XXVIII kvalifikacinis choreografijos metodinis – praktinis seminaras „Kompetencijos per šokį praktiškai“

2023-10-25

2023m. spalio 24 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakultete vyko XXVIII kvalifikacinis choreografijos metodinis – praktinis seminaras „Kompetencijos per šokį praktiškai“, kurį organizavo Vilniaus kolegija kartu su Šokio mokytojų asociacija. 

Šokio pedagogikos studijų programos lektorė Rasa Prokurotienė su kolegėmis Daiva Navickiene ir Rasa Januškevičiene vedė integruotas šokio pamokas. Kartu su seminaro dalyviais praktines užduotis atliko ir Šokio pedagogikos studijų programos studentai, kurie aktyviai teikė praktinę pagalbą, šoko pramoginius šokius ir atlikdami įvairias užduotis dalyvavo integruotose pamokose. 

Seminaras buvo skirtas neformaliojo ugdymo šokio mokytojams taip pat bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams iš miestų, rajonų bei profesinio mokymo mokyklų. Dalyviai turėjo išskirtinę galimybę dalintis patirtimi su lektoriais, kartu šokti ir dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose. Visus sužavėjo lektorių Julijos Patašnik praktinis užsiėmimas „Izraelietiški šokiai” ir Arnoldo Riekumo pramoginiai šokiai. Lektorės Vaidos Zacharevičienės “Kūrybinės dirbtuvės” pagal atnaujintą Bendrąją šokio programą buvo aktuali seminaro tema visiems dalyviams.