Vilniaus kolegiją ir Vilniaus miesto savivaldybę nuo šiol sies dar tvirtesni ryšiai, pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi siekiame įgyvendinti institucijų bendrą tikslą – kurti visuomenės gerovę. Kartu galime nuveikti daugiau!

Naujus metus pradedame nuo partnerysčių stiprinimo. Šių metų sausio 3 d. Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė ir Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Susitikimo metu buvo aptartos bendrų veiklų galimybės, padėsiančios kurti ir puoselėti visuomenės gerovę. Dvi stiprios institucijos, dirbdamos išvien, gali nuveikti daug.

Vilniaus kolegija