Liepos 23 d. baigėsi pirmasis bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapas. Šiemet labiausiai vertinamos aukštosios mokyklos tarp stojančiųjų – Vilniaus universitetas ir Vilniaus kolegija.

Per pirmąjį priėmimo etapą Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu rinkosi net 2 769 stojantieji.

Iš visų Lietuvos kolegijų į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas daugiausia studentų pakvietė Vilniaus kolegija – 1 762. Kauno kolegijoje pasiūlytos 1 512, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje – 704, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje – 663 valstybės finansuojamos vietos.

Iš 11 populiariausių koleginių studijų programų net 5 vykdomos Vilniaus kolegijoje. Daugiausia valstybės finansuojamų vietų surinko šios Vilniaus kolegijos studijų programos: Programų sistemos (143), Bendrosios praktikos slauga (121), Tarptautinis verslas (115), Buhalterinė apskaita (106), Informacijos sistemos (97).

Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu Vilniaus kolegijoje pasirašytos 1 464 sutartys dėl valstybės finansuojamų ir studijų stipendijų vietų bei 459 sutartys dėl valstybės nefinansuojamų vietų.

Liepos 29–31 d. vyksta antrasis pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapas. Jo metu stojantieji gali keisti savo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą. Įrašyti naujų studijų programų arba keisti finansavimo pobūdžio negalima.

Antrojo etapo metu vykdomas priėmimas ir į tikslinio finansavimo vietas. Vilniaus kolegijai skirtos dvi tikslinio finansavimo vietos Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programoje.

Antrojo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 3 d. iki 17 val. Sutartys bus pasirašomos rugpjūčio 4–6 d.

Šiemet bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas dalyvauja 43 valstybinės ir nevalstybinės aukštosios mokyklos – 20 universitetų ir 23 kolegijos.