1Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytojai ir studentai „Western Union“ kvietimu dalyvavo 2015 m. gruodžio 16 d. organizuotame renginyje kolegijoms. „Western Union“  Žmogiškųjų išteklių vadovė Živilė Valeišienė pristatė centro veiklą, supažindino su veikiančiais centrais, atstovybėmis, pateikė informaciją apie darbuotojus, vykdomas operacijas, darbo specifiką, aptarnaujamas šalis. „Western Union“ centras Lietuvoje (EUROC) pripažintas didžiausiu „Western Union“ padaliniu pasaulyje. Atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Praktikų komiteto narė Agnė Juodvalkienė papasakojo apie galimybę atlikti praktiką įmonėje. Planuojama priimti 60 praktikantų per dvi praktikų sesijas, viena jų vasario – gegužės mėnesiais (39 praktikantai, iš jų planuojama priimti 12 į Finansų ir apskaitos padalinį, 12 – į Operacijų padalinį, 8 – į Teisinės atitikties skyrių, kiti – į Komunikacijos ir marketingo bei ofiso administraciją), kita – vasarą.

Renginio metu studentai betarpiškai iš dirbančių ir praktiką atlikusių darbuotojų  sužinojo siūlomas karjeros galimybes „Western Union”, gavo patarimų kaip tinkamai paruošti CV. Studentai buvo kviesti iš anksto registruotis  trumpiems darbo interviu.  Su dėstytojais apie praktikų atlikimą įmonėje diskutavo Finansų ir apskaitos departamento vadovas Arūnas Lingė ir Teisinės atitikties padalinio atstovė Airida Prenskienė. Pasibaigus pristatymams ir diskusijoms buvo organizuota ekskursija po įmonę. Turiningo susitikimo pabaigoje visi dalyvių laukė viktorina apie „Western Union” su prizais ir saldžiomis vaišėmis.