Konkursai eiti pareigas

Vilniaus kolegija skelbia viešą konkursą eiti dėstytojų pareigas.

Vilniaus kolegijos 2021 m. viešam konkursui skelbiamų dėstytojų pareigybių ir etatų sąrašas

Pretendentai į dėstytojų pareigas iki 2021 m. gegužės 21 d. 15 val. Personalo skyriui elektroniniu paštu personalas@viko.lt pateikia šiuos dokumentus*:

  • prašymą dalyvauti konkurse;
  • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • paskelbtų mokslo darbų, parengtų taikomosios mokslinės veiklos darbų ir metodinių priemonių sąrašą bei pagrindinius darbus ar jų kopijas, kūrybinių darbų sąrašą, recenzijas ir darbų kopijas, nuotraukas, garso ar vaizdo įrašus;
  • papildomus dokumentus ir medžiagą, įrodančius mokslinę, pedagoginę, profesinę, praktinę, meninę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra);
  • rekomendacijas (pretendento nuožiūra).

* Konkurso ir atestacijos komisija pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų.

Kontaktai pasiteiravimui:

8 614 81 389, el. paštas personalas@viko.lt

Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas ir dėstytojų atestacijos tvarkos aprašas ir Prašymo pvz.  

 

MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO

2021 M. VIEŠO KONKURSO EITI DĖSTYTOJO PAREIGAS

ETAPAI

1 etapas – Pretendentų vieši pranešimai katedros posėdyje/seminare Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto paskelbtoje virtualioje prieigoje

 

Katedra Data Laikas
Scenos meno 2021-05-28 10.00 val.

 

Pastaba: Pretendentai į dėstytojo pareigas katedros posėdyje/seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 min. trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, meninės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto virtualioje prieigoje 2021-06-09, trečiadienį, 9.00 val.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos

pirmininkė dr. Birutė Žygaitienė

 

Vilniaus kolegijos

Sveikatos priežiūros fakulteto

2021 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Sveikatos priežiūros fakulteto katedros seminare

Katedra Data Valanda Pastabos
Reabilitacijos  katedra 2021-06-01 15.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Sveikatos priežiūros Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Pastabos
2021-06-08 11.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Birutė Gostevičienė

 

Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

 

2021 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Ekonomikos fakultete

Katedra Data Valanda Pastabos
Bankininkystės katedra 2021-05-31 13.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį
Buhalterinės apskaitos katedra 2021-06-02 15.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba. Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Pastabos
2021-06-10 13.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba. Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė

Aušra Liučvaitienė

 

VILNIAUS KOLEGIJOS

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

 2021 m. viešo konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojo pareigas vieši pranešimai katedros seminare

 

Katedra Data Valanda Auditorija
Tarptautinio verslo 2021-06-03 15:00 Teams platforma

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą ne ilgesnį nei 10 minučių trukmės pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus

 

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Auditorija
2021-06-10 15:00 Teams platforma

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Nida Mačerauskienė

 

VILNIAUS KOLEGIJOS

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

2021 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai katedros seminare Elektronikos ir informatikos fakultete.

Katedra Data Valanda Auditorija
Informacinių sistemų katedra 2021-06-02 d. 15.00 val. Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Elektronikos ir informatikos fakultete.

Data Valanda Auditorija
2021-06-10 d. 10.00 val. Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkas Romanas Tumasonis

 

Vilniaus kolegijos

Pedagogikos fakulteto

2021 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros posėdyje

Katedra Data Valanda Pastabos
Edukologijos katedra 2021-06-02 14:30 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros posėdyje turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

2 etapas. Pedagogikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Pastabos
2021-06-09 15:00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė  Vaiva Juškienė