Konkursai eiti pareigas

Vilniaus kolegija skelbia viešą konkursą eiti dėstytojų pareigas.

Vilniaus kolegijos 2021 m. viešam konkursui skelbiamų dėstytojų pareigybių ir etatų sąrašas

Pretendentai į dėstytojų pareigas iki 2021 m. gegužės 21 d. 15 val. Personalo skyriui elektroniniu paštu personalas@viko.lt pateikia šiuos dokumentus*:

  • prašymą dalyvauti konkurse;
  • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • paskelbtų mokslo darbų, parengtų taikomosios mokslinės veiklos darbų ir metodinių priemonių sąrašą bei pagrindinius darbus ar jų kopijas, kūrybinių darbų sąrašą, recenzijas ir darbų kopijas, nuotraukas, garso ar vaizdo įrašus;
  • papildomus dokumentus ir medžiagą, įrodančius mokslinę, pedagoginę, profesinę, praktinę, meninę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra);
  • rekomendacijas (pretendento nuožiūra).

* Konkurso ir atestacijos komisija pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų.

Kontaktai pasiteiravimui:

8 614 81 389, el. paštas personalas@viko.lt

Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas ir dėstytojų atestacijos tvarkos aprašas ir Prašymo pvz.