2017 m. gegužės 29 – birželio 1 dienomis Kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė lankėsi partnerių institucijose Gruzijoje – Gruzijos technikos universitete ir Iljos valstybiniame universitete, kur susitiko su šių universitetų rektoriais, tarptautinių ryšių skyrių vadovais bei kitais atsakingais asmenimis. Susitikimų metu buvo aptartas ligšiolinis bendradarbiavimas ir ateities perspektyvos. Su Gruzijos technikos ir Iljos valstybiniu universitetais Vilniaus kolegiją sieja ilgalaikiai tamprūs bendradarbiavimo ryšiai: vyksta studentų ir dėstytojų mainai, vykdomi bendri tyrimai ir kiti projektai.

Gruzijos technikos universitete dr. G. Bražiūnas skaitė pranešimą apie profesinio aukštojo mokslo situaciją Europoje, taip pat vyko apvalaus stalo diskusija su šio universiteto profesoriais ir administracijos darbuotojais.

Dr. G. Bražiūnas ir J. Preidienė taip pat lankėsi Lietuvių kalbos ir kultūros centre, įsikūrusiame Gruzijos technikos universitete, kur pristatė ten besimokantiems studentams gruzinams Kolegijos studijų programas ir mainų galimybes, taip pat padovanojo Kolegijos atributikos.