Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentai ne tik kvėpuoja auditorijų oru, bet ir intensyviai keliauja po Lietuvą bei lankosi užsienio šalyse. Jie dalyvauja konkursuose, dalinasi žiniomis su moksleiviais ir semiasi įvairialypės patirties. Kviečiame susipažinti su interaktyviu žemėlapiu ir vienu ypu apžvelgti MTF studentų keliones praėjusiais 2014 – 2015 mokslo metais.

MF zemelapis 2015 studentu keliones

Studijų programa Studijų forma Planuojama priimti į vf+vnf vietas Planuojama priimti į studijų formas
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
Elektronikos technika NL 29 21
NL (S) 8
Elektroninio verslo technologijos NL 10 10
Informacijos sistemos NL 25 14
NL (S) 11
Išmaniųjų įrenginių technologijos NL 12 12
Kompiuterių technika NL 35 27
NL (S) 8
Programų sistemos NL 13 10
NL (S) 3
Programų sistemos (studijos anglų kalba) NL 15 15
Telekomunikacijos NL 18 10
NL (S) 8
EKONOMIKOS FAKULTETAS
Bankininkystė (galimybė studijuoti ir anglų kalba) NL

45

28

I 17
Buhalterinė apskaita NL

42

21

I 21
Finansai NL

20

11

I 9
Investicijos ir draudimas NL

29

12

I 17
Verslo ekonomika (galimybė studijuoti ir anglų kalba) NL 18 7
I 11
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
Įstaigų administravimas NL

33

18

I 15
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (studijos anglų kalba) NL 14 14
Reklamos vadyba NL

42

22

NL (V) 20
Tarptautinė prekyba NL

48

29

I 19
Turizmo vadyba NL

49

25

NL (V)

24

Turizmo vadyba (studijos anglų kalba) NL

11

11

Tarptautinis verslas NL 23

4

I 19
Tarptautinis verslas (studijos anglų kalba) NL

5

5

Viešbučių ir restoranų verslas NL

29

20

I

9

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
Bendrosios praktikos slauga NL

17

17

Biomedicininė diagnostika NL

10

10

Ergoterapija NL

9

9

Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija NL

9

9

Kineziterapija NL

4

4

Dietetika NL

11

11

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Agroverslo technologijos NL

14

7

I 7
Cheminė analizė NL 5 5
Kraštovaizdžio dizainas NL

22

10

I 12
Maisto technologija NL

25

11

I 14
Veterinarija NL 14 14
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Lietuvių gestų kalbos vertimas NL 16 16
Pradinio ugdymo pedagogika NL 23 16
I 7
Socialinė pedagogika (galimybė studijuoti ir anglų kalba) NL

31

16

I 15
Vaikystės pedagogika NL 22 13
I 9
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Aprangos technologijos ir verslas NL

7

7

Aprangos dizainas NL

6

6

Įvaizdžio dizainas NL

8

8

Šukuosenų dizainas NL

3

3

Muzikinis teatras NL

2

2

Populiarioji muzika NL

3

3

Šokio pedagogika NL

9

9

Kultūrinės veiklos vadyba NL

59

29

NL (S) 30

 

Sutartiniai žymėjimai:

NL – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis.
NL (S) – nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis.
NL (V) – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais.
I – ištęstinės studijos, kurios gali būti vykdomos sesijomis, vakarais ir pan.
VF – valstybės finansuojamos studijos;
VNF – sutinkančiųjų mokėti visą studijų kainą studijos (valstybės nefinansuojamos studijos).

 

Liepos 23 d. baigėsi pirmasis bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapas. Šiemet labiausiai vertinamos aukštosios mokyklos tarp stojančiųjų – Vilniaus universitetas ir Vilniaus kolegija.

Per pirmąjį priėmimo etapą Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu rinkosi net 2 769 stojantieji.

Iš visų Lietuvos kolegijų į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas daugiausia studentų pakvietė Vilniaus kolegija – 1 762. Kauno kolegijoje pasiūlytos 1 512, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje – 704, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje – 663 valstybės finansuojamos vietos.

Iš 11 populiariausių koleginių studijų programų net 5 vykdomos Vilniaus kolegijoje. Daugiausia valstybės finansuojamų vietų surinko šios Vilniaus kolegijos studijų programos: Programų sistemos (143), Bendrosios praktikos slauga (121), Tarptautinis verslas (115), Buhalterinė apskaita (106), Informacijos sistemos (97).

Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu Vilniaus kolegijoje pasirašytos 1 464 sutartys dėl valstybės finansuojamų ir studijų stipendijų vietų bei 459 sutartys dėl valstybės nefinansuojamų vietų.

