2015 m. liepos 6-12 d. Vilniuje vyko kūrybinė edukacinė stovykla lituanistinio švietimo mokytojams. Į stovyklą susirinko Lietuvos mokytojai, dirbantys su užsieniečių bei grįžusiųjų iš užsienio vaikais. Taip pat atvyko lituanistinio švietimo mokytojai iš Didžiosios Britanijos, Airijos, Lenkijos, Belgijos, Norvegijos, Švedijos.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto informacinių technologijų dėstytoja Renata Kondratavičienė 2015 m. liepos 9 d. vedė paskaitą – užsiėmimą tema „Lituanistinio ugdymo mokymo priemonių, pritaikytų IKT, pristatymas ir aptarimas (priemonių ekspedicija pagal atviros erdvės metodo principus)“.

Kūrybinėje edukacinėje stovykloje analizuojamos kultūrinio tapatumo, tarpkultūrinio pažinimo, amžiaus tarpsnių ypatumų, tėvų ir bendruomenės vaidmens temos. Dirbdami įvairiais metodais (triadų, atviros erdvės, teatro, rato, pasaulio kavinės, istorijų pasakojimo) 50 Lietuvos ir užsienio lituanistinio švietimo mokytojų susipažino su parengtomis lituanistinio ugdymo mokomosiomis priemonėmis, pagilino žinias apie neformaliojo ugdymo metodinius principus, pasidalino gerąja lituanistinio švietimo patirtimi, kūrė ir išbandė lituanistinio ugdymo scenarijus.

Ši stovykla – tai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ renginys, kuriuo siekiama sudaryti galimybes pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, bendradarbiavimui ir gerosios patirties mainams tarp Lietuvoje ir užsienyje dirbančių lituanistinio švietimo specialistų.

Susiję puslapiai: