Konkursai eiti pareigas

Vilniaus kolegija skelbia viešą konkursą eiti dėstytojų pareigas.

Vilniaus kolegijos 2022 m. viešam konkursui skelbiamų dėstytojų pareigybių ir etatų sąrašas

Pretendentai į dėstytojų pareigas iki 2022 m. gegužės 20 d. 15 val. Personalo skyriui elektroniniu paštu personalas@viko.lt pateikia šiuos dokumentus*:

* Konkurso ir atestacijos komisija pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų.

Kontaktai pasiteiravimui:

8 614 81 389, el. paštas personalas@viko.lt

Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas ir dėstytojų atestacijos tvarkos aprašas ir Prašymo pvz.