Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Nida Mačerauskienė, SPACE metinio susitikimo metu, patvirtinta Europos aukštųjų verslo mokyklų tinklo valdybos nare. Organizacija siekis – studijų kokybės gerinimas, dėstytojų ir studentų profesionalumo stiprinimas, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų įtrauktis, gerosios patirties sklaida, glaudžių ryšių su kitais profesiniais tinklais mezgimas.
Gegužės 8–10 dienomis SPACE organizuota konferencija „Digital transformation: challenges for work and education“ Tarptautiniame Hellenic universitete (International Hellenic University) Graikijos Kavalos mieste, subūrė tarptautinės rinkos ekspertus, pristačiusius virtualių platformų ir skaitmeninio švietimo diegimo galimybes. Švietimo tvari ateitis – būtina sąlyga valstybės modernizavimui.
Kita SPACE tinklo konferencija planuojama 2020 m. balandžio 20–24 dienomis Portugalijoje, Guardos mieste.