Konkursai eiti pareigas

Vilniaus kolegija skelbia viešą konkursą eiti dėstytojų pareigas.

,,Vilniaus kolegijos 2020 m. viešam konkursui skelbiamų dėstytojų pareigybių ir etatų sąrašas

Pretendentai į dėstytojų pareigas iki 2020 m. gegužės 22 d. 15 val. Personalo skyriui elektroniniu paštu personalas@viko.lt pateikia šiuos dokumentus*:

  • prašymą dalyvauti konkurse;
  • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • paskelbtų mokslo darbų, parengtų taikomosios mokslinės veiklos darbų ir metodinių priemonių sąrašą bei pagrindinius darbus ar jų kopijas, kūrybinių darbų sąrašą, recenzijas ir darbų kopijas, nuotraukas, garso ar vaizdo įrašus;
  • papildomus dokumentus ir medžiagą, įrodančius mokslinę, pedagoginę, profesinę, praktinę, meninę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra);
  • rekomendacijas (pretendento nuožiūra).

* Konkurso ir atestacijos komisija pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų.

Kontaktai pasiteiravimui:

(8 5) 219 1607, el. paštas personalas@viko.lt

,,Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas ir dėstytojų atestacijos tvarkos aprašas

Prašymo pvz.

 

VILNIAUS KOLEGIJOS

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

 

2020 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

 

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai katedros seminare Elektronikos ir informatikos fakultete.

Katedra Data Valanda Auditorija
Informacinių sistemų katedra 2020-05-27 13.15 Nuotoliniu būdu
Elektronikos katedra 2020-05-27 13.30 Nuotoliniu būdu
Programinės įrangos katedra 2020-05-27 14.00 Nuotoliniu būdu

 

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Elektronikos ir informatikos fakultete.

Data Valanda Auditorija
2020-06-11 9.00 Numatomas nuotoliniu būdu

 

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkas Romanas Tumasonis

 

 

VILNIAUS KOLEGIJOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO

 

2020 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

 

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Sveikatos priežiūros fakulteto katedros seminare

Katedra Data Valanda Pastabos
Slaugos katedra 2020-06-01 11.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį
Grožio terapijos katedra 2020-06-01 11.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

 

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

2 etapas. Sveikatos priežiūros Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Pastabos
2020-06-10 13.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

 

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė  Birutė Gostevičienė

 

VILNIAUS KOLEGIJOS

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS

 

2020 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

 

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai katedros seminare Pedagogikos fakultete.

Katedra Data Valanda Auditorija
Edukologijos katedra 2020-06-01 14.00 Nuotoliniu būdu
Socialinės gerovės katedra 2020-06-01 14.00 Nuotoliniu būdu

 

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Pedagogikos fakultete.

Data Valanda Auditorija
2020-06-09 13.00 Numatomas nuotoliniu būdu

 

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Vaiva Juškienė

 

 

VILNIAUS KOLEGIJOS

EKONOMIKOS FAKULTETAS

 

2020 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

 

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Ekonomikos fakultete

 

Katedra Data Valanda Pastabos
Buhalterinės apskaitos katedra 2020-06-03 13.15 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį
Finansų katedra 2020-06-03 13.15 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

 

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

2 etapas. Ekonomikos Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

 

Data Valanda Pastabos
2020-06-11 14.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

 

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė  Aušra Liučvaitienė

 

MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO

2020 M. VIEŠO KONKURSO EITI DĖSTYTOJO PAREIGAS

ETAPAI

 

1 etapas – Pretendentų vieši pranešimai katedros posėdyje/seminare Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto paskelbtoje virtualioje prieigoje

 

Katedra Data Laikas
Scenos meno 2020-06-02 11.00 val.
Ritminės muzikos 2020-06-02 11.00 val.

 

Pastaba: Pretendentai į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai katedros posėdyje/seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 min. trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, meninės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto virtualioje prieigoje 2020-06-05, penktadienį, 10.00 val.

 

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos

pirmininkė dr. Birutė Žygaitienė

 

VILNIAUS KOLEGIJOS

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

 

 2020 m. viešo konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

 

1 etapas. Pretendentų į dėstytojo pareigas vieši pranešimai katedros seminare

 

Katedra/ centras Data Valanda Auditorija
Tarptautinio verslo 2020-06-01 15:00 Teams platforma
Vadybos 2020-06-02 10:00 Teams platforma
Verslo inovacijų 2020-05-29 12:30 Teams platforma
Turizmo 2020-05-29 12:00 Teams platforma
Užsienio kalbų centras 2020-06-02 15:00 Teams platforma

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą ne ilgesnį nei 10 minučių trukmės pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

 

Data Valanda Auditorija
2020-06-11 9:00 Teams platforma

 

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

 

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Nida Mačerauskienė

 

VILNIAUS KOLEGIJOS

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

 

2020 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

 

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai katedros seminare Agrotechnologijų fakultete.

Katedra Data Valanda Auditorija
Chemijos katedra 2020-06-02 12.00 Nuotoliniu būdu
Veterinarinės medicinos katedra 2020-06-02 14.00 Nuotoliniu būdu

 

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Agrotechnologijų fakultete.

Data Valanda Auditorija
2020-06-11 10.00 Numatomas nuotoliniu būdu

 

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Nijolė Liepienė