Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos sprendimu, studijų procesas šiais mokslo metais bus užbaigiamas nuotoliniu būdu (Moodle aplinkoje, konsultuojant el. paštu, naudojantis „Teams“, „Zoom“ ir kt.). Visus kylančius klausimus dėl studijų kviečiame spręsti el. paštu su fakultetų administracijomis, dėstytojais.

Visi masiniai renginiai iki birželio mėn. vidurio yra perkeliami tolimesnei datai.

Nuo birželio 1 d. fakultetų bibliotekose knygų grąžinimas ir išdavimas (pagal išankstinius užsakymus) vykdomas nuo pirmadienio iki penktadienio bibliotekos darbo metu. Knygas grąžinti ar pasiimti reikės specialiai tam numatytose vietose, kurias nurodys bibliotekos darbuotojai, išsami tvarka išsiųsta kiekvienam Vilniaus kolegijos bendruomenės nariui el. paštu. Karantino laikotarpiu lankymasis bibliotekose yra ribojamas, todėl lankytojai dirbti skaityklose negalės. Siūlome naudotis bibliotekos elektroniniais ištekliais nuotoliniu būdu: Duomenų bazėsElektroninės knygosVirtuali biblioteka. Bibliotekos darbuotojai teikia konsultacijas el. paštu. Daugiau informacijos skaitykite bibliotekos interneto puslapyje.

Kolegijos maitinimo įstaigos nedirbs.

Svečiai į bendrabučius nebus įleidžiami.

Vilniaus kolegijos Veterinarijos klinika iki vasaros pabaigos nedirbs.

Dėl administracinių padalinių darbo tvarkos sprendžia padalinių vadovai. Išlieka rekomendacijos ir toliau dirbti per nuotolį. Kontaktinė darbuotojų informacija pateikiama viko.lt internetiniame puslapyje.

Vilniaus kolegijos darbuotojų darbo tvarka:

  • Padalinių darbą koordinuoja padalinių vadovai.
  • Dėstytojai turi dirbti nuotoliniu būdu, norėdami naudotis fakultetų auditorijomis ir juose esančiais kompiuteriais privalo gauti fakulteto administracijos leidimą.
  • Komandiruočių prašymai iki birželio mėn. vidurio nebus tenkinami, terminas gali būti pratęstas.

 

Psichologė Nomeda Sindaravičienė konsultuoja kolegijos dėstytojus ir studentus el. paštu n.sindaraviciene@mtf.viko.lt arba telefonu 8 687 30095.

 

Išnaudokime šį laiką nuotolinio mokymo/si įgūdžių gerinimui, susitelkime.

 

Fakultetų administracijų kontaktai:

Agrotechnologijų fakultetas

n.liepiene@atf.viko.lt (dekanė)

r.vanagaite@atf.viko.lt (prodekanė)

r.burneikiene@atf.viko.lt (raštinės vedėja)

 

Elektronikos ir informatikos fakultetas

r.tumasonis@eif.viko.lt (dekanas)

l.savulioniene@eif.viko.lt (prodekanė)

info@eif.viko.lt (raštinė)

 

Ekonomikos fakultetas

a.liucvaitiene@ekf.viko.lt (dekanė)

r.martisiene@ekf.viko.lt (prodekanė)

administracija@ekf.viko.lt (raštinė)

 

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

b.zygaitiene@mtf.viko.lt (dekanė)

a.juskys@mtf.viko.lt (prodekanas)

administracija@mtf.viko.lt (raštinė)

 

Pedagogikos fakultetas

dekane@pdf.viko.lt (dekanė)

prodekane@pdf.viko.lt (prodekanė)

administracija@pdf.viko.lt (raštinė)

 

Verslo vadybos fakultetas

dekane@vvf.viko.lt (dekanė)

prodekane@vvf.viko.lt (prodekanė)

r.valentukeviciute@vvf.viko.lt (raštinės vedėja)

 

Sveikatos priežiūros fakultetas

b.gosteviciene@spf.viko.lt (dekanė)

j.kazlauskiene@spf.viko.lt (prodekanė)

r.davidaviciene@spf.viko.lt (raštinės vedėja)

 

Daugiau informacijos apie koronavirusą ir apsisaugojimo nuo jo būdus galite rasti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje – http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Konsultuotis galima ir karštąja linija telefono numeriu 1808.