2017 m. sausio 11 d. iš VšĮ Nacionalinio kraujo centro į Sveikatos priežiūros fakultetą buvo atvykę šio centro atstovai, norėdami įteikti direktorės Joanos Bikulčienės padėkas fakulteto dekanei Birutei Gostevičienei (tuo pačiu – ir fakulteto dėstytojams bei studentams), Slaugos katedros vedėjai Jurgitai Stankūnienei ir SPF studentų atstovybei už dovanotą kraują ir paramą, plečiant neatlygintinų kraujo donorų gretas.

Susitikime dalyvavo SPF studentų atstovybės narės SL16A gr. studentė Judita Šmigelskaitė ir SL16B gr. studentė Karolina Aksenavičiūtė.

„Vis daugiau žmonių mūsų šalyje supranta, kad dovanodami kraują kitiems jie gali tikėtis, jog prireikus ir jiems bus suteikta tokia pat pagalba. Solidarumo principu paremtas judėjimas ne tik padeda išgyti ligoniams, bet ir daro mus geresniais, pilietiškesniais“ (VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktorė Joana Bikulčienė).