Nuo kovo 16 d. iki balandžio 13 d. studijos Vilniaus kolegijoje vykdomos nuotoliniu būdu (Moodle aplinkoje, konsultuojant el. paštu, naudojantis „Teams“, „Zoom“ ir kt.). Šis laikotarpis, esant reikalui, gali keistis. Visus kylančius klausimus dėl studijų kviečiame spręsti el. paštu su fakultetų administracijomis, dėstytojais.

Visi masiniai renginiai iki balandžio 13 d. yra perkeliami tolimesnei datai.

Fakultetų bibliotekose studentai negalės lankytis, knygos į namus neišduodamos. Delspinigiai karantino metu nebus skaičiuojami. Siūlome naudotis bibliotekos elektroniniais ištekliais nuotoliniu būdu: Duomenų bazėsElektroninės knygosVirtuali biblioteka. Bibliotekos darbuotojai teikia konsultacijas el. paštu.

Kolegijos maitinimo įstaigos nedirbs.

Svečiai į bendrabučius nebus įleidžiami.

Vilniaus kolegijos Veterinarijos klinika iki balandžio 13 d. dienos nedirbs.

Iki balandžio 13 d.  dienos kolegijos administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kontaktinė darbuotojų informacija pateikiama viko.lt internetiniame puslapyje.

Vilniaus kolegijos darbuotojų darbo tvarka:

  • Padalinių darbą koordinuoja padalinių vadovai.
  • Dėstytojai turi dirbti nuotoliniu būdu, norėdami naudotis fakultetų auditorijomis ir juose esančiais kompiuteriais privalo gauti fakulteto administracijos leidimą.
  • Komandiruočių prašymai iki balandžio 13 d. nebus tenkinami, terminas gali būti pratęstas.

Psichologė Nomeda Sindaravičienė konsultuoja kolegijos dėstytojus ir studentus el. paštu n.sindaraviciene@mtf.viko.lt arba telefonu 8 687 30095.

Išnaudokime šį laiką nuotolinio mokymo/si įgūdžių gerinimui, susitelkime.

 

Fakultetų administracijų kontaktai:

Agrotechnologijų fakultetas

n.liepiene@atf.viko.lt (dekanė)

r.vanagaite@atf.viko.lt (prodekanė)

r.burneikiene@atf.viko.lt (raštinės vedėja)

 

Elektronikos ir informatikos fakultetas

r.tumasonis@eif.viko.lt (dekanas)

l.savulioniene@eif.viko.lt (prodekanė)

info@eif.viko.lt (raštinė)

 

Ekonomikos fakultetas

a.liucvaitiene@ekf.viko.lt (dekanė)

r.martisiene@ekf.viko.lt (prodekanė)

administracija@ekf.viko.lt (raštinė)

 

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

b.zygaitiene@mtf.viko.lt (dekanė)

a.juskys@mtf.viko.lt (prodekanas)

administracija@mtf.viko.lt (raštinė)

 

Pedagogikos fakultetas

dekane@pdf.viko.lt (dekanė)

prodekane@pdf.viko.lt (prodekanė)

administracija@pdf.viko.lt (raštinė)

 

Verslo vadybos fakultetas

dekane@vvf.viko.lt (dekanė)

prodekane@vvf.viko.lt (prodekanė)

r.valentukeviciute@vvf.viko.lt (raštinės vedėja)

 

Sveikatos priežiūros fakultetas

b.gosteviciene@spf.viko.lt (dekanė)

j.kazlauskiene@spf.viko.lt (prodekanė)

r.davidaviciene@spf.viko.lt (raštinės vedėja)

 

Daugiau informacijos apie koronavirusą ir apsisaugojimo nuo jo būdus galite rasti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje – http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Konsultuotis galima ir karštąja linija telefono numeriu 1808.