Liepos 29–31 d. vyksta antrasis pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapas. Jo metu stojantieji gali keisti savo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą. Įrašyti naujų studijų programų arba keisti finansavimo pobūdžio negalima.

Antrojo etapo metu vykdomas priėmimas ir į tikslinio finansavimo vietas. Vilniaus kolegijai skirtos dvi tikslinio finansavimo vietos Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programoje.

Antrojo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 3 d. iki 17 val. Sutartys bus pasirašomos rugpjūčio 4–6 d.

Šiemet bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas dalyvauja 43 valstybinės ir nevalstybinės aukštosios mokyklos – 20 universitetų ir 23 kolegijos.

 

Sveikiname būsimuosius Muzikinio teatro ir Populiariosios muzikos studijų programų studentus, sėkmingai išlaikiusius stojamuosius egzaminus ir pakviestus studijuoti norimas specialybes. Užpildytos visos vietos šių specialybių kursuose. Laukiame būsimųjų pirmakursių Menų ir kūrybinių technologijų fakultete ir linkime jiems gražaus vasaros likučio.

Primename, kad dar galima pateikti paraiškas studijuoti Kultūrinės veiklos vadybos, Įvaizdžio dizaino, Šukuosenų dizaino, Aprangos dizaino, Aprangos technologijų ir verslo bei Šokio pedagogikos specialybes. Stojantiems į menų krypties studijų programas bus sudaryta galimybė laikyti stojamuosius egzaminus.

Daugiau informacijos apie papildomą priėmimą į išvardintas studijų programas teiraukitės Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanės Jūratės Cravetto, tel. nr.: +37061047520

baneris - aprangos dizainas

baneris - Aprangos technologijos

baneris - Įvaizdžio dizainas

baneris - šokio pedagogika

baneris - Šukuosenų dizainas

baneris - Vadyba

PM baneris
MZ baneris

 

Liepos 18 d. 15 val. baigėsi pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymų registravimas.
Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu rinkosi net 2 769 stojantieji.
Net trys Vilniaus kolegijos studijų programos pateko į labiausiai stojančiųjų vertinamų bei pageidaujamų studijuoti programų penketuką. Šiemet stojantieji daugiausia rinkosi šias kolegijų studijų programas: kosmetologiją Kauno kolegijoje (280), higieninę ir dekoratyvinę kosmetologiją Vilniaus kolegijoje (260), bendrosios praktikos slaugą Vilniaus kolegijoje (237), transporto logistiką Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (195) bei tarptautinį verslą Vilniaus kolegijoje (193).
Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo rezultatai bus skelbiami liepos 23 d. iki 17 val. Juos stojantieji galės matyti asmeniniuose prašymuose, prisijungę prie LAMA BPO informacinės sistemos.
Sutarčių pasirašymas vyks liepos 24–28 d. (išskyrus 26 d.).
Visą informaciją apie sutarčių pasirašymą galima rasti http://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/
Laukiame naujų Vilniaus kolegijos studentų!

2015 m. liepos 6-12 d. Vilniuje vyko kūrybinė edukacinė stovykla lituanistinio švietimo mokytojams. Į stovyklą susirinko Lietuvos mokytojai, dirbantys su užsieniečių bei grįžusiųjų iš užsienio vaikais. Taip pat atvyko lituanistinio švietimo mokytojai iš Didžiosios Britanijos, Airijos, Lenkijos, Belgijos, Norvegijos, Švedijos.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto informacinių technologijų dėstytoja Renata Kondratavičienė 2015 m. liepos 9 d. vedė paskaitą – užsiėmimą tema „Lituanistinio ugdymo mokymo priemonių, pritaikytų IKT, pristatymas ir aptarimas (priemonių ekspedicija pagal atviros erdvės metodo principus)“.

Kūrybinėje edukacinėje stovykloje analizuojamos kultūrinio tapatumo, tarpkultūrinio pažinimo, amžiaus tarpsnių ypatumų, tėvų ir bendruomenės vaidmens temos. Dirbdami įvairiais metodais (triadų, atviros erdvės, teatro, rato, pasaulio kavinės, istorijų pasakojimo) 50 Lietuvos ir užsienio lituanistinio švietimo mokytojų susipažino su parengtomis lituanistinio ugdymo mokomosiomis priemonėmis, pagilino žinias apie neformaliojo ugdymo metodinius principus, pasidalino gerąja lituanistinio švietimo patirtimi, kūrė ir išbandė lituanistinio ugdymo scenarijus.

Ši stovykla – tai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ renginys, kuriuo siekiama sudaryti galimybes pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, bendradarbiavimui ir gerosios patirties mainams tarp Lietuvoje ir užsienyje dirbančių lituanistinio švietimo specialistų.

Susiję puslapiai: