Konkursai eiti pareigas

Vilniaus kolegija skelbia viešą konkursą eiti dėstytojų pareigas.

Vilniaus kolegijos 2024 m. viešam konkursui skelbiamų dėstytojų pareigybių ir etatų sąrašas

Pretendentai į dėstytojų pareigas iki 2024 m. gegužės 17 d. 15 val. Personalo skyriui elektroniniu paštu personalas@viko.lt pateikia šiuos dokumentus*:

* Konkurso ir atestacijos komisija pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų.

Kontaktai pasiteiravimui:

+370 614 81 389, el. paštas personalas@viko.lt

Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas ir dėstytojų veiklos vertinimo bei atestavimo tvarkos aprašas


Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Sveikatos priežiūros fakultete (Didlaukio g. 45):

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė dr. Milda Žukauskienė


Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Menų ir kūrybinių technologijų fakultete (Didlaukio g. 82):

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė dr. Birutė Žygaitienė


Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Elektronikos ir informatikos fakultete (J. Jasinskio g. 15, Vilnius) vyks:

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkas Vaidas Liubinas


2024 m. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos dėl viešo konkurso eiti dėstytojo pareigas posėdis Verslo vadybos fakultete ( Didlaukio g. 49, Vilnius) vyks:

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Pretendentas į dėstytojo pareigas turi perskaityti viešą ne ilgesnį nei 10 minučių trukmės pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Nida Mačerauskienė


Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Pedagogikos fakultete (Studentų g. 39A):

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Vaiva Juškienė