Konsultacijos

Kūrybiškumo vystymas ir kūrybiškos įmonės organizavimas Kontaktai pasiteirauti
Elektroniniu paštu: i.jakaite@vvf.viko.lt
Telefonu: (8 5) 219 1644
https://vvf.viko.lt/visuomenei/konsultacijos
Asmeninių finansų valdymas
Įmonės steigimas ir verslo organizavimas
Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose srityje konsultacijos dr. Gražina Palaitytė
tel. 8 5 2191653,
el. p. g.palaityte@atf.viko.lt,dr. Nijolė Liepienė
tel. 8 5 2191661,
el. p. n.liepiene@atf.viko.ltEdita Kristina Kaurynienė
tel. 8 5 2191747,
el. p. e-k.kauryniene@atf.viko.lt
Gyvūnų sveikatingumas, auginimas ir priežiūra Dr. Virginija Jarulė
tel. (8~5) 219 1617Rūta Karalienė
tel. (8~5) 219 1617Julija Špakovič
tel. (8~5) 219 1617