Už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę veiklą Vilniaus kolegijos studentams paskirtos Prezidentų stipendijos.

Prezidento Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų sritis) stipendija paskirta Erikai Andrijauskaitei, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Verslo ekonomikos profesinio bakalauro nuolatinių studijų programos studentei.

Prezidento Jono Žemaičio (technologijos mokslų studijų sritis) stipendija paskirta Artūrui Chveros, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos technikos profesinio bakalauro nuolatinių studijų programos studentui.

Gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet numatoma trisdešimt vardinių stipendijų – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių. Technologijos mokslų studentams skiriamos Jono Žemaičio, socialinių mokslų – Algirdo Brazausko, biomedicinos mokslų – Kazio Griniaus, fizinių mokslų – Aleksandro Stulginskio, humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams atitenka Antano Smetonos vardo stipendijos.

Vardinės stipendijos Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės įsakymu 2015–2016 mokslo metais atiteks dvidešimt aštuoniems universitetų ir kolegijų studentams.

Iš kiekvienai studijų sričiai numatytų penkių vardinių stipendijų po vieną skiriama kolegijų studentams (5 bazinių socialinių išmokų dydžio), po dvi – siekiantiems bakalauro laipsnio universitetuose (5 bazinių socialinių išmokų dydžio) ir po dvi – magistrantūros studentams (7 bazinių socialinių išmokų dydžio).

Iš šešių kolegijoms numatytų stipendijų šiemet paskirtos keturios, iš kurių dvi atiteks geriausiems Vilniaus kolegijos studentams.

Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, paraiškas vertina Lietuvos mokslų akademija. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt. Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams.