-06-30
 Akademinių skolų laikymo tvarkaraščių skelbimas 2023-02-12
 Akademinių skolų laikymas2023-01-292023-08-31*
 Laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) sąrašų sudarymas ir registravimas Akademinėje informacijos sistemoje 2023-2024 m. m. semestrams2023-02-062023-02-28
 Studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2023-2024 m. m.2023-03-012023-03-15
 Pavasario egzaminų sesija2023-05-292023-06-23**
 Pakartotinis pavasario sesijos egzaminų laikymas2023-06-262023-06-30
 Pakartotinis pavasario semestro atsiskaitymų laikymas2023-08-252023-08-31
 Studijų baigimas 2023-06-30
III.STUDENTŲ ATOSTOGOS
 Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos***2022-12-242023-01-01
 Žiemos atostogos***2023-01-232023-01-29
 Velykų atostogos***2023-04-102023-04-16
 Vasaros atostogos (jei pagal studijų grafiką nenumatyta praktika)2023-07-012023-08-31

Sutartiniai žymėjimai:

* – pagal fakulteto patvirtintą akademinių skolų laikymo tvarkaraštį. Paskutiniame studijų semestre ne vėliau kaip likus 2 sav. iki baigiamojo darbo (projekto) rengimo pradžios;

** – išskyrus modulines studijų programas, nuolatines studijas, vykdomas sesijiniu būdu, ir ištęstines studijas;

*** – gali būti nenumatomos.