Seminarai

Seminaro pavadinimas Valandų skaičius Kontaktai
Įmonės kūrybiškumo vystymas 4/6 Miglė Jasevičiūtė
tel. (8~5) 219 1644el. p. m.jaseviciute@vvf.viko.lthttps://vvf.viko.lt/visuomenei/kursai-ir-seminarai/kursai-mokymai-verslui-ir-visuomenei
Kaip išlaikyti dėmesį? 2
Asmeninės karjeros valdymas (4 seminarų ciklas) 16
Asmeninių finansų valdymas 8
Derybos. Kaip pasiekti abipusės naudos 4 Daiva Kolesnikovienė
Tel. (8~5) 219 1681
El. pašto adresas: d.kolesnikoviene@ekf.viko.lt
Efektyvi komunikacija 4
Pasirengimas kvalifikaciniam draudimo brokerio egzaminui 8
Laiko valdymas: kaip neskubant visur suspėti? 4
Mokesčių naujovės pradedantiesiems ekonomistams 6
Žmonių elgesio strategijos pagal 9 Eneagramma tipus 4
Projektų valdymo su MS Project 2010 pagrindai 12
Asmeninių finansų valdymas 4
Projektų metodo pagrindai 8 Vitalija Gražienė
tel. (8~5) 219 1637
el. p. v.graziene@pdf.viko.lt
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės supervizijos seminarai (įstaigose) 8
Vaikų auklėjimo pagrindai 8 Lina Pečiulienė
tel. (8~5) 219 1637
el. p. l.peciuliene@pdf.viko.lt
„Tėvystės pamokos (ne)tobuliems tėvams“ 9
Jaunimo aktyvus pilietiškumas: tarp teisės ir pareigos 8 Prof. Irena Zaleskienė
tel. (8~5) 219 1637
el. p. i.zaleskiene@pdf.viko.lt
Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas, naudojant Windows filmų montažinę. 8 Renata Kondratavičienė
tel. (8~5) 219 1637
el. p.  r.kondrataviciene@pdf.viko.lt
Interaktyvių ir animuotų mokymo priemonių kūrimas programa „Prezi“ 8
Debesų technologijų apžvalga ir jų naudojimas 8
Vaikų kūno kultūra ir jos organizavimo metodai darželyje 8 Vilija Gerasimovičienė
tel. (8~5) 219 1637
el. p. v.gerasimoviciene@pdf.viko.lt
Kaip parengti sėkmingą projektą? 8 Valdemaras Šoblinskas
tel. (8~5) 219 1637
el. p. v.soblinskas@pdf.viko.lt
Probleminio mokymo (si) naudojimas pamokose 8
Mediacija mokykloje 8
Tėvų įtraukimo į mokyklos veiklas skatinimas 8
Mokymasis bendradarbiaujant 8
Efektyvi klasės vadyba 8
Vaikų darželio pedagogo profesinis tobulėjimas: refleksija ir savęs vertinimas 12 Ingrida Stankevičienė
tel. (8~5) 219 1637
el. p. i.stankeviciene@pdf.viko.lt
Vaikų darželio pedagogo profesinis tobulėjimas: tarpkultūrinio bendravimo kompetencijos plėtotė 12
Ugdymo proceso organizavimas įvairiakultūrėje vaikų darželio grupėje: galimybės ir problemos 6
Pilietiškumo ugdymasis ankstyvojoje vaikystėje 6
Savęs pažinimas: karjerai svarbių stipriųjų ir tobulintinų asmenybės savybių įvertinimas 6 Živilė Barkauskaitė
tel. tel. (8~5) 219 1637
el. p. z.barkauskaite@pdf.viko.lt
Kontaktų tinklo kūrimas, darbo paieškos strategija ir planavimas 6
Laiko ir veiklos planavimas karjeros kelyje 6
Gyvenimo aprašymo (CV) rengimas ir darbo paieškos laiškai 6
Pokalbis dėl darbo ir efektyvus savęs pristatymas karjeros situacijose 6